<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Spil din leder god og få den leder, du fortjener

Ledelse er ikke kun for ledere. Som medarbejder bærer du også din del af ansvaret for, om din leder er god eller dårlig. Få indblik i hemmeligheden bag ledelsen af din leder og få den leder, du fortjener.   

Er din leder opmærksom, tillidsfuld samt god til at samarbejde og give plads til dig og dine kollegers ideer og forslag? Hvis ja, så er det måske, fordi I er gode til at fortælle, hvordan I gerne vil ledes.

God ledelse er nemlig ikke en enpersons-disciplin. Det hviler på en tyk madras af tillidsfuld relation, som kræver en bevidst indsats af begge parter.  

At lede din leder er næppe en del af din jobbeskrivelse, og måske var du i virkeligheden helst fri. Men vedkommende træffer hver eneste dag beslutninger, der vedrører dig, dine opgaver og din dagligdag. At lede din leder er at påvirke disse beslutninger i videst muligt omfang, og det er 100 % i din interesse.

Læs med her og få opskriften på, hvordan du spiller din leder god, så I kan samarbejde på en måde, som tjener både dig og organisationen bedst.

1: Investér i den gode relation

Alt for ofte er en dårlig relation årsagen til, at vi søger væk fra arbejdspladsen eller bøvler med mistrivsel. Derfor er første skridt, at du gør, hvad du kan, for at sikre den bedste relation til din leder.  

Når ledere og medarbejdere har det godt med hinanden, har det betydning for både den enkelte medarbejder, teamet og organisationen, og bidrager desuden til positive resultater i virksomheden. Det viser en rapport om social kapital, som Det Nationale Center for Arbejdsmiljø udgav i 2018.

Når du har din leders tillid og fortrolighed, giver den gode relation dig desuden en række fordele i form af indsigt, involvering og indflydelse. Du slipper nemlig for mange bekymringer, når du kan hjælpe vedkommende med at træffe de rigtige beslutninger.  

Relationen er med andre ord afgørende for både din og din leders motivation og effektivitet – og ikke mindst for jeres fælles resultatskabelse. 

teaser nyhedsbrev

2: Sæt dig i din leders stol

Ved du, hvad der holder din leder vågen om natten? Kender du de vigtigste prioriteringer på hendes skrivebord netop nu? Er du bevidst om bevæggrunden for hendes seneste store beslutning?

Selvom du naturligvis ikke hverken kan eller skal have indsigt i alt, der foregår på indersiden hos din leder, bør det interessere dig. Og uanset om du er enig eller uenig i din leders beslutninger, og uanset om I deler værdier eller ej, er det vigtigt, at du kan sætte dig ind i de strategiske overvejelser, din leder har.

Først når din leder mærker, at du forstår og er i stand til at se tingene fra hendes perspektiv, er der basis for en tillidsfuld relation.

Vær nysgerrig på, hvorfor beslutningerne er, som de er. Hvad er motivet? Hvorfor har lederen disponeret sådan? Hvad har hun mon tænkt? Det viser ikke blot interesse for din leder, opgaverne og virksomheden, det viser også, at du har lyst til og interesse i at bidrage.  

Jo bedre du kender de agendaer, udfordringer og visioner, der optager din leder, jo bedre kan du prioritere dine opgaver og forudse, hvad der forventes af dig og dine kolleger i næste uge, måned eller år. Samtidig kan det åbne dine øjne for nogle andre vinkler og styrke relationen mellem jer.

3: Afklar forventninger begge veje

Hvad skal prioriteres? Hvad skal omfang og kvalitet være? Hvornår skal det være færdigt? For at både du og din leder kan få succes i jobbet, skal I være enige om, hvad succeskriterierne er.  

  • Hvad forventer din leder af dig? Og hvilke forventninger har du til hende?
  • Hvad bliver du målt på nu og her? På næste opgave? Når året er omme?  
  • Hvilke kriterier måler du din leders lederevner ud fra – og kender hun dem?

Det er normalt, at organisationer hvert år fastsætter konkrete mål for virksomheden, afdelingerne og eventuelt for hver enkelt leder. Men det er ofte uklart, hvad man som medarbejder bliver vurderet på, ligesom det desværre tit forbigås, hvad du som medarbejder forventer af din leder.  

Tag selv initiativ til en forventningsafstemning, hvis din leder ikke tager første skridt og husk: Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt: Hvordan kan jeg blive god for dig? Drøft det med jævne mellemrum med din leder og husk også at vende spørgsmålet den anden vej.  Din leder har også brug for at vide, hvordan hun udvikler dig bedst muligt. 

4: Spil med åbne kort

Vi er tilbage ved den gode og tillidsfulde relation. Jo større åbenhed mellem jer, jo bedre kan I håndtere de problemer, der opstår, definere fælles holdninger til konkrete spørgsmål og sparre med hinanden om, hvordan I går til konkrete opgaver eller udfordringer.

Hyppig dialog om jeres samarbejde er alfa og omega. Måske tænker du, at det går fint uden, relationen er god, så hvorfor spilde tid på ugentlige møder? Men du gør dig selv en bjørnetjeneste, hvis I mødes sjældent, kun taler om ufarlige/nemme emner eller generelt mangler åbenhed i jeres relation.

For uden både tid sammen og åbenhed, er der stor risiko for, at I ikke får talt om de ting, der virkelig betyder noget. Og vigtigst af alt – din mulighed for indflydelse og påvirkning daler dramatisk.  

Spil derfor med åbne kort og tag udfordrende eller konfliktfyldte emner op i tide, selvom det kan være svært.  

5: Udvis godt medarbejderskab

Godt medarbejderskab og god ledelse er hinandens forudsætninger. Både dig og din leder er altså med til at skabe gode (eller mindre gode) forudsætninger og handlemuligheder for den anden.  

Derfor skal du være bevidst om, hvordan du selv bidrager til en god og effektiv arbejdsplads. En arbejdsplads, hvor du har ansvar for din egen hverdag og opgaver - og ikke blot er tilskuer til andres beslutninger.

Din leder har ikke ansvaret for at motivere dig alene. Du skal også komme med noget selv. Påtag dig en aktiv og ansvarlig medarbejderrolle, og benyt dig af din mulighed for (og måske endda pligt til) at påvirke din arbejdsplads og ledelsen af den i en positiv retning.  

Prøv forskellige arbejdsopgaver af, opsøg viden, find ud af, hvad der giver dig størst arbejdsglæde - og tal om det med din leder. På den måde kan du få mere indflydelse på dit arbejdsliv og flere af de arbejdsopgaver, som gør dig mest motiveret.

Husk, hvis din leder skal have mod til at give ansvar fra sig, lytte til dine forslag og inddrage dig i sine beslutninger, kræver det, at du viser interesse, deltager aktivt og stiller dig til rådighed.  

Erhvervspsykologens 5 råd til at lede din leder

  • Investér i den gode relation
  • Sæt dig i din leders stol 
  • Afklar forventninger begge veje
  • Spil med åbne kort 
  • Udvis godt medarbejderskab 

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Joachim Gram
Joachim Gram
Ledelseskonsulent og erhvervspsykolog i AS3 Transition.
Medarbejderudvikling

Faglige vitaminer til din ferieramte hjerne

Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem
Medarbejderudvikling

Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem

Medarbejderudvikling
Medarbejderudvikling

Når samarbejdet driller, kigger du så (også) på dig selv?