<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Transition_AS3-658085-edited.jpg

Stress og trivsel | Læs på 1 min

Hvem har hvilket ansvar i forhold til et godt psykisk arbejdsmiljø?

Mette Skole Mikkelsen

Når en virksomhed skal svare på spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø, lyder svaret ofte, at det er HR eller top-ledelsen.

Men måske burde vi i stedet præcisere ved at spørge, hvem der har hvilket ansvar i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Ansvarsfordelingen for det psykiske arbejdsmiljø kan overordnet deles op i 5 kategorier:

  • Top-ledelsen skal etablere rammerne for et godt psykisk arbejdsmiljø og være gode rollemodeller.
  • Lederne skal klædes på til at håndtere deres egen trivsel. Derudover skal de kende deres medarbejdere og være kompetencemæssigt klædt på til at tage en god dialog med deres medarbejdere om trivsel, mistrivsel og stress.
  • Medarbejderne har ansvaret for at kende de rammer, som direktionen sætter. Medarbejderne skal også kende sig selv og deres begrænsninger, så de ved hvornår, de skal sige til og fra.
Download stress guide - gratis e-bog
  • Tilknyttet det psykiske arbejdsmiljø er ofte også en række støttefunktioner. Det kan være HR, tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter, som har medansvar for at sikre trivslen hos medarbejderne og samarbejde med ledelsen.
  • Det sidste punkt omhandler det rent medmenneskelige ansvar. Vi må aldrig bare gå forbi et andet menneske, som har brug for en håndsrækning eller har brug for at få læsset af uden at hjælpe. Der skal vi træde til som menneske.

Det er vigtigt, at alle i virksomheden er involveret i processen om det psykiske arbejdsmiljø og kender deres roller og ansvar.

Ved at være opmærksom på alle kategorier sikrer virksomheden eller organisationen en tydelig ansvarsfordeling i forhold til at etablere et godt arbejdsmiljø.

Læs også: Dårlig ledelse og stress hænger ofte sammen

Mette Skole Mikkelsen

Mette Skole Mikkelsen

Marketing Manager hos AS3 Transition & AS3 Executive siden februar 2019, hvor hun arbejder med branding og lead generering via inbound marketing. Tidligere 6 år som marketingchef hos det digitale konsulenthus Novicell og 3 år som online marketingkonsulent.

Forrige indlæg

Efter opsigelsesrunden: Hold fokus på de blivende medarbejdere

Næste indlæg

Atea-chef: ”Vi ser flere henvendelser til vores stress-hotline. Det er faktisk positivt”

Kommenter indlægget