<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Coaching hjalp ledergruppe til at spille godt sammen

Et stærkt lederteam er altafgørende, hvis en organisation skal løfte kerneopgaven. Derfor valgte en skoleleder fra Nyborg Kommune at få hjælp fra en ekstern coach til at spille et nyt lederteam sammen.

Da Miguel Svane i starten af 2018 satte sig i lederstolen på landets største specialskole, Nyborg Heldagsskole, skulle han ikke bruge lang tid på at finde sig til rette i undervisningsmiljøet.

Som souschef på stedet gennem flere år havde han nemlig helt styr på både læreplaner og pædagogik. I stedet valgte han at bruge mange af sine kræfter på at få skabt et nyt ledelsesgrundlag i samarbejde med sit lederteam.

”Som ny skoleleder så jeg det som en af mine allervigtigste opgaver at få spillet lederteamet sammen. Rigtigt godt sammen. For hvis et lederteam ikke fungerer ordentligt, så fortsætter problemerne fra øverste niveau bare ned gennem alle led i organisationen,” mener han.

Mens Miguel Svane grublede over, hvordan han skulle skabe et stærkere samspil i sit lederteam, fik han med egne ord en gave fra kommunaldirektørens afdeling i Nyborg Kommune. Som led i kommunens program for lederudvikling blev alle ledere i kommunen i foråret 2018 nemlig tilbudt fem betalte samtaler med en ekstern coach.

”Jeg var jo selv ny i rollen som øverste leder, og i løbet af skoleåret udvidede vi også lederteamet her på skolen fra tre til fire personer, da vi skabte en ny stilling som viceskoleleder. Så de coachingsessioner, alle i kommunen med lederansvar kunne få, var for mig helt oplagte at bruge som led i at sammentømre den nye gruppe af ledere her på stedet,” forklarer Miguel Svane.   

Skoler vokser sig større og mere komplekse

Nyborg Heldagsskole er et tilbud til normaltbegavede børn og unge, der af en eller anden grund ikke kan være i folkeskolen. Skolen tæller i dag godt 100 elever og 55 medarbejdere.

”De udfordringer, vi møder i hverdagen i vores organisation, adskiller sig ikke væsentligt fra dem, der er i folkeskolen; nemlig at den enkelte skole bliver større og større. I dag er der fx mange skoleledere, der skal drive undervisning på flere forskellige lokaliteter,” siger Miguel Svane.

Denne udvikling betyder, at ledelsesrummet på mange skoler, eksempelvis Nyborg Heldagsskole, ofte bliver større og mere komplekst.

”Hvis en skoleleder i dag skal lykkes, skal han eller hun samt alle i organisationen omkring dem blive bedre til at anerkende ledelse som et selvstændigt fag. Og når man er kommet til den erkendelse, er næste skridt i min optik at se på udvikling af den enkelte skoles lederteam, så alle altid går i samme retning,” siger han.

as3_2017_3339-793248-edited

Personlige test blev inkluderet

Det lederudviklingsforløb, han satte i gang for det nye lederteam på Nyborg Heldagsskole, kaldte han ”Ledelsesrejsen”. Udover den enkelte leders fem personlige coachingsamtaler inkluderede forløbet også en individuel lederprofiltest, der blev udfyldt online.

”Profiltesten fortalte først og fremmest noget om, hvordan vi som ledere hver især foretrak at bruge vores kompetencer i arbejdsmæssig sammenhæng,” forklarer Miguel Svane.

Lederprofiltesten blev udført af et eksternt rådgivningsfirma, og de fire fra lederteamet fik efterfølgende individuel feedback på deres svar fra en konsulent.

”Jeg valgte at tilkøbe profilafdækningen, da det i min optik ville give os det bedste udgangspunkt, når vi skulle lave et nyt ledelsesgrundlag. Sammen med de individuelle coachingsamtaler fik vi jo et totalbillede af den enkeltes styrker, svagheder og udfordringer,” siger han.

Gråd og grin i det åbne rum

Da de fire ledere havde været igennem såvel individuelle coachingsamtaler som profiltest, satte de sig ned i en fælles coachingsession.

”Jeg synes egentlig, det er uinteressant at gennemføre en-til-en-coaching, hvis de forskellige ømme punkter og udfordringer, der kommer frem under de individuelle samtaler, ikke samtidigt bliver bragt i spil i teamet,” forklarer Miguel Svane.

De fælles coachingsamtaler blev gennemført under ledelse af den coach, der også havde gennemført de individuelle samtaler med de fire.

”Selvom det ikke er nyt for ansatte på en specialskole at modtage supervision, var det lidt grænseoverskridende for os alle, da vi hver især skulle bringe os selv i spil blandt de andre. Der kom jo nogle problemer og udfordringer op til overfladen, som du normalt ikke hører i en samtale blandt kolleger. Så der blev både grint og grædt undervejs,” fortæller Miguel Svane.

Han betoner, at samtlige i ledergruppen forud for den fælles coachingseance havde indvilliget i at deltage.  

”Der var ingen tvang. Overhovedet. Men alle syntes, det var en god idé. Vi var simpelthen interesserede i at blive klogere på hinanden. Og efterfølgende har jeg kunnet konstatere, at denne åbenhed kun har været med at gøre vores lederteam endnu stærkere,” siger Miguel Svane.

Brug for ekstern hjælp

At det netop var en ekstern coach, der guidede skolens lederteam gennem både individuelle og fælles coachingseancer, har ifølge Miguel Svane været afgørende for gruppens udbytte.

”Vi havde slet ikke fået det samme resultat, hvis vi blot havde sat os ned internt i lederteamet og diskuteret fremtiden for vores samarbejde.”

Det begrunder han først og fremmest med, at den coach, gruppen havde tilknyttet, ikke havde noget på spil i forhold til organisationen på Nyborg Heldagsskole.

”Vores coach havde helt frie hænder. Så han udfordrede os virkelig på måder, som det ikke havde været muligt for mig at gøre i kraft af min rolle som ledernes leder her på stedet,” siger Miguel Svane.

as3_2017_3431-864514-edited

Et godt øje for det sårbare

Under den fælles seance tog den eksterne coach hele tiden styringen på samtalen, så alle i lederteamet kom ligeværdigt til orde.

”Coachen har jo haft os hver især på to-mands hånd. Derfor sad han inde med en konkret viden om, hvor den enkelte kunne bidrage til fællesskabet – og hvor der måske kunne være nogle udfordringer. Samtidig sørgede han for, med øje for den enkeltes sårbarheder, at passe godt på os under hele samtalen,” forklarer Miguel Svane.

At han som skoleleder ikke selv havde en styrende rolle under den fælles coachingsession har ifølge Miguel Svane også løftet hans eget udbytte af forløbet væsentligt.

”Det betød, at jeg kunne koncentrere mig om, hvor mit eget fokus i lederrollen skulle ligge fremover – og hvor mulighederne lå gemt i samspillet mellem alle i ledergruppen. Jeg er sikker på, at jeg ikke havde fået det samme udbytte, hvis jeg samtidigt havde brugt kræfter på at styre samtalen,” vurderer han.

Kommer endnu tættere på eleven

På bagkant af coachingsamtalerne har Miguel Svane i samarbejde med ledergruppen færdiggjort ledelsesgrundlaget, herunder fordelingen af lederopgaver, mens han selv har sat de sidste streger på skolens organisationsdiagram.

”Det tager tid at skabe et nyt ledelsesgrundlag, men på vores skole har vi fundet hurtigere på plads i ledergruppen, end vi på forhånd havde regnet med. Coachingforløbet har helt enkelt givet os et rigtigt godt overblik over, hvem der skal stå for hvilke roller,” siger Miguel Svane.

Ledelsesgrundlaget er netop blevet præsenteret for hele personalegruppen, hvor det blev taget rigtigt godt imod.

”Tilbagemeldingerne går på, at medarbejderne finder det super relevant at have kendskab til ledelsesgrundlaget. Nu er der ingen i organisationen, som er i tvivl om, hvilken retning vi bevæger os i,” siger Miguel Svane.

I Nyborg har et fokuspunkt inden for driften af kommunens skoler været elevcentreret ledelse. Og det mener skolelederen på Nyborg Heldagsskole, at hans skole i dag lever fuldt op til.

”Samspillet i vores ledergruppe er i hvert fald nu på plads. Og det betyder, at vi har alle grundforudsætninger på plads for at kunne løfte den opgave, vi er sat i verden for.”

Miguel Svane

Miguel Svane, skoleleder, Nyborg Helddagsskole 

Vil du høre mere?

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet. Så kontakter vi dig.

Kontakt os i dag
AS3 Transition
Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem

Best practice til MUS-samtalen
Medarbejderudvikling

Pust nyt liv i MUS-samtalen - med forberedelse og opfølgning