<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HR-chef i Horsens: ”Vi vil sikre alle uanset alder et godt arbejdsliv”

Horsens Kommune har gennem flere år tilbudt alle medarbejdere over 55 år et udviklings- og afklaringsforløb. Målet er, at den enkelte medarbejder har en plan for den resterende del af arbejdslivet eller får styrket trivslen i sit nuværende job. I denne artikel kan du møde fire ansatte, for hvem forløbet har gjort en stor forskel.

Vi lever længere og sundere, og antallet af ældre på arbejdsmarkedet vokser. Samtidigt stiger efterspørgslen efter arbejdskraft herhjemme. Der er kort sagt brug for folk i alle aldre - og mange seniorer har dermed udsigt til at skulle blive længere på arbejdsmarkedet.

Men de ældre medarbejdere bliver ikke bare på arbejdsmarkedet for enhver pris. En analyse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fortæller nemlig, at generel tilfredshed med jobbet lagt sammen med anerkendelse, indflydelse og udviklingsmuligheder er den cocktail, der kan få ældre til at fortsætte længere på arbejdsmarkedet.

For at komme disse krav i møde har Horsens Kommune gennem flere år tilbudt alle medarbejdere over 55 år et gratis udviklings- og afklaringsforløb. Det fortæller HR-chef Karina Bentsen:

”Den gruppe, der er ved at nå en alder, hvor de så småt kan skimte efterlønnen eller pensionen et stykke ude i horisonten, vil vi gerne fastholde lidt længere på arbejdsmarkedet. De er nemlig en vigtig ressource for kommunen, for de har en viden og erfaring, vi ikke vil undvære.”

Udviklings- og afklaringsforløbet består af i alt fem samtaler med en ekstern karriere- og trivselsrådgiver. Samtalerne foregår i arbejdstiden, og den enkelte medarbejder og rådgiveren finder i fællesskab ud af, hvilke temaer der skal være i centrum undervejs.

”Det er fortrolige samtaler, hvor vi som arbejdsgiver ikke blander os i indholdet. Vi er kun interesseret i, at den enkelte medarbejder bliver afklaret i forhold til sin fremtid på arbejdsmarkedet eller forbedrer sin trivsel i sit nuværende job – eller en kombination af de to ting,” forklarer Karina Bentsen.

HR-chefen opfordrer alle ansatte i Horsens Kommune, der får tilbudt forløbet, til at tage mod det.

”Vores arbejde skal være meningsfuldt for både medarbejder og arbejdspladsen. Hele livet. Og dette forløb er en af de måder, vi fra kommunens side arbejder på at skabe en bedre arbejdsplads – også for dem, der er på vej ind i den sidste del af deres arbejdsliv,” siger Karina Bentsen. 

New call-to-action

Trivslen på arbejdspladsen fik et boost

En af de deltagere, der virkelig har fået et helt nyt syn på arbejdslivet, er den 58-årige omsorgspædagogmedhjælper Kirsten Voigt Søndergaard. Hun arbejder til daglig på et aktivitetssted for folk med fysiske og psykiske handicap. Tilbage i 2016 deltog hun i forløbet, og det gav hende med egne ord fornyet lyst til jobbet.

”Jeg brugte først og fremmest forløbet til at fokusere på min egen trivsel. Før jeg gik i gang, var der nemlig nogle ting i hverdagen på min arbejdsplads, jeg gik og var lidt småirriteret over,” siger hun.

Læs også
Der bliver brug for at fastholde seniorer på arbejdspladsen - sådan gør du


Gennem de fem individuelle samtaler med den rådgiver, kommunen stillede til hendes rådighed, fik Kirsten Voigt Søndergaard nogle konkrete værktøjer, hun skulle afprøve i hverdagen. Og det var der brug for. Som ansat i fleksjob følte hun nemlig, at hun ikke altid blev værdsat på samme måde som hendes fuldtidsansatte kolleger. 

