<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Danmarks bedste ledelsesblog – vinder af Blogprisen

as3_2017_2994-022420-edited.jpg

Performance | Læs på 3 min

8 gode råd til bedre performance-samtaler

Carsten Agerlin

Hvis din virksomhed vil skabe en balanceret performancekultur, er samtalen et af de vigtigste redskaber.

Medarbejder og leder kan i fællesskab finde frem til de ændringer og metoder, som medarbejderen har brug for til at forbedre sine præstationer og udvikle sig fagligt. Og det skal vel at mærke ske på en måde, der er tilfredsstillende for både virksomheden og den enkelte medarbejder.

På mange arbejdspladser findes der ikke en drejebog på, hvordan ledere skal gribe performance-samtalen an. For i de fleste virksomheder er redskabet nemlig en helt ukendt størrelse. Derfor vil vi i denne artikel præsentere dig for otte konkrete råd, du kan bruge til at komme godt i gang med performance-samtalerne.

Brug værdierne i performance-samtalen

Allerførst skal vi se nærmere på et begreb, som kan være afgørende for, at medarbejderne har et godt arbejdsliv og kan yde deres bedste på den lange bane.

Det er et begreb, du med fordel kan tage med i jeres performance-samtaler: Værdier.

Langt de fleste virksomheder har nemlig værdier. En lille håndfuld ord, der er nøje udvalgte og gerne skulle gå igen i virksomhedens arbejdsmetoder. Men som det ofte kan være svært at finde den daglige betydning af.

Det er i den grad et tab, når værdierne synker hen i ligegyldighed. Både for virksomheden og medarbejderne.

Værdier kan nemlig være med til at skabe et mere meningsfyldt arbejdsliv for den enkelte medarbejder og på den måde anspore til øget performance. Ikke bare over en kortere periode, men også på længere sigt. Det kræver bare, at værdierne aktualiseres til hverdag og relateres til den enkelte opgaveløsning.

Et fælles ansvar

At få værdierne på dagsordenen er i sidste ende en ledelsesopgave, men det behøver ikke kun være lederen, der taler om virksomhedens værdier.

Til hverdag kan der nedsættes medarbejdergrupper, som løbende diskuterer, om den aktuelle opgaveløsning er i overensstemmelse med virksomhedens værdier.

Medarbejdere, der kan se det meningsfulde i deres arbejde, præsterer på et højere niveau. Det er en ledelsesopgave at sørge for, at værdierne spiller en aktiv og nærværende rolle i medarbejdernes hverdag.

Derfor kan det være en god ide at huske værdierne, når du sidder til en performance-samtale med en ansat.

Download e-bogen Sådan skaber coaching resultater

De 8 råd

Når du som leder sidder i en performancesamtale, kan du tage udgangspunkt i følgende otte råd:

1. Skab gennemsigtighed om performancekulturen

Gør jeres brug af samtaler og målinger klart. Hvis I som organisation ønsker at have en performancekultur, så gør grundigt rede for hvorfor.

Hvad ønsker I eksempelvis at opnå? Hvem skal være omfattet? Er det alle eller udvalgte medarbejdergrupper? Hvad skal indholdet være - og hvad med formen?

2. Byg samtalerne på tillid

Tag udgangspunkt i, at medarbejderne gerne vil performe og yde deres bedste. Tillid frem for kontrol.

3. Klarlæg retning og mål

Vær tydelig om målene for den samlede performanceindsats. Dermed kan samtalen handle om, hvad den enkelte medarbejder kan byde ind med.

4. Hold en løbende dialog

Hold løbende samtaler om resultater og læringspunkter med hver enkelt medarbejder, hvor du som leder sikrer en balance mellem det definerende (de stillede krav) og det faciliterende (din coachende tilgang i forhold til, hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage ind i kravene).

5. Giv plads til gensidig inspiration

Lad medarbejderne inspirere hinanden i teamet til at nå de overordnede mål. Det øger fællesskabsfølelsen.

6. Skab balance mellem krav og ressourcer

Sørg for, at hver medarbejder oplever sammenhæng mellem de oplevede krav, som den enkelte møder, og de oplevede ressourcer, som den enkelte har til rådighed.

7. Styrk ændring af adfærd

Styrk medarbejderne, når der er brug for at tænke eller gøre noget andet end det, der tidligere er gjort.

8. Fokuser på fremtiden

Lær af fortiden, men hold fokus på fremtidens præstation.

Carsten Agerlin

Carsten Agerlin

Har arbejdet med personlig og organisatorisk udvikling i erhvervslivet i over 30 år. 18 års erfaring som manager og lederudviklingskonsulent hos Danske Bank. Derudover 5 års erfaring som chef for People Development hos Girobank og chef for Uddannelse og Udvikling i RealDanmark Koncernen. Ansat som fagchef for Change Capacity og Career & Performance hos AS3 Transition siden 2001. Formand for European Mentoring and Coaching Council (EMCC) i Danmark.

Forrige indlæg

Dette skal du tænke over, når du vælger coach

Næste indlæg

HR-chef: ”Det er egentlig utroligt så langt, coaching kan flytte et menneske”

Kommenter indlægget