<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Bliv klædt på til at skabe øget performance

| Læs på 2 min

Bliv klædt på til at skabe øget performance

Carsten Agerlin

Danske ledere har fokus på performance, og 78 procent arbejder systematisk med måling af performance på medarbejderniveau. Det viser en undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for AS3 Transition.

Men den tilgang, som en organisation vælger, når den sætter fokus på performance, er afgørende for, om indsatsen reelt har en positiv effekt på organisationens mål.

Du får her 2 væsentlige overvejelser, der hjælper din organisation på vej mod øget performance.

Giv medarbejderen mulighed for nye rammer

I den traditionelle performance management-tilgang er der fokus på, om hver enkelt medarbejder når en række fastlagte mål.

Det er så lederens opgave at vurdere, i hvor høj grad det lykkes, og om medarbejderen skal gøre noget anderledes inden for de rammer og mål, som organisationen har sat.

Men fokusset på den enkelte medarbejder kan være direkte hæmmende for medarbejderens præstation.

Når medarbejderen ved, at han bliver evalueret, kan han naturligt komme til at fokusere på sine egne fejl og mangler for at komme lederens evaluering i forkøbet.

Det kan medføre et meget højt spændingsniveau hos medarbejderen, som i længden mindsker performance-niveauet.

e-bog om coaching

Derfor kan organisationen med fordel løfte blikket væk fra den traditionelle performance management-tilgang. Og det begynder med en erkendelse af, at de rammer, som medarbejderne arbejder inden for, altid kan blive bedre.

Lederen kan gøre det tydeligt for medarbejderen, at evalueringen har dette fokus ved at supplere målingerne med en dialog og her spørge:

”Hvad kan vi gøre anderledes for sammen at nå organisationens mål?”

På den måde åbner lederen op for, at rammerne om medarbejderens opgaveløsning kan blive lavet om, hvis medarbejderen har brug for det.

Og det er helt naturligt, at en organisation med jævne mellemrum bør foretage ændringer i de forskellige procedurer og strukturer.

Det skyldes, at virkeligheden i en organisation ændrer sig, men også at medarbejderne løbende får nye kompetencer og nye udfordringer.

Ved at have blik for både kompetencer og procedurer vil man bedre kunne opfylde behovet hos medarbejderne, der har et lavt performance-niveau og ikke mindst medarbejderne, der har et højt.

Nyt fokus kræver nye ledelses-kompetencer

Den traditionelle tilgang til performance-optimering har krævet en leder, der kunne kontrollere og vurdere, om medarbejderne levede op til de mål, som organisationen havde opstillet.

Men der er en enorm usikkerhed i den slags vurderinger.

Lederen bør derfor i stedet fokusere på, hvad medarbejderen ser som nødvendigt for at lykkes. Lederen får derved en mere coachende rolle, som stiller store krav til lederens kompetencer.

Lederen skal i denne tilgang have en løbende dialog med medarbejderen, hvor fokus er på medarbejderens konkrete opgaver.

Det er vigtigt, at samtalen om performance fokuserer fremad og ikke bagud, da det ofte er meningsløst at tale om, hvad der er sket for et halvt eller helt år tilbage.

I stedet skal lederen og medarbejderens samtale have fokus på hvilke justeringer, der kan foretages fremadrettet.

Medarbejderen og lederen skal altså sammen finde svar på, hvad der giver mening for medarbejderen inden for de overordnede organisatoriske mål.

På den måde bliver fokusset på øget performance forankret i både lederens og medarbejderens daglige opgaveløsning.

Det skaber en øget motivation for at løse opgaven, som i sidste ende kan bidrage til øget performance.

Carsten Agerlin

Carsten Agerlin

Har arbejdet med personlig og organisatorisk udvikling i erhvervslivet i over 30 år. 18 års erfaring som manager og lederudviklingskonsulent hos Danske Bank. Derudover 5 års erfaring som chef for People Development hos Girobank og chef for Uddannelse og Udvikling i RealDanmark Koncernen. Ansat som fagchef for coaching og transitioner hos AS3 Transition siden 2001. Formand for European Mentoring and Coaching Council (EMCC) i Danmark.

Kommenter indlægget

Coaching-uddannelse

Mest læste indlæg