<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skab bedre performancesamtaler med disse 8 råd

Hvis du har til opgave at skabe en mere balanceret performancekultur i din virksomhed, er samtalen mellem leder og medarbejder et af dine vigtigste redskaber.

Hvad skal du helt konkret gøre, hvis din opgave som leder er at få en medarbejder til at forbedre sine præstationer og udvikle sig fagligt?

Du skal først og fremmest invitere medarbejderen til en performancesamtale.

På mange arbejdspladser findes der imidlertid ikke en drejebog, der beskriver, hvordan du som leder skal gribe denne samtale an. For i mange virksomheder er redskabet nemlig en helt ukendt størrelse.

Derfor vil jeg i denne artikel præsentere dig for 8 konkrete råd, du kan bruge til at komme godt i gang med performancesamtalerne.

Brug værdierne i performancesamtalen

Allerførst skal vi se nærmere på et begreb, der kan være afgørende for, at medarbejderen har et godt arbejdsliv og kan yde sit bedste på den lange bane.

Det er et begreb, du med fordel kan tage med i jeres performancesamtaler: Værdier.

Langt de fleste virksomheder har nemlig et sæt værdier. En lille håndfuld ord, der er nøje udvalgte og gerne skulle gå igen i virksomhedens arbejdsmetoder. Men som det ofte kan være svært at finde den daglige betydning af.

Det er i den grad et tab, når værdierne syner hen i ligegyldighed. Både for virksomheden og medarbejderne.

Værdier kan nemlig være med til at skabe et mere meningsfyldt arbejdsliv for den enkelte medarbejder og på den måde anspore til øget performance. Ikke bare over en kortere periode, men også på længere sigt. Det kræver bare, at værdierne hele tiden aktualiseres og kan kobles til den enkelte medarbejders opgaver i hverdagen.

Et fælles ansvar

At få værdierne på dagsordenen er i sidste ende en ledelsesopgave, men det behøver ikke kun være lederen, der taler om virksomhedens værdier.

Til hverdag kan der nedsættes medarbejdergrupper, som løbende diskuterer, om den aktuelle opgaveløsning er i overensstemmelse med virksomhedens værdier.

Medarbejdere, der kan se det meningsfulde i deres arbejde, præsterer på et højere niveau.

Derfor kan det være en god ide at huske værdierne, når du sidder til en performancesamtale med en ansat.

De 8 råd

Når du som leder sidder i en performancesamtale, kan du tage udgangspunkt i følgende otte råd:

1. Skab gennemsigtighed om performancekulturen

Gør jeres brug af samtaler og målinger klart. Hvis I som organisation ønsker at have en performancekultur, så gør grundigt rede for hvorfor.

Hvad ønsker I eksempelvis at opnå? Hvem skal være omfattet? Er det alle eller udvalgte medarbejdergrupper? Hvad skal indholdet være - og hvad med formen?

2. Byg samtalerne på tillid

Tag udgangspunkt i, at medarbejderne gerne vil performe og yde deres bedste. Tillid frem for kontrol giver altid det bedste resultat.

3. Klarlæg retning og mål

Vær tydelig om målene for den samlede performanceindsats. Dermed kommer samtalen til handle om, hvad den enkelte medarbejder kan byde ind med.

4. Hold en løbende dialog

Hold løbende samtaler om resultater og læringspunkter med hver enkelt medarbejder. Det giver dig som leder mulighed for at sikre en god balance mellem det definerende (de stillede krav) og det faciliterende (din coachende tilgang i forhold til, hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage ind i kravene).

5. Giv plads til gensidig inspiration

Lad medarbejderne inspirere hinanden i teamet til at nå de overordnede mål. Det øger fællesskabsfølelsen.

6. Skab balance mellem krav og ressourcer

Sørg for, at hver medarbejder oplever sammenhæng mellem de oplevede krav, som den enkelte møder, og de oplevede ressourcer, som den enkelte har til rådighed.

7. Styrk ændring af adfærd

Styrk medarbejderne, når der er brug for at tænke eller gøre noget andet end det, der tidligere er gjort.

8. Fokuser på fremtiden

Lær af fortiden, men hold fokus på fremtidens præstationer.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Carsten Agerlin
Carsten Agerlin
Fagchef for coaching og transitioner i AS3 Transition
Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem

Best practice til MUS-samtalen
Medarbejderudvikling

Pust nyt liv i MUS-samtalen - med forberedelse og opfølgning