<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

I hvilke situationer passer coaching til ledere? Og til medarbejdere?

Coaching er i dag et populært udviklingsredskab for mange ledere. Men i hvilke sammenhænge er coaching egentlig relevant for lederens performance? Og hvornår giver coaching mening for medarbejdere? Få svaret i dette indlæg.

Coaching er kort sagt en samtaleform, der skaber ny læring, øger din selvforståelse og gør dig mere handlekraftig. 

Læs også: Hvad er coaching? 

I samtalen arbejder du med at få sat ord på de udfordringer og udviklingspunkter, du har i sit arbejdsliv. Alene det at lytte til din egen selvfortælling og refleksion kan inspirere til nye løsninger for, hvilken vej du skal gå.

Med coaching kan du navigere gennem forandringer

Ccoaching handler helt grundlæggende handler om at facilitere transitioner i arbejdslivet. Transitions-begrebet, som AS3 tager udgangspunkt i, dækker over den mentale proces, der finder sted, når du står i betydelige forandringer og skal omstille dig.

Udgangspunktet for coaching er altid en forandring. Du plejer at gøre ét, og nu vil du gerne gøre noget andet. Ønsket om at igangsætte en forandring kan skyldes ydre såvel som indre omstændigheder, men i begge tilfælde handler det om at udvikle et potentiale.

Når du skal tilpasse dig forandringer eller lære nyt, kan det være en stor fordel at have en professionel samtalepartner ved din side, som hjælper processen på vej i forhold til at navigere videre i arbejdslivet. Dette gælder både for ledere og medarbejdere.

Læs også: Coaching er ikke et quick-fix

Hvornår skal du vælge ledercoaching? 

Ledercoaching er relevant, når du har et generelt ønske om at at udvikle dig som leder eller vil ruste dig til nogle af de udfordringer, du står overfor.

Målene med ledercoaching kan være meget forskellige, men her er nogle af de typiske scenarier, hvor coaching er et relevant værktøj:

 • Du vil udvikle dig i forbindelse med et karriereskifte

 • Du ønsker en kompetenceafklaring for at udvikle dit potentiale

 • Du vil styrke dit lederskab for at opnå større succes

 • Virksomheden har ændrede vilkår, som giver dig udfordringer

 • Du ønsker at udvikle din lederstil til at motivere medarbejderne bedre

 • Du vil vende en stresssituation til en ikke-stresssituation

 • Du er ny leder og har nu ledelsesansvar for tidligere kollegaer.

Læs også: Coaching: Lederes foretrukne værktøj til udvikling

e-bog om coaching

Coaching af medarbejdere

Medarbejdercoaching er et godt redskab, når du som leder ønsker, at en af dine medarbejdere skal udvikle sig eller optimere sin performance.

Oftest vil du og medarbejderen indbyrdes aftale, hvad temaet for coachingen er, og hvilket udbytte der sigtes imod at opnå.

Set fra et lederperspektiv giver det mening at investere i ekstern professionel coaching, når du ønsker en af dine medarbejdere skal:

 • Præstere optimalt og skabe bedre resultater
 • Varetage et større ansvar end før
 • Have hjælp til konkrete arbejdsudfordringer
 • Tilpasse sig til en forandring
 • Omstille sig til et nyt arbejdsområde, der kræver personlig udvikling
 • Have hjælp til at håndtere stress
 • Blive bedre til at kommunikere eller samarbejde.

levelup online coaching

Hvornår er coaching ikke relevant?

Business coaching, som AS3 Transition tilbyder, er som udgangspunkt ikke relevant, når samtaleemnet tager afsæt i private omstændigheder, der ligger uden for arbejdslivet.

I praksis kommer mange samtaler naturligvis ind på den private sfære, fordi det, der sker privat, påvirker arbejdsindsatsen. Men det er vigtigt at skelne mellem, hvornår der er behov for hvad.

Hvis fokus undervejs i forløbet bevæger sig væk fra arbejdssituationen, bør du hjælpe medarbejderen videre til den rette hjælp.

I disse tilfælde kan du henvise til andre former for hjælp eller rådgivning, eksempelvis en psykolog i virksomhedens sundhedsordning.

Læs også: Tjek certifikatet på din coach

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Carsten Agerlin
Carsten Agerlin
Fagchef for coaching og transitioner i AS3 Transition
Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem
Medarbejderudvikling

Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem

Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem