<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sådan skal en god coach være - DU er i fokus

Hver coach har sin egen personlige coachingstil, som bestemmer den måde, han eller hun møder dig på, når I sidder over for hinanden i hver sin stol. Men hvordan ved du, om din coach er dygtig til at coache? Her får du svaret på, hvad din coach skal kunne.

Vil du sikre dig, at din coach er dygtig, er det første, du kan gøre, at tjekke certifikatet på din coach, så du kender hans eller hendes faglige baggrund. Med en garanti for din coachs certificerede uddannelse ved du nu, at det faglige fundament er i orden.

Herefter afhænger coachens kompetencer i høj grad af coachens personlige kompetencer.

Lige så forskellige, vi er som mennesker, lige så store forskelle er der, når det gælder coaches personlige måde at arbejde med andre mennesker på.

Det kan derfor være vanskeligt at sige noget generelt, om hvordan man coacher bedst. Dog er der nogle grundlæggende elementer, din coach bare skal være god til.

Din coach skal hjælpe dig til at nå dine konkrete mål

Din coachs vigtigste opgave er at hjælpe dig med at udforske dit tema eller din problemstilling, du står overfor - og støtte dig i selv at nå derhen, hvor du ønsker.

Coachen skal have tilstrækkelig viden om dit fag eller dagligdag til at kunne forstå dit perspektiv, så det er fremmende for dialogen. Samtidig bør han eller hun ikke vide for meget, så han mister nysgerrigheden og begynder at rådgive.  

Din coach skal forholde sig neutralt, når I gennemgår de forskellige scenarier. Han eller hun skal guide dig til at se på situationen med nye øjne, så du får en ny, udvidet forståelse for din situation og opdager nye muligheder

I processen skal din coach hjælpe dig til at se dine kompetencer i det rette lys og finde ind til din motivation og drivkraft.  Det er dét, der i sidste ende skal hjælpe dig med at nå dine mål.

e-bog om coaching

Din coach skal ikke give dig løsningen, men læringen

Det er afgørende for dit udbytte af forløbet, at coachen ser sig selv som et redskab for dig i samtalen. Det er vigtigt, at coachen ikke blot præsenterer dig for en hurtig opskrift på, hvordan du løser et konkret problem, men at coachen derimod guider dig til selv at finde frem til dine løsninger. Ligesom du i skolen måtte lære regnereglerne, i stedet for at læreren blot gav dig facit.

På den måde arbejder I sammen om at styrke din personlige udvikling, så du selv finder en måde at klare konkrete – men også fremtidige udfordringer – på.

levelup online coaching

Din coach skal være en fokuseret og empatisk samtale-partner

I en coachingsamtale skal du opleve, at det er dig, der er i fokus. 

Din coachs vigtigste opgave er at lytte nærværende og fange mønstre og nuancer, som han eller hun bagefter kan spejle for dig.

Dette kræver, at din coach har stor empati og indlevelsesevne og kan koble sig på din forståelse af din nuværende situation.

Det er afgørende, at din coach selv har stor indsigt i, hvordan det er at sidde på den anden side af bordet. Vedkommende skal derfor have en relevant uddannelse og have arbejdet med sin egen udvikling.

Samtidig skal din coach have en god selvforståelse og evne til at lede sig selv og dermed undgår at lade samtalen styre af sine egne følelser eller på anden vis fylde uhensigtsmæssigt i samtalen.

Det er desuden yderst vigtigt, at coachen kender sine egne begrænsninger, så du for eksempel bliver henvist videre, hvis der er behov for det.

Lige så vigtigt er det, at han eller hun sikrer sig, at du ikke bliver gjort afhængig af din coach, eller at I på anden vis udvikler for tæt et bånd.

Din coach skal ikke være præstations-orienteret på dine vegne

Din coach skal sætte sig selv helt fri fra at ville opnå noget bestemt på dine (eller egne) vegne.

Et coachingforløb handler om din proces og dine mål. Kun du kan i sidste ende afgøre, hvad du gerne vil opnå.

Coachens opgave er at styrke dig i at vælge den løsning, som du synes er rigtig for dig og din situation. Dog er det også hans ansvar at sikre, at de mål du sætter dig er realistiske og passer til din personlighed.

De skal også matche dine forudsætninger og kompetencer set i forhold til de vilkår, du står i.

Du kan læse mere om vores tilgang til coaching her.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Carsten Agerlin
Carsten Agerlin
Fagchef for coaching og transitioner i AS3 Transition
Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem
Medarbejderudvikling

Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem

Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem