<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
as3_2017_0272-951660-edited.jpg

Stress og trivsel | Læs på 2 min

Efteruddannelse kan afhjælpe højt arbejdspres

Lisbeth Bygsø-Petersen

Ifølge en undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for AS3, vil medarbejdernes arbejdspres stige inden for de kommende år. Ifølge de adspurgte ledere vil især en investering i kompetenceløft være en løsning.

Der er intet fald at spore i arbejdspresset hos danske virksomheder. I hvert fald ikke hvis man spørger lederne. Ifølge undersøgelsen forventer hele 93 % af de adspurgte ledere at arbejdspresset som minimum vil forblive det samme over de næste to år. 49 % forventer at det vil stige.

Et øget arbejdspres kan have konsekvenser, hvis ikke det håndteres på den rigtige måde. Hvis medarbejderne ikke udstyres med de rigtige forudsætninger, kan et øget arbejdspres udsætte medarbejderne for mistrivsel og en forhøjet risiko for langtidsstress.

Trivsel kræver ressourcer hos medarbejderne

Mængden af arbejde, vi kan præstere, er bestemt af de ressourcer, vi har til rådighed. Disse ressourcer kan opdeles i to kategorier – vores grundressourcer og vores specifikke ressourcer.

Grundressourcerne er bestemt af den livsstil, vi fører. God søvn, sund kost, fysisk aktivitet og gode sociale relationer er grundressourcer, som kan styrke vores generelle velvære og være et værn mod mistrivsel.

De specifikke ressourcer er konkrete værktøjer i vores arbejde. Det kan være personlige egenskaber som nysgerrighed, opfindsomhed eller evnen til at sige fra. Det kan også være en relevant uddannelse, som giver en faglig viden om det område arbejdsopgaven befinder sig inden for.

Download stress guide - gratis e-bog

I mødet med en krævende arbejdsopgave skal en medarbejder kunne håndtere de oplevede krav med sine specifikke ressourcer. Hvis medarbejderen oplever, at hans specifikke ressourcer er utilstrækkelige, kan han udvikle mistrivsel.

Mistrivsel sænker præstationsniveau

Mistrivsel har en direkte effekt på medarbejdernes præstationsniveau. Ifølge det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø præsterer medarbejdere i begyndende mistrivsel gennemsnitligt 17 % lavere end medarbejdere, der trives.

Fortsætter denne mistrivsel, kan medarbejderne udvikle langtidsstress og i sidste ende risikere at blive langtidssygemeldte. 

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø er i følge Stressforeningen i Danmark årsag til 35.000  sygemeldinger og stress er en udgift på 40 millioner kroner for samfundet. Hver dag.

Efteruddannelse kan imødekomme arbejdspres

46 % af de adspurgte ledere vil håndtere det øgede arbejdspres med en investering i efteruddannelse og kompetenceløft.

Et løft af medarbejdernes kompetencer vil gavne og øge de specifikke ressourcer og ikke blot give et større præstationsniveau, men også mindske risikoen for langtidsstress.

Efteruddannelse og kompetenceløft er altså redskaber, som er med til at sikre en bedre trivsel for medarbejderne og et højere præstationsniveau. Det kan mærkes i medarbejdernes dagligdag og det kan mærkes på virksomhedens bundlinje.

Lisbeth Bygsø-Petersen

Lisbeth Bygsø-Petersen

Er direktør for Trivsel & Coaching hos AS3 Transition. Har arbejdet med ledelse, strategi og mennesker i over 20 år. Har 16 års erfaring hos SOS International som blandt andet HR-chef og har også tidligere været administrerende direktør på Ortopædisk Privathospital Aarhus. Derudover 3 års erfaring som coach og konsulent ved sin egen konsulentvirksomhed Bygsø Consult.

Forrige indlæg

Hvad er stress?

Næste indlæg

Sådan forebygger du dårlig trivsel på arbejdspladsen

Kommenter indlægget