<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sådan forebygger du stress som leder

Stressniveauet blandt danskerne har aldrig været højere. En af grundene skal findes i vores arbejdsliv, da arbejdet i dag fylder mere og mere for de fleste. Derfor får du her 7 gode råd til, hvordan du som leder kan forebygge og afhjælpe negativ stress blandt dine medarbejdere.

De 7 råd

 1. Tag hånd om situationen
 2. Lær at se stresssignaler
 3. Vær tydelig i dit lederskab
 4. Skab gode arbejdsrammer
 5. Tag den svære samtale
 6. Opbyg gode relationer til medarbejderen
 7. Styrk din bevidsthed om dig som rollemodel

Sæt dagsordenen

Medarbejdere, der oplever begyndende negativ stress, bliver både mindre produktive og mindre kreative i deres opgaveløsning. De begynder at fejle, deres hukommelse svigter, og pludselig stiger antallet af sygedage. Ja, ofte ender det med en langtidssygemelding.

Derfor er det afgørende, at arbejdet med at sikre bedre trivsel kommer på dagsordenen i din virksomhed. Det skal simpelthen være en naturlig del af god, daglig ledelse.

Som leder er du den bedste til at hjælpe dine medarbejdere med at forebygge stress. Din opgave er helt enkelt at skabe de rigtige rammer omkring dem.

Derfor får du her 7 gode råd, der kan hjælpe dig med at forebygge og reducere stress blandt dine medarbejdere. 

1. Tag hånd om situationen

Når du har opfanget signaler på negativ stress eller dårlig trivsel hos en medarbejder, er det afgørende, at du reagerer omgående, og at situationen bliver håndteret professionelt.

60 % af de danske ledere har tilkendegivet, at de godt kan opfange negativ stress blandt deres medarbejdere. 71 % tilkendegiver dog samtidigt, at de synes det er svært at gøre noget ved. Det viser en ekstern undersøgelse fra AS3 Transition.

Der er dog ingen undskyldning: Så snart du opfanger signaler på negativ stress hos en medarbejder, skal du gøre noget for at afhjælpe situationen.

2. Lær at se stresssignaler

Man siger ofte, at det første skridt mod at løse et problem er at anerkende det. Der er dog et skridt, der kommer før. For at løse et problem, skal man nemlig også kunne se problemet.

Derfor er det afgørende, at ledere bliver bedre til og får mere viden om at fange forskellige stresssignaler blandt deres medarbejdere.

Nogle signaler kan kun opfanges af den stressramte selv. Det kan for eksempel være hjertebanken, indre uro eller hyppig hovedpine, mens en række signaler er ganske tydelige for andre - og det er dem, du som leder skal kunne spotte. Det kan være:

 • Humørsvingninger
 • Nedsat præstationsevne
 • Ubeslutsomhed og reduceret performance
 • Øget brug af stimulanser som kaffe og cigaretter
 • Social isolation og afvisning af kontakt.

3. Vær tydelig i dit lederskab

Et tydeligt lederskab er der, hvor du respektfuldt støtter medarbejderne i deres arbejdssituation.

Respektfulde ledere anerkender deres medarbejdere. De viser ægte interesse i medarbejdernes liv og arbejdssituation. De er mere synlige og tilgængelige, og samtidig bevarer de lederrollen overfor medarbejderen.

De stiller rettidige krav, giver klare instruktioner, forklarer de overordnede mål og giver konkrete bud på, hvordan man kommer i mål med sine arbejdsopgaver.

Tydeligt lederskab er altså en balance mellem anerkendelse (set-hørt-forstået) og handlekraft. Det øger nemlig en medarbejders præstation at blive både set, hørt og forstået af sin leder.

Når du og din medarbejder har fælles forståelse for, hvilken vej I arbejder, er det lettere for den enkelte at øge sin motivation. Medarbejderens handlekraft bevares, for det kan være enormt frustrerende for medarbejderne, hvis de ikke får klare svar og instrukser.

Download stress guide - gratis e-bog

4. Skab gode arbejdsrammer

En stor del af forebyggelsesarbejdet kan også ske i de rammer, som medarbejderen befinder sig i hver dag. Som leder skal du skabe gode forudsætninger for, at det daglige arbejde ikke opbygger, men derimod forebygger negativ stress hos medarbejderne:

 • Kontrol: Det giver en følelse af at have styr på sin egen situation, når man har mulighed for at udøve indflydelse på sit arbejde. Når vi oplever, at vi har kontrol, føler vi større tryghed, hvilket reducerer vores stressniveau.

 • Forudsigelighed: Mange kan generelt godt lide status quo. Forandringer kan være gode, men hvis vi hele tiden får nye arbejdsopgaver, får vi aldrig tid til at oparbejde solid erfaring. Det giver en konstant følelse af usikkerhed og en følelse af, at man ikke kan håndtere situationen.

 • Fremdrift: De fleste har dog også behov for at føle, at man bevæger sig fremad. Hvis arbejdsbyrden stiger en over hovedet, får man aldrig følelsen af, at en opgave er afsluttet. På den måde når man aldrig i mål. Man skal derimod stoppe op, trække vejret og fejre sine succeser.

5. Tag den svære samtale

En ting er at konstatere, at en medarbejder mistrives eller har det dårligt. Noget andet – og langt sværere – er at komme denne medarbejder i møde på en ordentlig måde.

Mange ledere synes disse samtaler er svære, fordi man er usikker og nervøs for medarbejderens reaktion. Hvad man skal sige, er det er for privat eller for følelsesmæssigt for medarbejderen? Eller er man bare konfliktsky?

Det er dog afgørende, at samtalen finder sted. Og afhold gerne samtalen efter denne opskrift:

 • Indkald medarbejderen ved at henvende dig personligt, men følg formelt op med en skriftlig bekræftelse

 • Forbered de spørgsmål du indledende vil stille - tag hensyn til jeres relation

 • Lyt til medarbejderen og stil spørgsmål i direkte relation til det, der bliver sagt

 • Lav klare aftaler om næste skridt, baseret på det, I har diskuteret

 • Følg op på disse aftaler, inden for en periode på max 14 dage.

Husk: Målet med samtalen er i sidste ende at opbygge endnu mere tillid mellem leder og medarbejder.

6. Opbyg gode relationer til medarbejderen

Tillid mellem leder og medarbejder kan opbygges gennem den gode relation. Men hvad indebærer den gode, professionelle relation på arbejdspladsen så egentlig?

Gode arbejdsrelationer er ikke familiehygge. Men gode forhold mellem ledere og medarbejdere og kolleger imellem er vigtige og kan sikre dialogen i situationer, hvor usikkerheden og trivslen er presset.

På jeres arbejdsplads skal der være plads til at tale sammen både professionelt og personligt. Det gælder om at skabe et rum, hvor både ledere og medarbejdere udviser oprigtig interesse i hinanden.

På den måde opbygger I en tillid, som bevares i andre situationer. For eksempel, når I står foran den svære samtale.

7. Styrk din bevidsthed om dig som rollemodel

Som leder har du også et ansvar for din egen trivsel. Du er en rollemodel for medarbejderne. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne oplever, at du har fokus på din egen trivsel og blandt andet arbejder efter en sund work-life balance.

På denne måde sætter du det gode eksempel og har mulighed for at påvirke medarbejdernes trivsel og præstationer.

Du skal derfor også undersøge, hvordan du selv reagere på eksempelvis øget pres. Hvad er det, der får presset til at stige? Hvordan reagerer du, når presset stiger?

Du skal lære dit eget reaktionsmønster at kende og reagér efter det. Måske skal du uddelegere noget mere arbejde? Måske skal du leve sundere? Sove mere?

Hvorfor arbejde med arbejdsrelateret stress?

Hvad er grunden til at øge fokus på forebyggelse og reduktion?

Ledelse, der forebygger og reducerer stress, medfører en højere performance, færre udgifter i forbindelse med sygdom og sygemeldinger, bedre psykisk arbejdsmiljø og bedre employer branding.

Det giver simpelthen en bedre arbejdsplads - også for lederne selv.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Lisbeth Bygsø-Petersen
Lisbeth Bygsø-Petersen
COO i AS3 Transition - Trivsel, Udvikling og Outplacement. Konsulent, coach og facilitator.