<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
as3_2017_0272-951660-edited.jpg

Performance | Læs på 2 min

Hvad får din virksomhed ud af at arbejde med performance?

Carsten Agerlin

I takt med at flere virksomheder vælger at arbejde struktureret med ansattes performance, er det væsentligt at opnå klarhed omkring begrebet. For hvad er det egentlig, der menes, når vi taler om at arbejde med performance?

Lad os prøve at gå helt nøgternt til begrebet. At arbejde med performance betegner den indsats, virksomheden laver for at vurdere, hvordan den enkelt medarbejder og de forskellige teams præsterer. Der kan med andre ord både laves vurderinger på individ- som holdniveau.

To metoder

Inden for arbejdet med performance management skelner man typisk mellem to metoder: Leadership og management.

Leadership handler om den direkte ledelse af medarbejdere, mens management bruges i forbindelse med den mere systematiske inddeling af opgaveløsning og præstationer.

Sidstnævnte, performance management, tager ofte udgangspunkt i de velkendte performancemålinger. Her måles medarbejderen på en række parametre og tilskrives et tal alt efter, hvor gode præstationerne har været.

Performance management kan skrues sammen på forskellige måder. Men overordnet har tanken om at rate og sammenligne medarbejdere været udsat for en del kritik i løbet af de seneste år.

Performance leadership repræsenterer en anden måde at arbejde med performance på.

Her er fokus i mindre grad rettet mod den systematiske måling og evaluering af medarbejderne og i højere grad mod lederskab som et værktøj til at skabe faglig udvikling og bedre performance. Det kan eksempelvis foregå ved hjælp af dialog mellem lederen og den enkelte medarbejder.

Download e-bogen Sådan skaber coaching resultater

Motivation og udvikling

Men hvorfor er mange virksomheder interesseret i at bruge betydelige ressourcer på at arbejde med de ansattes performance?

Kort fortalt handler det om at styrke den enkelte medarbejders motivation og faglige udvikling for derigennem at styrke virksomheden.

Virksomhederne ønsker at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor medarbejderne kan se, at det betaler sig at gøre sig umage.

Samtidig skal de ansatte opleve, at det bliver bemærket og belønnet, hvis de over en længere periode lykkes med at forbedre deres performance.

Den enkelte medarbejder skal motiveres til at indfri sit yderste potentiale. Det gavner virksomheden. Men samtidig skal muligheden for at udvikle sig fagligt gerne være en motiverende faktor for de ansatte.

I bedste fald er et fokus på performance altså både en gevinst for virksomhed og medarbejder. Men det kræver, at arbejdet med performance foregår på en holdbar måde.

Carsten Agerlin

Carsten Agerlin

Har arbejdet med personlig og organisatorisk udvikling i erhvervslivet i over 30 år. 18 års erfaring som manager og lederudviklingskonsulent hos Danske Bank. Derudover 5 års erfaring som chef for People Development hos Girobank og chef for Uddannelse og Udvikling i RealDanmark Koncernen. Ansat som fagchef for coaching og transitioner hos AS3 Transition siden 2001. Formand for European Mentoring and Coaching Council (EMCC) i Danmark.

Forrige indlæg

”Ja tak” til performancemålinger, men nye metoder er nødvendige

Næste indlæg

Performance leadership: Her er forklaringen på, at den dialogbårne metode vinder frem

Kommenter indlægget