<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tjek certifikatet på din coach

Når du skal vælge en coach, bør du ikke kun lytte til andres subjektive anbefalinger. Der er også god grund til at tjekke certifikatet på din coach, når du beslutter, hvem der skal være din professionelle sparringspartner.

Undersøg din coachs faglige fundament

Der er stor forskel på fagligheden blandt coaches. Niveauet af uddannelse, graden af videreuddannelse og omfanget af supervision varierer ganske enkelt.

Derfor er der god grund til at se sig godt for, når du skal finde den rette sparringspartner for dig. Et godt sted at begynde er at undersøge din coachs faglige fundament.

Hvis du vil være sikker på, at din coach har den fornødne uddannelse til at udbyde coaching med høj faglighed, kan du sikre dig, at vedkommende er certificeret af en akkrediteret brancheforening inden for coaching. Det svarer til, at du bruger en statsautoriseret revisor, når du vælger den person, der skal håndtere din virksomheds økonomi.

Akkrediteringen er din garanti for, at coachen har de fornødne færdigheder, og at vedkommende samtidig lever op til standarderne for løbende opdatering af kompetencer og viden.

Har din coach en akkrediteret uddannelse?

EMCC, ICF og ICC er de største, internationale foreninger inden for coaching. De kvalitetssikrer coachingudbydernes uddannelse og godkender den enkelte coaches’ kompetencer. Foreningerne arbejder for at professionalisere markedet for at sikre kvaliteten generelt.

  • Coaching er lederes foretrukne værktøj til udvikling: Læs mere her

Coachinguddannelser, der er akkrediteret af ICF og EMCC, lever op til særlige etiske standarder inden for coaching, hvilket er et kvalitetsstempel i sig selv. På foreningernes hjemmesider kan du læse mere om, hvilke kompetencer coaches bliver vurderet på, og hvordan de bliver godkendt.

  • AS3 har valgt en europæisk tilgang til coaching, repræsenteret af EMCC. EMCC har de højeste professionelle krav til coachenes uddannelse og opfølgning, og organisationen repræsenterer både forskere, udbydere og kunder.

Vælger du en coach med en uddannelse, der ikke er akkrediteret, skal du i højere grad undersøge uddannelsens faglighed og underviserens forudsætninger.

Hvilke andre kriterier kan du stille til din coach?

Når du skal vælge en coach, er det naturligvis altid relevant at tage stilling til, om du og coachen har en god kemi. En professionel coach er uddannet til at skabe gode relationer til alle typer af mennesker, så I behøver ikke matche hinanden på alle punkter, hvis blot grunddynamikken er på plads.

Derudover kan du for eksempel sikre dig, at din coach har ’mange timer i benene’, eller at coachen selv har ledelseserfaring fra tidligere og forstår de udfordringer, man kan stå i som leder af et team eller en organisation.

Det kan også være relevant at se på, om udbyderen af coaching er en virksomhed, der i forvejen har stor viden om, hvordan man træner eller udvikler mennesker.

På samme måde kan det være væsentligt at undersøge, om vedkommende har erfaring inden for erhvervslivet eller det offentlige, så du kender det grundlag, som coachen coacher ud fra og kan vurdere, om vedkommende er den rette for dig.

Når du har valgt din coach, er sidste skridt i processen at skabe en klar kontrakt for forløbets omfang, udformning og aflønning. Sammen laver I en forventningsafstemning om de udviklingsmæssige aspekter af processen, og så er I klar til at gå i gang.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Carsten Agerlin
Carsten Agerlin
Fagchef for coaching og transitioner i AS3 Transition
Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem

Best practice til MUS-samtalen
Medarbejderudvikling

Pust nyt liv i MUS-samtalen - med forberedelse og opfølgning