<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Værdier understøtter trivsel

Stress og trivsel | Læs på 2 min

Værdier understøtter trivsel

Nana Therkildsen

Vores individuelle trivsel er afhængig af, at vores personlige værdier bliver opfyldt. Derfor må trivselsindsatsen også forsøge at kortlægge, hvad medarbejderne tillægger betydning i deres arbejdsliv.

For at kunne tage hånd om den individuelle trivsel, er det vigtigt også at tage hånd om, hvad der betyder noget for den enkelte. Ifølge Karolinska Instituttet i Stockholm skal vi have opfyldt mindst 60 % af vores personlige værdier for at trives.

Hvis vi ikke får opfyldt mindst 60 %, så risikerer vi at udvikle stress. Altså, vores værdier understøtter trivsel. 

Det kræver naturligvis, at vi ved, hvad der betyder noget for os. Først når vi har kortlagt værdierne, kan vi finde frem til, hvad der betyder noget for os, og hvad der skal være til stede for, at vi kan trives.

Personlige værdier er konstante

Den indbyrdes prioritering af de ting, vi tillægger betydning, kan ændre sig i takt med, at vi som mennesker og vores livssituation også ændrer sig. Selve værdierne er dog langt mere statiske.

Vores personlige værdisæt undergår nemlig ikke de store forandringer i vores voksne liv.

Det er et produkt af de erfaringer vi får gennem vores opvækst, men fra vi er i midten af 20’erne og resten af livet har vi udviklet en fast forståelse for det, vi tillægger betydning.

Download stress guide - gratis e-bog

Overensstemmelse skaber trivsel

Vores personlige værdisæt har altså en markant betydning for, hvordan vi som mennesker trives, og det kan vi som sådan ikke ændre på. Derfor må vi også bestræbe os på at leve efter netop det, vi synes betyder noget.

En stor del af vores moderne liv er vores arbejde. I 2014 brugte danskerne gennemsnitligt 37,6 timer om ugen på arbejde, hvilket er en stigning fra tidligere.

Vores job spiller altså i stigende grad også en markant rolle for vores trivsel. Det betyder, at vi må skabe overensstemmelse mellem det, vi mener, er vigtigt, og de ting, vi rent faktisk gør. På den måde får vores individuelle trivsel bedre vilkår.

Virksomheders værdier kan forandre sig

Derimod er virksomheder langt mere dynamiske, og det, der bliver tillagt betydning i virksomheden kan også gennemgå forandringer. Fusioner, interne omstillinger eller et nyt image kan alle skabe et nyt værdisæt for virksomheden.

Derfor er det essentielt at tænke denne mulige konflikt med i trivselsindsatsen. Er der overensstemmelse mellem det, virksomheden tillægger betydning, og det medarbejderen personligt tillægger betydning?

Og hvad sker der, hvis virksomheden ændrer sit fokus?

Afdækningen af medarbejderes personlige værdier kan blive en vital del af medarbejderudviklingssamtalerne. Endnu bedre ville det være, hvis dette emne kunne drøftes mellem leder og medarbejder i det daglige.

Nana Therkildsen

Nana Therkildsen

Erhvervspsykolog samt trivsels- og udviklingskonsulent hos AS3 Transition. Understøtter både ledere og medarbejdere omkring trivsel og forebygning af stress på arbejdspladser. Underviser på AS3 Transitions coachuddannelse og har det faglige ansvar for AS3’s stresscoachingforløb. Har tidligere arbejdet som psykologisk konsulent i Roskilde Kommune samt haft egen klinisk praksis. Derudover har Nana arbejdet som frivillig rådgiver for Børnetelefonen og siddet 3 år i hovedbestyrelsen hos Børns Vilkår som repræsentant for de frivillige rådgivere. Nana har taget dele af sin uddannelse i USA og Australien.

Forrige indlæg

Ledelse og trivsel i alle virksomhedens lag

Næste indlæg

Trivsel skal måles gennem dialog

Kommenter indlægget