”Men under samtalerne med rådgiveren gik det op for mig, at mange af de opgaver, jeg var kørt lidt sur i, i virkeligheden handlede om mig selv og den måde, jeg selv tacklede bestemte situationer på. Min rådgiver havde en idé om, at hvis jeg ændrede lidt på min egen væremåde, ville det nok betyde, at mine kolleger også reagerede anderledes. Og det kom faktisk til at holde stik,” forklarer hun.

I dag er Kirsten Voigt Søndergaard fortsat på samme arbejdsplads, dog i et andet team, og her har hun tænkt sig at blive, indtil hun på et tidspunkt trækker sig helt tilbage fra arbejdsmarkedet.

”Gennem forløbet fandt jeg ud af noget om mig selv, som jeg ikke havde skænket en tanke tidligere. Så ved at ændre på nogle småting i hverdagen, er mit arbejdsliv blevet bedre. Meget bedre,” siger hun og fortsætter:

”Jeg er kort og godt blevet mere bevidst om, hvad der er vigtigt for mig, og hvad jeg er god til. Min leder vil nok også sige, at jeg er blevet en anden, mere positiv medarbejder. I dag engagerer jeg mig eksempelvis i både små og store projekter på mit arbejde. Det hjalp virkelig på min trivsel, da jeg med rådgiverens hjælp fik sat fokus på mig selv.”     

Læs også
Danskernes jobtilfredshed stiger med alderen

Fik støtte til at finde vej her og nu

Bevæggrundene for at deltage i forløbet kan være meget forskellige fra person til person. For 61-årige Claes Sundmark var behovet for at få sparring ret aktuelt.

Hans opstart af forløbet faldt næsten sammen med, at han efter længere tids sygemelding blev afskediget fra et fuldtidsjob på ASV, en specialskole for voksne, og blev i stedet ansat på nedsat tid som lærer samme sted.

”Jeg stod så at sige direkte på en brændende platform, da mit arbejdsliv i løbet af kort tid vendte på hovedet og kom til at se helt anderledes ud. I hvert fald i forhold til det jeg selv havde forestillet mig, da jeg havde takket ja til at begynde på forløbet,” siger han.

Claes Sundmark lægger ikke skjul på, at hans arbejdsliv på det seneste har været præget af store omvæltninger, ikke mindst økonomisk.

”Derfor har jeg primært brugt mine samtaler med rådgiveren til at få sparring på nogle af de konkrete udfordringer, jeg har stået i. Jeg har simpelthen haft brug for at få en uvildig persons perspektiv på; hvad skal jeg gøre lige nu?” siger han.

”I kraft af mine samtaler med den eksterne rådgiver har jeg i dag fået nogle idéer til, hvordan jeg kan skabe trivsel i mit job. Derudover har jeg fået lagt nogle spor ud for resten af mit arbejdsliv, så jeg nu har forskellige veje at vælge mellem,” siger han.

Læs også
Passende arbejdsopgaver er afgørende for danskernes arbejdsglæde

Find frem til dine personlige kompetencer

Et af de vigtige elementer i samtalerne er at få den enkelte til at sætte ord på, hvilke kompetencer han eller hun selv mener at have haft succes med i arbejdslivet. 

Det var også en af de opgaver, der mødte 60-årige Tommy Lund Christensen, da han for et par år siden takkede ja til at deltage i forløbet.

”Når du sidder overfor en rådgiver, der stiller det ene spørgsmål efter det andet, får det for alvor sat gang i dine tanker. Jeg skulle eksempelvis se tilbage på alle mine succeser. Det var faktisk ganske tankevækkende for mig at få sat ord på dem. For jeg gik jo ikke og tænkte over dem til dagligt. Jeg havde vel næsten glemt, hvad jeg var god til – og hvor god jeg egentlig var,” forklarer han.  

Størstedelen af sin arbejdstid bruger Tommy Lund Christensen som fællestillidsrepræsentant for samtlige 3F’ere i Horsens Kommune, og i kraft af dette hverv skal han fra tid til anden tage sit arbejdsliv op til overvejelse.

”Før jeg begyndte på forløbet, var jeg bestemt ikke sikker på, om jeg skulle fortsætte i den rolle. Jeg var faktisk i gang med at overveje andre muligheder. Men da jeg afsluttede forløbet, var jeg helt sikker i min sag; jeg var altså havnet på den rette hylde med den stilling, jeg har,” siger han.

Under samtalerne blev han også bedt om at tænke på, hvilke værdier der betød mest for ham. Her bragte han ord som indflydelse, humor, tillid og retfærdighed på banen. Og dem tager Tommy Lund Christensen nu med sig på arbejde hver eneste dag.

”Det kan godt være, at mine kolleger ikke kan mærke den store forskel på mig i forhold til tidligere, men forløbet har betydet rigtigt meget for mig. Jeg er helt afklaret i dag, og jeg ved nu, hvad jeg skal satse på at lave, indtil jeg går på efterløn,” siger han.

Et arbejdsliv er fyldt af nuancer

En anden fællestillidsrepræsentant i Horsens Kommune, 63-årige Lotte Møller Jensen, er frikøbt på fuld tid til at varetage interesserne for alle kommunalt ansatte HK’ere. Hun er netop nu ved at afslutte sit udviklings- og afklaringsforløb. Og hun forklarer, at det på flere områder har haft afgørende betydning for hende.

”Jeg sidder jo i en position, hvor jeg arbejder meget alene. Det betyder, at jeg ikke rigtig har nogen at sparre med i dagligdagen. Samtidig har jeg stået i en situation, hvor jeg skulle finde ud af, om jeg ville fortsætte med mit nuværende hverv eller ej,” siger hun og fortsætter:

”I den situation har det betydet meget for mig at sparre med en person, der ikke er en del af den kommunale organisation. Samtalerne foregår jo i et rum, hvor du er sikker på, at det, der bliver sagt i rummet, bliver i rummet.”

Lotte Møller Jensen fortæller, at hun har brugt samtalerne til både at afklare sin fremtid og forbedre egen trivsel.

”For mig er de to ting tæt forbundet. Min trivsel hænger i hvert fald nøje sammen med, om jeg føler, at jeg kan udvikle mig i den position, jeg sidder i,” siger hun.

Før hun gik i gang med forløbet, tvivlede hun på, om rådgiveren kunne hjælpe hende, fordi hun – rent arbejdsmæssigt – slet ikke havde en stilling som alle andre.

”Der er jo bare ikke ret mange med samme jobbeskrivelse som mig. Men mine bekymringer blev imidlertid gjort helt til skamme. Min rådgiver så nemlig ikke på mig ud fra min jobbeskrivelse. I stedet var det mine personlige og faglige kompetencer, der var i fokus. Så jeg var aldrig i tvivl om, at det var mig og mit udgangspunkt, der var i centrum.”

I dag – før hendes femte og sidste samtale har fundet sted – er hun ved at være mere afklaret i forhold til sin egen fremtid.

”Samtalerne har nemlig hjulpet mig til at se nogle nuancer i mit arbejde. Dem har jeg bare ikke selv kunnet få øje på, når jeg har siddet i mit eget lille, lukkede univers,” afslutter Lotte Møller Jensen.

Mangler I en plan for senkarriere?

AS3's erfarne coaches tilbyder både strategisk sparring, lederuddannelse og individuelle afklaringsforløb til seniormedarbejdere.

Vil du høre mere?

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet. Så kontakter vi dig.

Kontakt os i dag
AS3 Transition
Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem

Best practice til MUS-samtalen
Medarbejderudvikling

Pust nyt liv i MUS-samtalen - med forberedelse og opfølgning