<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Der er ingen grund til at vente på, at andre gør noget, hvis du oplever alderisme. Tag initiativet og påvirk situationen, så alder aldrig bliver det første, man tænker på, når man møder dig. 

Begrebet alderisme refererer til diskrimination eller fordomme baseret på en persons alder. Alderisme kan således være genstand for mulig krænkelse på linje med sexisme og racisme.

Ingen af disse hører hjemme i det gode arbejdsliv.

Alligevel hører vi om ansættelsessituationer, hvor unge ikke ansættes, fordi de ikke har tilstrækkelig erfaring og om ældre, der ikke ansættes, fordi de er for gamle. I forhold til videreuddannelse hører vi om ældre, der ikke kan få efteruddannelser – angiveligt fordi lederne ikke ser det som den rette investering. Og vi hører om afskedigelser af ældre, der afskediges som de første, fordi de alligevel snart skal stoppe.

Men hvad kan du gøre, hvis du oplever det? Lad mig som 70-årig aktiv medarbejder på seniortid give mine betragtninger. 

teaser nyhedsbrev

Hvis alder er afgørende for dig som leder

… kunne du være nysgerrig på, hvad det sender af signaler om din dømmekraft som leder. Særligt i en tid, hvor det måske fremover vil være vanskeligt at få tilstrækkeligt med arbejdskraft og kompetencer.

Dit fokus på alder kan måske – i bedste fald – give dig en pejling på, om du kan risikere at miste medarbejderens kompetencer hurtigere, end du havde håbet på. Måske fordi størrelsen på medarbejderens pensionsordning er blevet stor nok til at skabe et godt alternativ til et fortsat arbejdsliv.

Her skal du vide, at 25% af ældre medarbejdere rent faktisk gerne fortsat vil stille deres kompetencer til rådighed - hvis vilkårene opleves attraktive, og de bliver spurgt.

Du kunne stille dig selv spørgsmålet: Hvad ville gøre min måde at lede på attraktiv for medarbejderen

Måske kunne du gøre kompetencer, uddannelse og erfaring vigtigere end alderen. Mange virksomheder opererer med mentorordninger, hvor ‘de erfarne’ er mentorer for de ‘mindre erfarne’, og hvor ‘de med den mest ajourførte uddannelse’ er mentorer for ‘de med de mindst ajourførte uddannelser’.

Hvilken rolle kunne et mentorskab spille i tilknytningen af en ældre medarbejder?
Så måske kunne du komme på forkant og tilstræbe, at medarbejdernes kompetencer blev tilknyttet virksomheden noget længere.

Hvis du oplever alderisme som medarbejder

… kunne du måske være nysgerrig på, hvad det er hos dig, der gør, at dine faglige kompetencer og personlige egenskaber er mindre synlige end din alder.

Gad vide, hvad dette aldersfokus dækker over? Kunne du mon medvirke til at ændre det fokus gennem respektfulde samtaler om balancen mellem uddannelse og erfaring?

Både uddannelse og kompetencer skal holdes ved lige for at fortsat at være attraktiv som medarbejder, så det er vigtigt, at du har fokus på det.

I forhold til dig selv kan du desuden undersøge, om du er afklaret nok i forhold til, hvad du kan - og hvad du ønsker. Herunder, om du også er i stand til at formidle, hvordan din virksomhed kan få glæde af dine kompetencer på en måde, som er attraktiv - både for dig og virksomheden. Her kan du eventuelt opsøge sparring eller rådgivning for at skærpe denne tydelighed.

I forhold til din virksomhed kan du undersøge, om du rent faktisk er i en virksomhed, der er interesseret i et gensidigt udbytterigt samarbejde med dig – også på sigt. Og om du oplever dine kompetencer og personlige egenskaber som set og respekterede.

Hvis ikke, så husk dig selv på, at du er ansat – ikke anholdt.

Der er ingen grund til at vente på, at andre gør noget, hvis du oplever alderisme. Tag initiativet og påvirk situationen, så alder aldrig bliver det første, man tænker på, når man møder dig.

Guld skal pudses jævnligt for at holde sin værdi

Jeg påskønner at være i en virksomhed, hvor diversitet er et kendetegn – og hvor der er fokus på et gensidigt udbytte af samarbejdet. En sådan arbejdsplads er for mig et attraktivt sted at være tilknyttet. 
Men jeg ved, at fortidens nøglemedarbejdere ikke uden videre bliver fremtidens nøglemedarbejdere.

Og for mig er ‘gråt guld’ guld, der har ligget for længe uden vedligeholdelse. Guld skal pudses jævnligt for at holde sin værdi. Her har jeg selv et ansvar.

På den måde tilstræber jeg, at min virksomhed også oplever det som attraktivt at have mig tilknyttet. Og jeg kan anbefale dig at gøre det samme.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Carsten Agerlin
Carsten Agerlin
Fagchef for coaching og transitioner i AS3 Transition
Medarbejderudvikling

Faglige vitaminer til din ferieramte hjerne

Spil din leder god og få den leder, du fortjener
Medarbejderudvikling

Spil din leder god og få den leder, du fortjener

Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem
Medarbejderudvikling

Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem