<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Din intuition kan være et problem, når du vurderer en medarbejders performance

En af de fejlkilder, der ofte sniger sig ind, når du som leder skal vurdere dine medarbejderes præstationer, er din egen intuition. Den kan simpelthen gøre dig blind for, hvordan den enkelte medarbejder i virkeligheden præsterer.

I flere tidligere blogindlæg har vi sat lys på nogle af de udfordringer, som er forbundet med at vurdere medarbejder performance.

Vi ved eksempelvis, at mange ledere fortæller, at de bruger deres intuition, når de bedømmer medarbejderes indsats.

Det er nok meget tæt på sandheden. I hvert fald dokumenterer forskningen, at når lederen giver sine medarbejdere en karakter fra eksempelvis 1-5, så vil 62 pct. af den varians, der forklarer hvorfor en medarbejder fik eksempelvis to i stedet tre, være baseret på alle mulige andre faktorer end medarbejderens egentlige jobperformance.

Kun en fjerdedel handler reelt om performance

Blandt de elementer, der ellers indgår i vurderingen, kan være lederens generelle førstehåndsindtryk af medarbejderen. Lederens generelle tendens til at afgive for høje eller lave karakterer. Lederens umiddelbare mavefornemmelse lige inden han eller hun sætter kuglepennen på papiret og skriver karakteren ned. Og så videre.

Det er i sig selv ganske tankevækkende. Tænk på, hvor stor en forskel der er mellem et to- eller tre-tal. Både i forhold til lederens opfattelse af medarbejderen. Men også for medarbejderen kan forskellen på to og tre være afgørende for den selvforståelse, man tager med på arbejde i det kommende stykke tid.

e-bog om coaching

Forskningsmæssigt er det bedste bud, at yderligere 13 procent udspringer af, hvordan medarbejderen fungerer rent socialt på arbejdspladsen, mens de resterende 25 pct. af lederens samlede vurdering handler om medarbejderens jobperformance.

Dermed er det kun den sidste fjerdedel af lederens vurdering, der rent faktisk forholder sig til det, vurderingen egentlig burde handle om: Performance.

Dialog kan styrke performance

Forskningen viser også, at ledere har svært ved at foretage retvisende sort-hvide talbaserede vurderinger af deres medarbejderes performance. Derfor er det urimeligt, både overfor medarbejderne og lederen selv, at de bliver bedt om det.

En alternativ performance-metode, som flere og flere virksomheder tager i brug, er performance-samtalen. Her arbejder lederen og medarbejderen sammen i retning af en fælles forståelse af de redskaber og ændringer, som kan hjælpe medarbejderen til at forbedre sin performance.

På den måde slipper lederen for at skulle udsætte medarbejderen for en talbaseret vurdering, der dybest set er helt hen i vejret. Arbejdet med performance bliver i stedet en fremadskuende og fælles indsats.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Carsten Agerlin
Carsten Agerlin
Fagchef for coaching og transitioner i AS3 Transition
Medarbejderudvikling

Faglige vitaminer til din ferieramte hjerne

Spil din leder god og få den leder, du fortjener
Medarbejderudvikling

Spil din leder god og få den leder, du fortjener

Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem
Medarbejderudvikling

Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem