<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyborgs ledere bruger eksterne coaches: ”Vi kan altid blive bedre”

Kan coaching og sparring hjælpe dig til at blive en bedre leder? Ja, er svaret fra kommunaldirektøren i Nyborg Kommune, Lars Svenningsen. I foråret 2018 sendte han over 100 kommunale ledere til en obligatorisk samtale hos en coach. Det var en succes – og lederne efterspørger nu flere samtaler.

Du kommer aldrig til et punkt, hvor du er færdiguddannet som leder. Aldrig. For der kommer altid ny viden eller andre kommunikationsformer, der kan bringe dig videre i lederrollen.

Det mener kommunaldirektør i Nyborg Kommune, Lars Svenningsen. Og ud fra denne betragtning sendte han i løbet af april og maj samtlige 110 ledere i kommunen til en individuel samtale hos en coach.

”Enhver leder - uanset erfaring og anciennitet – kan have rigtigt godt af at få noget sparring og nogle andre øjne på sin egen rolle,” siger han om baggrunden for beslutningen.

Umiddelbart før coachingsamtalerne havde kommunens ledere været gennem en trivsels- og lederevaluering med navnet ”TRE-I-EN”. Kommunen gennemfører denne øvelse hvert andet år, og den indebærer blandt andet en 270 graders evaluering af den enkelte, hvor lederen dels ser på sin egen rolle, men også modtager en vurdering af både medarbejdere og nærmeste leder.  

”Vores ledere scorede generelt højt i årets evaluering. Men en god evaluering betyder ikke nødvendigvis, at der ikke kan være områder, hvor den enkelte kan blive endnu bedre. Så ud fra denne tankegang besluttede vi at gøre det obligatorisk for alle ledere efterfølgende at møde en coach til en individuel samtale af halvanden til to timers varighed,” siger Lars Svenningsen.

Et frit rum at tale i - og et frirum

Før ”TRE-I-EN” havde Lars Svenningsen tænkt en del på, om kommunen kunne følge op på evalueringen og dens resultater på en anden måde.

”Som leder kan du selvfølgelig sætte dig ned og tale med din nærmeste chef om, hvordan din evaluering ser ud. Men den samtale kan jo let komme til at handle mere om drift end ledelse. Derfor mente vi, at alle ledere ville have godt af at komme til at møde en coach, der ikke havde noget på spil i forhold til organisationen. For det ville give et friere rum at tale i – og det giver ofte en mere kvalificeret samtale,” mener Lars Svenningsen.

Selvom coachingsessionerne fulgte umiddelbart efter ”TRE-I-EN”, var det ikke et krav fra kommunens side, at lederne absolut skulle tage udgangspunkt i den nylige evaluering under selve samtalen.  

”Det var fuldstændigt op til en enkelte at vælge hvilket tema, samtalen skulle dreje sig om. Men hvis der nu var noget i evalueringen, den enkelte leder gerne ville coaches eller have sparring på, så fik de i hvert fald muligheden for det,” forklarer Lars Svenningsen. 

Outplacement_10-grunde-til-outplacement-164385-edited

Alle kan have gavn af coaching

Kommunen valgte at gøre coachingsamtalerne obligatoriske, og det var ifølge Lars Svenningsen ikke til diskussion:

”Selvom du er populær som leder og har en medarbejdergruppe, der trives på alle parametre, kan der sagtens være noget i din lederrolle, du kan have gavn af at vende med en coach. Du behøver nemlig ikke stå på en brændende platform for at få udbytte af sådan en samtale,” siger Lars Svenningsen og uddyber:

”Når alt kommer til alt, er det også i lederens interesse løbende at få nogle input til hverdagen. Det udvikler den enkelte,” mener kommunaldirektøren, der også selv var til samtale hos en coach.

Efter samtalerne viste det sig, at denne tese holder. For kommunens ledere, uanset alder, afdeling og anciennitet, var glade for forløbet.

”Langt de fleste har fået noget brugbart med sig; også dem, der ikke mødte frem med en masse udfordringer fra hverdagen. En samtale med en coach kan jo også føre til, at du får tanket ny energi eller får et andet perspektiv på nogle rutiner, der ellers bare kører,” forklarer Lars Svenningsen.

New call-to-action

Fortroligheden er vigtig

Før coachingsamtalerne gik i gang, kunne den enkelte leder frit vælge mellem ti forskellige, eksterne coaches.

”Coachene blev præsenteret med deres baggrund og faglige kompetencer i et katalog, og så var det egentlig op til den enkelte leder at den vælge den person, som efter lederens egen vurdering ville passe bedst til dem selv. Det valg har vi fra kommunens side ikke blandet os i,” siger Lars Svenningsen.

Det, lederen valgte at tale med coachen om, forblev også i det fortrolige rum.

”Der er ingen tvivl om, at denne fortrolighed har stor betydning for udbyttet. Der kan jo sagtens være noget, du ikke vil tale med din leder om. Men det kan du så vende med coachen.”

Der lå en klar aftale mellem kommunen og teamet af coaches om, at ingen – absolut ingen – oplysninger fra samtalerne med de enkelte ledere blev videregivet til kommunen.

”Og det havde vi faktisk heller ingen interesse i. Overhovedet ikke. Tiltaget var jo ikke tænkt som en kontrol af, om vores ledere nu var gode nok, eller en måde hvor vi fra kommunens øverste ledelse kunne finde ud af, om der var noget, lederne var utilfredse med,” siger Lars Svenningsen og slår fast:

”Det eneste, vi fra kommunens side ville opnå, var at gøre vores ledere endnu bedre.”

Ekstra samtaler til nye ledere

Det er ikke første gang, at Nyborg Kommune bruger eksterne coaches til at støtte ledergruppen. Og – ifølge Lars Svenningsen – nok heller ikke sidste.

”Udover de obligatoriske samtaler, som alle har været igennem her i foråret, begyndte vi allerede i 2017 at tilbyde alle nyansatte ledere fem frivillige coachingsamtaler,” siger Lars Svenningsen

En ny leder i kommunen kan frit fordele samtalerne i løbet af sit første ansættelsesår, og i det efterfølgende år er der mulighed for tre opfølgende samtaler. Lars Svenningsen fortæller, at otte nye ledere indtil har taget imod dette tilbud.

”Lederrollen kan jo være en stor mundfuld, ligegyldigt om du er førstegangsleder, erfaren leder der kommer udefra eller skifter lederstilling internt i kommunen. Og specielt i den første tid som ny leder kan du have brug for coaching og sparring,” vurderer han.    

Lars Svenningsen har i sin tid som kommunaldirektør oplevet flere nye ledere blive overrasket over, hvad der egentlig kræves for at lykkes i lederrollen.

”Selvom du har fagligheden i orden, når du begynder som leder, rummer hverdagen pludseligt helt andre udfordringer. Lederen skal både motivere og samle sine medarbejdere, kunne skabe sit eget ledelsesrum og være i stand til at arbejde sammen med andre dele af organisationen. Men coaching og sparring er ifølge min erfaring blandt de værktøjer, der kan hjælpe lederen hurtigere på plads i den nye rolle,” forklarer Lars Svenningsen.

Gode ledere giver bedre service

Det frivillige coachingforløb for de nye ledere er blevet fulgt af positive tilbagemeldinger fra dem, der har deltaget. Derfor har Nyborg Kommune nu valgt at give alle ledere – også de erfarne – mulighed for at få de fem coachingsamtaler.

”Lederne er centrale i vores organisation. Helt centrale. For gode ledere er forudsætningen for at medarbejderne trives, at sygefraværet holdes nede, og at borgerne oplever et højt serviceniveau. Så jo mere, vi kan gøre for at understøtte lederne i deres hverdag, desto bedre service kan kommunen i sidste ende tilbyde,” forklarer han og afslutter:

”Dette tilbud er en af de måder, vi fra den kommunale topledelse viser, at vi anerkender og sætter pris på det stykke arbejde, lederne udfører i hverdagen.”

lars_svanningsen

Lars Svenningsen, kommunaldirektør i Nyborg Kommune 

Vil du høre mere?

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet. Så kontakter vi dig.

Kontakt os i dag
AS3 Transition
Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem

Best practice til MUS-samtalen
Medarbejderudvikling

Pust nyt liv i MUS-samtalen - med forberedelse og opfølgning