<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Passende arbejdsopgaver er afgørende for danskernes arbejdsglæde

Tre ud af fire danskere er tilfredse med deres job. Det viser en ny Epinion-undersøgelse. Den fortæller også, at vores arbejdsglæde stiger, når vi får arbejdsopgaver, der passer til vores kompetencer.

Det er mandag morgen. Klokken er tyve minutter over syv. Det småregner. Din ægtefælle er allerede taget af sted på arbejde, men du skal lige nå at aflevere børn i daginstitution, inden du svinger dig i sadlen og cykler mod din arbejdsplads.

Morgenen har været hektisk. Alligevel er der stor sandsynlighed for, at du smiler hele vejen til arbejde. Og når du om syv-otte timer cykler hjem igen, smiler du stadigvæk.

En ny undersøgelse foretaget af Epinion for AS3 blandt 1.700 personer viser nemlig, at danskerne generelt er tilfredse med deres job.

I undersøgelsen, AS3 Jobsurvey 2019, fortæller hele 76 % af de adspurgte, at de er meget tilfredse eller tilfredse med jobbet, mens kun 8 % er utilfredse eller meget utilfredse.

26

Dialogbaseret ledelsesstil skaber tilfredshed

Resultaterne fra undersøgelsen stemmer fint overens med flere internationale sammenligninger, der i de senere år har tegnet et billede af danskerne som en flok arbejdsromantikere.

Direktør for stress og trivsel hos AS3 Transition, Lisbeth Bygsø-Petersen, vurderer, at den høje arbejdsglæde herhjemme for manges vedkommende er en udløber af den åbne og involverende ledelsesstil, der praktiseres på mange danske arbejdspladser:

”En god, løbende dialog med nærmeste leder, hvor medarbejderens opgaver løbende bliver evalueret og fokus rettes mod fremtidige mål, er helt sikkert med til at styrke den enkeltes arbejdsglæde,” siger hun.

Flere oplever forbedret arbejdsglæde

Undersøgelsen fortæller også, at 30 % af de adspurgte har oplevet en forbedring i deres jobtilfredshed inden for de sidste 12 måneder.

28

Ifølge Lisbeth Bygsø-Petersen kan det skyldes, at den løbende dialog mellem leder og medarbejder i mange tilfælde er med til at sikre, at medarbejderen får opgaver, der passer til den enkeltes kompetencer.

”Vi ved, at selve arbejdsopgaven har stor betydning for medarbejderens jobtilfredshed. Din arbejdsglæde stiger helt enkelt, når du får brugt dine kompetencer på den rigtige måde,” siger hun og fortsætter:

”Når medarbejderen samtidig kan mærke, at det arbejde, han eller hun udfører, gør en forskel, påvirkes arbejdsglæden også i en positiv retning.”

Flere faktorer giver meningsfuldt arbejde

At det netop er arbejdets art, der har størst indflydelse på danskernes jobtilfredshed, bekræftes også af AS3 Jobsurvey 2019.

Her er de personer, der har oplevet en forbedret arbejdsglæde inden for 12 måneder, blevet bedt om at angive, hvorfor deres jobtilfredshed er steget. Og her er den væsentligste årsag ikke overraskende, at den enkelte har fået arbejdsopgaver, der passer bedre. 

29

”Det er også værd at hæfte sig ved, at anerkendelse betyder næsten lige så meget for den enkeltes jobtilfredshed som arbejdsopgaverne.”

”Du kan med andre ord sige, at vejen til et meningsfyldt arbejdsliv primært består af opgaver, som er inspirerende og ligger inden for dit kompetencefelt – og som du efterfølgende bliver anerkendt for,” afslutter Lisbeth Bygsø-Petersen.

Du kan finde flere resultater fra AS3 Jobsurvey 2019 på dette link

Vil du høre mere?

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet. Så kontakter vi dig.

Kontakt os i dag
AS3 Transition