<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Test dig selv: Er du klar til at tage en coachinguddannelse?

Når du starter på en coachinguddannelse, skal du være indstillet på, at coaching kommer til at fylde meget i dit liv i en periode. Du går ikke kun i gang med en spændende faglig læringsproces men også en personlig udviklingsproces. 

Kan du svare ja på de 5 nedenstående spørgsmål, er du klar til at tage en coachinguddannelse.

1. Kan du afsætte tid og ressourcer i en afgrænset periode?

Det er nødvendigt at investere tid og kræfter i selve uddannelsesprocessen men også i at reflektere over din egen læring.

Udover tiden du bruger på litteraturlæsning, online læringsprogrammer og opgaveskrivning, kræver det en del timers træning og refleksion over egen indsats, hvis du vælger at uddanne dig til coach. Det er her, den vigtigste læring sker, og det kræver både tid og fokus.

2. Tør du bringe dig selv i spil?

Inden du begynder på en coachinguddannelse, er det godt at tænke igennem, hvilke temaer, du selv kan blive coachet på. Uddannelsen bygger netop på, at du og de andre deltagere øver jer på hinanden.

Her er det mest effektivt, hvis temaerne, du tager op, er noget, der har reel betydning for dig, f.eks. fra dit arbejdsliv eller i rollen som forælder.

Samtidig handler det om at finde en balance, så temaerne ikke bliver alt for sårbare eller vanskelige, så den, der øver sig som coach, ikke bliver udfordret over evne i træningssituationen.

3. Er du parat til at komme på usikker grund?


Udover, at du på uddannelsen skal være parat til at se på dig selv, bør du også åbne dig for at tage en ny faglighed ind. Det kræver, at du for en stund må sætte den faglighed, du eventuelt kommer med, på standby, mens du lærer noget nyt.

Det kan føles svært at give afkald på det, man plejer at gøre. Men ikke desto mindre lærer du kun coaching ved at prøve dig frem, være nysgerrigt afsøgende og ved at turde lave fejl.

Coaching er i høj grad learning by doing, og situationen er det samme for alle deltagerne på holdet.

4. Er du åben for at give og modtage feedback?

Når du uddanner dig til coach, er det en væsentlig del af din læringsproces at give og modtage konstruktiv feedback på en ærlig og kærlig måde.

Når I observerer hinanden træne, kan I lære af det, I hver især gør. Indstil dig derfor på at være åben og respektfuld over for andre og givende omkring dig selv og din proces.

Den gensidige åbenhed på en coachinguddannelse gør, at du og de andre deltagere lærer hinanden at kende på dybere plan, end hvad I sandsynligvis er vant til i en faglig kontekst. Du tager derfor også et nyt, professionelt og personligt netværk med dig hjem, som er etableret på et ærligt grundlag.

5. Er du klar til at øve dig på prøvekaniner?

Du bliver naturligvis ikke coach ved at læse en masse bøger alene. Det er først, når du prøver det hele af i praksis, du får en fornemmelse for dine egne styrker og svagheder som coach.

I første omgang øver du dig på de andre uddannelsesdeltagere, men senere skal du selv ud at finde dine prøvekaniner. Det kan du f.eks. gøre ved at bruge de sociale medier, spørge på arbejdspladsen, eller i vennekredsen, om de kender nogen, der kunne tænke sig at prøve at blive coachet.

En god tommelfingerregel er, at man ikke skal være for tæt på den person, man coacher. En ægtefælle eller en god veninde vil have et særligt bånd til én, som kan være svært at abstrahere fra i coachingsituationen.

At blive uddannet coach er en spændende læringsproces, der kræver tid og fokus i en afgrænset periode. Denne intensive indsats vil have en stor positiv indflydelse på dit liv fremadrettet.

Helt konkret vil du opleve en stor faglig udvikling, som kvalificerer din rolle i dit arbejde. Det kan give dig den ballast, du har brug for, til at tage dit næste karriereskridt. Uanset hvor direkte, du kommer til at arbejde med coaching, vil din nye læring have afsmittende virkninger i dit arbejdsliv.

Samtidig vil du opleve, at du udvikler dig inden for nogle af de punkter, der har fyldt i dit liv. Den personlige rejse, coachinguddannelsen også giver dig, vil styrke dig i mange af livets andre aspekter.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Carsten Agerlin
Carsten Agerlin
Fagchef for coaching og transitioner i AS3 Transition
Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem
Medarbejderudvikling

Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem

Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem