<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Coaching: Lederes foretrukne værktøj til udvikling

Spørger man danske ledere, hvordan de helst vil udvikle deres ledere og medarbejdere, er svaret klart: gennem coaching. Det viser en ekstern undersøgelse, lavet for AS3 Transition.*Men hvorfor foretrækker lederne coaching frem for andre gode redskaber til udvikling af mennesker? Få nogle forklaringer her.

Hvorfor coaching?

I en travl hverdag sker det sjældent, at vi har en andens fulde opmærksomhed i længere tid - uden afbrydelser.

Endnu sjældnere oplever vi, at personen over for os ene og alene er til stede for vores skyld – for at lytte til det, vi kæmper med og for at guide og støtte os.

Det er derfor intet under, at coaching af alment menneskelige grunde er blevet så populært. Der findes dog også andre mere tungtvejende årsager til, at coaching er lederes foretrukne udviklingsværktøj.

Coaching er et personligt redskab til udvikling

Coachings popularitet beror blandt andet på de effektive og langsigtede resultater, som metoden giver.

Et udbytte, der opnås, fordi læring gennem coaching integreres dybere, idet læringen foregår på det personlige plan.

Når man vælger at bruge en coach, bliver man støttet i at kunne selv. Det giver en langt bedre og varig effekt, hvis man oplever selv at kunne finde løsninger og muligheder – vel at mærke med lidt hjælp. Forankringen og ejerskabet bliver ganske enkelt langt stærkere.

Coachingsamtaler giver ikke kun fokuspersonen en ny forståelse af sig selv og de arbejdsmæssige udfordringer. Coachens rolle er også at styrke personen i selv at handle.

Ud over at coaching er enormt givende for den enkelte, er den personlige styrkelse og øgede handlekraft til stor gavn for virksomheden, fordi det er med til at forbedre personens præstationer og resultater.

e-bog om coaching

I coaching finder man selv nøglen til succes

Coaching bygger på princippet om, at fokuspersonen har et potentiale i sig, som coachen kan hjælpe med folde ud.

 Coachen vil altid fokusere på personens ressourcer og muligheder frem for begrænsningerne, og det er derfor per definition et positivt udviklingsredskab.

I coaching tror vi på, at du selv har nøglen til din succes, og coachens rolle er blot at hjælpe dig med at finde den.

Coachings force er, at læringen bliver tilpasset til den enkelte, som med det samme kan bringe den nye viden og forståelse i spil i dagligdagen.

Her adskiller metoden sig fra de mere traditionelle udviklingsværktøjer, som eksempelvis kurser, da man hjælper mennesker med at lære frem for blot at undervise dem.

Når man er af sted på en kursusdag og får en masse ny viden, skal man først hjem og plukke i ideerne, før man kan begynde at integrere det i sit arbejdsliv. Coaching tager direkte udgangspunkt i fokuspersonens dagligdag, og læringen omsættes derfor hurtigere og mere direkte ind i arbejdslivet. Det gør metoden meget effektiv.

Coaching fremmer den bedste udgave af dig selv

Det populære udviklingsværktøj er uden tvivl kommet for at blive. Metoden excellerer ikke kun ved at ruste mennesker til tage ansvar og finde den bedste udgave af sig selv i udfordrende situationer.

Processen føles samtidig berigende og meningsfuld for den enkelte.

Det særlige ved at have været igennem en coachingproces er, at man bagefter sidder tilbage med en oplevelse af at have forløst det, man har i sig.

* Undersøgelsen er foretaget af Analyse Danmark for AS3 Transition i 2015. 66 % af lederne i undersøgelsen foretrak coaching som det mest ønskede udviklingsværktøj.

Du kan læse hele undersøgelsen her.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Carsten Agerlin
Carsten Agerlin
Fagchef for coaching og transitioner i AS3 Transition
Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem
Medarbejderudvikling

Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem

Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem