<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Danskerne er europamestre i jobskifte

Arbejdsmarkedet | Læs på 4 min

Danskerne er europamestre i jobskifte

Henrik Boye Ebbesen

Lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked er flittige til at skifte job. Ganske flittige. Faktisk findes der ikke et land i Europa, hvor personaleomsætningen er så høj som i Danmark. Ifølge en professor skyldes det til dels den danske arbejdsmarkedsmodel, men også det faktum, at danskerne ser et jobskifte som et naturligt led i et karriereforløb og stedet, hvor de realiserer sig selv.

Græsset må være grønnere på den anden side af vejen. Det må det da. Sådan er der tilsyneladende mange danske lønmodtagere, der tænker.

Det gamle, velkendte ordsprog virker i hvert fald til at være pejlemærke for de mange danskere, der hvert eneste år vælger at finde en ny stilling. Rent faktisk skifter lønmodtagerne herhjemme job langt oftere end i mange andre lande.

Danmark ligger nemlig øverst på en ny liste over OECD-lande, hvor flest lønmodtagere har været i deres nuværende job i mindre end et år. Mere end hver femte dansker har været i deres job under et år, mens det til sammenligning kun er hver tiende i lande som Italien og Grækenland.

Ifølge Per Kongshøj Madsen, der er professor emeritus ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet og forsker ved Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), skal en del af forklaringen findes i den såkaldte Flexicurity-model.

Flexicurity dækker over den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor det er relativt nemt for virksomhederne at afskedige medarbejdere. Samtidig er medarbejderne ofte sikret økonomisk i form af dagpengesystemet eller det offentlige sikkerhedsnet, hvis de en dag står uden job.

”Danske lønmodtagere har i sammenligning med mange andre lande en ret lav ansættelsesbeskyttelse. Det er let for arbejdsgiveren at hyre, men også at afskedige igen uden at hænge på folk i lange opsigelsesperioder. Og systemet i sig selv er med til at gøre vores hjemlige arbejdsmarked ganske fleksibelt og dynamisk,” siger han.

Et jobskifte er en god idé

Per Kongshøj Madsen har dog også andre forklaringer på den dynamik, der findes på det danske arbejdsmarked.

Han peger eksempelvis på, at der rent kulturelt er ganske store forskelle de europæiske lande imellem og henviser til en undersøgelse fra 2006, hvor man spurgte forskellige europæiske nationaliteter, om det er en god idé ofte at skifte job.

”Her svarede tre ud af fire danskere ’ja’, mens kun én ud af fire tyskere kunne se den gode idé i at skifte job hyppigt.”

Han forklarer, at denne tilgang til arbejdslivet i de to nationer ikke ændret sig væsentligt frem til i dag.

”Og det er egentlig ganske bemærkelsesværdigt med tanke på, at vi taler om to arbejdsmarkeder, der rent geografisk og kulturelt ligger så tæt på hinanden,” mener Per Kongshøj Madsen.

Ikke bare i Tyskland, men også i lande som Italien, Spanien, Frankrig, Tjekkiet, Belgien og Grækenland, er tanken om livstidsansættelser nemlig ganske udbredt. Her er forestillingen om det gode arbejdsliv forbundet med sikkerheden i jobbet. Et jobskifte kommer med andre ord ofte kun på tale i de tilfælde, hvor den ansatte bliver tvunget til det.

”Men danskerne har det helt anderledes. Herhjemme mener mange, at et godt arbejdsliv hænger sammen med at være mobil. Vi skal flytte os hele tiden,” siger Per Kongshøj Madsen.

New Call-to-action

Et valg: Lønmodtager- eller karrierelivsform?

Tidligere var det primært den store gruppe af ufaglærte på det danske arbejdsmarked, der skiftede job ganske hyppigt. Men i dag er andre grupper også godt repræsenteret i de statistikker, der viser arbejdsmarkedets mobilitet.

