<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvad er coaching? Definition og brugen af coaching

Coaching er populært som aldrig før og bliver både benyttet i erhvervslivet og i private sammenhænge – ofte til at forebygge stress, videreuddanne ledere eller til personlig udvikling.

Men coaching er svært at sætte på formel, så hvad er coaching, og hvad dækker begrebet over mere præcist?

Kort fortalt

Coaching kan i punktform beskrives således:

  • Coaching stammer oprindeligt fra sportens verden

  • Coaching er en styret samtale med henblik på udvikling

  • En coach kan være neutral eller aktiv medspiller

  • Coaching er en nærværende samtale styrret efter en bestemt process og metode

  • Coaching hjælper til at indfri menneskers fulde potentiale

  • Coaching udfordrer fokuspersonens vaner og tænkning

  • Study: "Coaching produced a 529% return on investment and significant intangible benefits to the business" 

Hvor kommer coaching fra?

Lad os starte ved begyndelsen. Begrebet coaching stammer oprindeligt fra sportens verden, hvor trænerne leder og guider deres spillere i bestræbelserne på udvikling og sejr.

Efterhånden har coaching dog bevæget sig fra sportens verden ind i erhvervslivets arena, hvor stadigt flere ledere, virksomheder og privatpersoner har fået øjnene op for fordelene ved at blive coachet.

I den bevægelse har coaching selvfølgelig udviklet sig, og metoderne er både blevet mere strømlinede og raffinerede.

e-bog om coaching

Coaching er en styret samtale

Uden for sportens verden er der ikke nogen fast eller entydig definition af, hvad coaching er – i stedet er der adskillige måder at opfatte begrebet på.

Skal man alligevel forsøge at komme en afklaring lidt nærmere, så kan coaching opstilles på en skala, hvor de forskellige tilgange adskiller sig ved, hvor aktivt coachen deltager i samtalen.

På den ene yderfløj er holdningen, at coachen skal være neutral. På den anden yderfløj – der udgøres af 3. generationscoaches – er holdingen, at coachen skal deltage aktivt i samtalen og være medproducent på det endelige mål.

Ved den neutrale tilgang er der typisk tale om en professionel samtale, hvor coachen netop neutralt og ikke-rådgivende styrer processen i mål gennem nærværende dialog.

I løbet af en række møder, der typisk varer mellem 45 minutter og 1,5 time hver, stiller coachen åbne, ikke-dømmende spørgsmål og leder på den måde samtalen fremad.

Coachen har ansvaret for samtalens forløb og har ikke anden dagsorden end at agere professionelt redskab og hjælpe fokuspersonen – den person, der bliver coachet – med at indfri sine mål.

Hvad er coaching?

Med coaching kan man indfri sit potentiale

Det kan ske ved, at fokuspersonen bliver udfordret på tvivl, vanetænkning og negative tanker om egne evner og potentialer. Eller det kan ske ved, at fokuspersonen får afdækket, hvad han eller hun er dygtig til, så det kan bruges mere bevidst fremover.

Den endelige hensigt er ofte, at fokuspersonen over tid tænker og handler anderledes – og på den måde skaber forandringer. Forandringer, der gør, at fokuspersonen indfrier mere af sit personlige potentiale.   

Ved den medproducerende tilgang deltager coachen proaktivt i samtalen og forsøger på den måde at guide fokuspersonen i den ønskede retning.

Hvad enten man er tilhænger af den ene eller den anden fløj – eller af en tilgang, der ligger mere centralt på skalaen med en fod i flere lejre – så handler coaching om mental udvikling.

Om at fokuspersonen i videst mulig udstrækning får ejerskab over den endelige løsning.

Sigtet er at afklare og nå fastsatte mål. Det er hjælp til selvhjælp, og alle kan principielt blive coachet, så længe de har et ønske om at udvikle sig – enten privat eller professionelt.

Hvad er coaching?

Hvad coaching ikke er

For at få mest muligt ud af et coaching-forløb som leder, medarbejder, virksomhed eller privatperson, er det afgørende at vide, hvad coaching er – og ikke mindst, hvad det ikke er.

Coaching handler om at stille nysgerrige, indsigtsfulde, udfordrende og undrende spørgsmål, der kan rykke fokuspersonen i den ønskede retning.

Det handler om at støtte og hjælpe, udfordre og konfrontere. Det handler om udvikling og om at nå mål.

Coaching er omvendt ikke terapi eller rådgivning, så mennesker, der vil have at vide, præcis hvad de skal gøre, eller hvordan de behandler fortidstraumer eller psykiske sygdomme, skal søge hjælp andre steder.

levelup online coaching

Husk at sætte mål for din coaching

Afslutningsvis er det vigtigt at understrege, at man – både som enkeltperson og som virksomhed – har en ide om, hvad man vil have ud af forløbet.

Hvad er strategien? Hvad er målet? Hvordan når vi derhen? Og hvordan evaluerer vi på resultatet undervejs og på sigt?

Kun dem, der ved, hvad de stræber efter, og som er forberedt på forandringer, kan nemlig gå åbent og ærligt ind i et coachingforløb.

Og netop dét er udgangspunktet for at udvikle sig – og i sidste ende sejre.

  • I 2015 gennemførte AS3 Transition en omfattende lederundersøgelse. Den viste, at coaching er de danske lederes foretrukne udviklingsværktøj – både i det private og i det offentlige.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Carsten Agerlin
Carsten Agerlin
Fagchef for coaching og transitioner i AS3 Transition
Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem

Best practice til MUS-samtalen
Medarbejderudvikling

Pust nyt liv i MUS-samtalen - med forberedelse og opfølgning