<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Mie-Marie Hye-Hestvang

Mie-Marie Hye-Hestvang

Erhvervspsykolog med bredt fokus på trivsel, stress og forandringer i arbejdslivet. Mie har været ansat i AS3 siden juni 2021 og har siden sin opstart særligt arbejdet med krænkelser på arbejdspladsen, konflikthåndtering og transitioner. Mie har tidligere arbejdet som psykolog i kommunalt regi, hvor arbejdsmiljø, samarbejdsvanskeligheder og arbejdskultur var centrale temaer. Hun har også været i en privat praksis som VISO-konsulent og forsket i både neuropsykologi og psykologiske reaktioner på udsendelser i krig.

Artikler af Mie-Marie Hye-Hestvang

Stress og trivsel, Ledelse | Læs på 8 min

Har I fokus på forebyggelse af krænkelser?

Som arbejdsgiver er det ikke nok at håndtere episoder med krænkende adfærd - du er også forpligtet til at forebygge. Men hvordan griber du opgaven an og får sat krænkelser på dagsordenen på den bedst mulige måde? Erhvervspsykolog Mie-Marie Hye-Hestvang opfordrer til klare retningslinjer, mere dialog og en tydeliggørelse af roller og ansvar.