<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skal jeg vælge en intern eller ekstern coach?

Når du har besluttet dig for at opsøge en coach, skal du afgøre, om du skal vælge en ekstern coach eller en coach internt i virksomheden. I dette indlæg kan du få mere at vide om, hvilke fordele og ulemper der er ved henholdsvis intern og ekstern coaching. 

Når du står over for at vælge coach, bør du først og fremmest undersøge, om din organisation har en politik om at bruge enten eksterne eller interne coaches.

Det kan være, at din arbejdsplads har uddannet en eller flere interne coaches - og virksomhedens holdning er, at de kan arbejde tilstrækkeligt neutralt. Det kan også være, at virksomheden helst vil anvende eksterne.

Kan du frit vælge mellem de to muligheder, vil det afgørende spørgsmål for dig være, om en intern eller ekstern coach er mest fordelagtig for din åbenhed om det, du vil coaches på.

Vil en ekstern coach eksempelvis være den bedste til at hjælpe dig med at udforske dit tema, fordi du her kan tale mere frit?

Eller vil du være begrænset af en relation til en ekstern person, fordi du i denne sammenhæng har brug for at tale med én, der kender din organisation til fingerspidserne og taler samme sprog som dig?

Uanset hvad du vælger, har dit valg indflydelse på, hvad du får ud af coachingen.

Hvornår skal jeg vælge en intern coach?

I nogle situationer kan det være en fordel for dig, hvis din coach har indsigt i den virksomhed, du arbejder i.

En intern coach har stor berettigelse, når dit tema relaterer sig til virksomhedens interne arbejdsforhold, for eksempel ved implementering af ny organisationsstruktur, ny teknologi eller hvis det er afgørende for forståelsen, at coachen kender virksomhedens komplekse struktur eller arbejdsgange.

Du skal dog være opmærksom på, at en intern coach også kan være farvet af at være i samme organisation - og det kan i nogle tilfælde begrænse jer i at udforske helt nye muligheder og scenarier.

Intern coaching kan desuden være relevant i de situationer, hvor en leder eller medarbejder har svært ved at finde sig til rette i et nyt arbejdsforhold. Her kan en intern coach hjælpe processen på vej, så medarbejderen udforsker de nye muligheder og bedre kan opnå ejerskab i situationen.

e-bog om coaching

Hvornår skal jeg vælge en ekstern coach? 

Den eksterne coach er en fuldkommen neutral og objektiv sparringspartner, der kan se dit tema udefra på en ny måde.

I ekstern coaching har du udelukkende en professionel relation til din coach. Du støder ikke på personen i kantinen bagefter eller til et møde. Det giver dig helt enkelt større mulighed for at tale mere frit og åbent.

En mere ufiltreret samtale giver dig også mulighed for større kreativitet i dine overvejelser, fordi du ikke på samme måde står til regnskab for de ideer, perspektiver og personlige aspekter, du bringer frem.

I ekstern coaching har din coach desuden større frihed til at være mere udfordrende, fordi personen ikke selv har noget på spil som ansat i virksomheden. Det kan give dig mulighed for større personlig udvikling, fordi du bliver udfordret mere.

levelup online coaching

Executives skal vælge den eksterne coach

Hvis du sidder på en toplederpost har du særligt brug for et neutralt rum, fri af andres interesser, hvor du kan vende forretningsmæssige problemstillinger. Og derfor skal du vælge en ekstern coach.

Du vil lettere kunne vende egne tvivl, usikkerheder eller eventuelle mangler med en person udefra, fordi du ikke behøver være bange for at miste status.

Når du bruger en ekstern coach, behøver du heller ikke at frygte, at det, du siger, på anden måde har indflydelse på andres opfattelse af dig som leder. Tilliden og friheden er med andre ord altafgørende, hvis du skal have et godt udbytte af coachingen.

Som executive kan du også have fordel af at vælge en ekstern coach, der selv har erfaring med at operere på et højt ledelsesmæssigt eller politisk niveau og derfor er i stand til at give kvalificeret feedback på, hvordan du styrer organisationen og sætter nye strategier i værk.

Med en ekstern, professionel sparringspartner har du mulighed for at få ærlig feedback, i modsætning til i intern coaching, hvor coachen er mindre neutral og kan være påvirket af andre interesser.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Carsten Agerlin
Carsten Agerlin
Fagchef for coaching og transitioner i AS3 Transition
Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem

Best practice til MUS-samtalen
Medarbejderudvikling

Pust nyt liv i MUS-samtalen - med forberedelse og opfølgning