”Der er stadigt flere danskere med lange, videregående uddannelser, der ser et jobskifte som et naturligt skridt på vejen op ad karrierestigen. De veluddannede søger i dag konstant faglig udvikling og nye opgaver, og hvis de ikke får opfyldt de ønsker på den ene arbejdsplads, så søger de bare videre mod den næste,” siger han.

Per Kongshøj Madsen vurderer, at denne udvikling kun vil fortsætte i de kommende år.

”I dag er arbejdslivet for mange det sted, hvor vi realiserer os selv. Der er stadig nogle grupper på arbejdsmarkedet, der blot går på arbejde for, populært sagt, at kunne få råd til at holde fri. Men flere og flere arbejder altså, fordi jobbet er en indgroet del af deres identitet,” siger Per Kongshøj Madsen.  

Danmark er som et land med mange øer

Professoren forklarer, at der gennem de seneste ti år har været en svag vækst i antallet af atypiske ansættelser i Danmark, eksempelvis i form af projekt- og tidsbegrænsede stillinger.

”Men det er forkert at tro, at den høje personaleomsætning i Danmark netop nu er en direkte udløber af denne type ansættelser. For dem har vi altid haft i Danmark. Og derfor har arbejdsstyrkens mobilitet herhjemme faktisk været stabil på et højt niveau gennem mange år. Dynamik er derfor - set med mine øjne - et helt grundlæggende træk for det danske arbejdsmarked,” siger han.

For at finde forklaringen på, hvorfor den danske arbejdsstyrke historisk set altid har haft en høj mobilitet, er det ifølge Per Kongshøj Madsen nødvendigt også at se på den virksomhedsstruktur, der findes herhjemme.

”Hvis du bor i et land med mange øer, så tager du færgen ofte. Og det er egentlig det samme princip, der gør sig gældende for det danske arbejdsmarked. Vi har nemlig mange små og mellemstore virksomheder herhjemme, og det betyder, at danskerne ofte er tvunget til at skifte job,” siger han og uddyber:

”I et land som Tyskland er det faktisk lige omvendt. Her er store dele af arbejdsstyrken ansat i kæmpestore virksomheder med mange tusinde ansatte, eksempelvis inden for auto- og jern- og metalindustrien. Og inden for de store virksomheder er det lettere at have et meget langt karriereforløb, uden at du som lønmodtager er nødt til at skifte arbejdsgiver.”

Dynamikken er ikke et problem - tværtimod

Umiddelbart kunne man frygte, at den store personaleomsætning i Danmark har som konsekvens, at landets arbejdsgivere ikke er villige til at investere så meget i medarbejderne, når de hurtigt er videre igen.

”Men danskerne er rent faktisk nogle af de medarbejdere i Europa, der kommer mest på efteruddannelse. Så der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at danskernes mobilitet og de mange jobskifter er et problem for hverken kompetenceniveauet eller konkurrenceevnen herhjemme. Tværtimod,” siger Per Kongshøj Madsen.

Han forklarer, at den høje grad af mobilitet betyder, at lønmodtagerne er hurtige til at sadle om, hvis de er ansat i en virksomhed eller branche, hvor det går dårligt.

”Danskerne er gode til at tilpasse sig både udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Lønmodtagerne søger simpelthen mod de arbejdspladser, hvor der sker noget."

 

Per Kongshøj  Madsen

Per Kongshøj Madsen, professor emeritus ved Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet og forsker ved Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA).

Henrik Boye Ebbesen

Henrik Boye Ebbesen

Tidligere content manager fra 2016 til 2020. Producerede artikler, guides, e-bøger og cases til AS3’s digitale platforme.

Forrige indlæg

Fremtidsforsker: ”Langt fra alle unge ønsker at arbejde for de største virksomheder. Nej, de vil arbejde, hvor de sexede opgaver er.”

Næste indlæg

Hvad kan jeg bruge coaching til?

Kommenter indlægget