<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Danmarks bedste ledelsesblog – vinder af Blogprisen

as3_kbh_0788_2-476759-edited.jpg

Outplacement | Læs på 3 min

Den professionelle opsigelsessamtale: 7 trin til en værdig opsigelse

Pernille Ross

En opsigelse er en ubehagelig oplevelse for både leder og medarbejder. For at minimere de følelsesmæssige konsekvenser en opsigelse kan medføre, er det vigtigt, at forløbet håndteres professionelt.

7 trin til en værdig opsigelse.png

Klik på billedet, for at se det i en større version

Med disse 7 trin kan du som leder skabe rammerne for en værdig opsigelse.

1. Forbered dig på opsigelsen

Når en medarbejder bliver opsagt, er der oftest store følelser på spil. Derfor er det også vigtigt, at du som leder tager hånd om situationen og er velforberedt, når opsigelsessamtalen skal foregå.

En fastlagt afviklingspolitik, som tager den opsagte gennem forløbet, er et uundværligt værktøj for både HR-afdelingen og organisationens ledere.

2. Vælg den rette dag

Du skal gøre dig grundige overvejelser om, hvornår opsigelsessamtalen skal afholdes. Det er en populær opfattelse, at opsigelser skal foregå om fredagen, men undersøgelser viser, at denne fremgangsmåde kan skabe en følelse af bortvisning hos den opsagte.

Derfor er det i stedet en god idé at afholde samtalen en tirsdag eller onsdag. Det er også en fordel at lægge samtalen først på dagen, hvor alle har mere overskud.

3. Det rigtige sted er vigtigt

Den endelige samtale skal foregå privat og uden afbrydelser. Sørg derfor for at have et lokale til rådighed, hvor der ikke sker forstyrrelser midt i samtalen.

Vælg helst et lokale, der er placeret lidt afsides, så den opsagte ikke er tvunget til at blive konfronteret med resten af medarbejderstaben lige efter opsigelsen.

 Download e-bog om planlægning af opsigelsesrunder

4. Vær tydelig og konkret

Det værst tænkelige udfald for en opsigelsessamtale er, at medarbejderen er i tvivl om, hvorvidt han eller hun er opsagt. Du skal derfor tale klart, roligt og konkret.

Styr samtalen, og hav et overblik over, hvad du vil sige. Vær forberedt på de spørgsmål, som medarbejderen eventuelt vil stille: ”Hvorfor, hvornår og hvad så nu?”

5. Hold den professionelle tone

Det kan være fristende at tale mere personligt, når først medarbejderen er opsagt, for at gøre situationen mere ’menneskelig’.

I en opsigelsessamtale vil det dog i højere grad forvirre den opsagte, da du som leder pludselig skifter rolle og gør situationen diffus. Sørg for at være venlig og professionel gennem hele samtalen.

6. Forbered dig på reaktioner

En ospigelse giver ofte store følelsmæssige udsving hos den opsagte. Du skal derfor være forberedt på, at den opsagte viser stærke følelser under opsigelsessamtalen.

Som leder skal du kende til de naturlige reaktioner på forandringer, og samtidig skal du i opsigelsessamtalen kunne rumme og give plads til det for at skabe en værdig opsigelse.

7. Fortæl om den opsagtes muligheder

Du skal gøre det klart for den opsagte, hvilke muligeder virksomheden kan tilbyde. Det kan være et outplacement-forløb, en coaching-ordning eller møder med en jobsøgningskonsulent. 

Aftal et møde efterfølgende, hvor I hurtigst muligt mødes for at få sat gang i disse processer.

En opsigelse er i sidste ende målestokken for dig som leder og HR-afdelingen som helhed. Både den opsagte og de medarbejdere, der fortsætter i virksomheden, vil huske det.

En fastlagt afviklingspolitik sikrer, at enhver opsigelse sker i overensstemmelse med HR-afdelingens retningslinjer for, hvad en værdig opsigelse er – både for virksomheden, for lederen og for den opsagte medarbejder.

Pernille Ross

Pernille Ross

Uddannet psykoterapeut, HD (A) og certificeret coach. Har mere end 15 års erfaring som leder inden for blandt andet forandringsledelse, forretningsudvikling og marketing både nationalt og internationalt. 9 års erfaring som selvstændig coach, rådgiver, facilitator og psykoterapeut med fokus på udvikling af individuelle personers og gruppers faglige og personlige potentialer. Er i dag fagchef for outplacement i AS3 Transition. Har været tilknyttet virksomheden siden 2004.

Forrige indlæg

Din intuition kan være et problem, når du vurderer en medarbejders performance

Næste indlæg

Arbejdsmiljø: Er dine medarbejderes trivsel truet, hvis du som leder mistrives?

Kommenter indlægget