<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Danmarks bedste ledelsesblog – vinder af Blogprisen

as3_2017_1447-807987-edited.jpg

Coaching | Læs på 3 min

Skal jeg vælge en intern eller ekstern coach?

Carsten Agerlin

Har du besluttet dig for at opsøge en coach, er det næste valg, du står over for, om du skal vælge en coach internt i virksomheden eller en ekstern coach. Det er dit konkrete tema, der afgør, hvilken slags coaching, der er bedst for dig. Læs her i hvilke situationer intern og ekstern coaching er en fordel eller ulempe.

Når du står over for at skulle vælge coach, bør du først undersøge, om din organisation har en politik om at bruge eksterne eller interne coaches.

Det kan være, at din arbejdsplads har interne coaches, og virksomhedens holdning er, at de kan arbejde tilstrækkeligt neutralt, men det kan også være, at virksomheden helst vil anvende eksterne.

Kan du frit vælge mellem de to muligheder er det næste afgørende spørgsmål, om en intern eller ekstern coach er mest fremmende for din egen åbenhed om det, du vil tale om.

Vil en ekstern coach bedst kunne hjælpe dig med at udforske temaet, fordi du her kan tale mere frit? Eller vil du være begrænset af en relation til en ekstern person, fordi du i denne sammenhæng har brug for at tale med én, der kender din organisation til fingerspidserne og taler samme sprog som dig?

Uanset hvad du vælger, har dit valg indflydelse på, hvad du får ud af coachingen.

Hvornår skal jeg vælge intern coaching

I nogle situationer kan det være en fordel for dig, hvis din coach har indsigt i den virksomhed, du arbejder i.

En intern coach har stor berettigelse, når dit tema relaterer sig til virksomhedens interne arbejdsforhold, for eksempel ved implementering af ny organisationsstruktur, ny teknologi eller hvis det er afgørende for forståelsen, at coachen kender virksomhedens komplekse struktur eller arbejdsgange.

Vær dog opmærksom på, at en intern coach også kan være farvet af at være i samme organisation, og dette kan begrænse jer i at udforske helt nye muligheder og scenarier.

Intern coaching kan desuden være relevant i situationer, hvor en leder eller medarbejder har svært ved at finde sig til rette i et nyt arbejdsforhold. Her kan en intern coach hjælpe processen på vej, så medarbejderen udforsker de nye muligheder og bedre kan opnå ejerskab i situationen.

e-bog om coaching

Hvornår skal jeg vælge ekstern coaching? 

Den eksterne coach er en fuldkommen neutral og objektiv sparringspartner, der kan se dit tema udefra på en ny måde.

I ekstern coaching har du udelukkende en professionel relation til din coach. Du støder ikke på personen i kantinen bagefter eller til et møde. Det giver dig større mulighed for at tale mere åbent.

En mere ufiltreret samtale giver dig desuden mulighed for større kreativitet i dine overvejelser, fordi du ikke på samme måde står til regnskab for de ideer, perspektiver og personlige aspekter, du bringer frem.

I ekstern coaching har din coach desuden større frihed til at være mere udfordrende, fordi personen ikke selv har noget på spil som ansat i virksomheden. Det giver dig mulighed for større personlig udvikling, fordi du bliver udfordret mere.

Executives skal vælge ekstern coaching

Som executive har du særligt brug for et neutralt rum, fri af andres interesser, hvor du kan vende forretningsmæssige problemstillinger.

Du vil lettere kunne vende egne tvivl, usikkerheder eller eventuelle mangler med en person udefra, fordi du ikke behøver være bange for at miste status. Eller frygte at det, du siger, på anden måde har indflydelse på andres opfattelse af dig som leder.

Tilliden og friheden er altafgørende, hvis du skal have et godt udbytte af coachingen.

Du kan også have fordel af at vælge en ekstern coach, der selv har erfaring med at operere på et højt ledelsesmæssigt eller politisk niveau og derfor er i stand til at give kvalificeret feedback på, hvordan du styrer organisationen og sætter nye strategier i værk.

Med en ekstern, professionel sparringspartner har du mulighed for at få ærlig feedback, i modsætning til i intern coaching, hvor coachen er mindre neutral og kan være påvirket af andre interesser.

Carsten Agerlin

Carsten Agerlin

Har arbejdet med personlig og organisatorisk udvikling i erhvervslivet i over 30 år. 18 års erfaring som manager og lederudviklingskonsulent hos Danske Bank. Derudover 5 års erfaring som chef for People Development hos Girobank og chef for Uddannelse og Udvikling i RealDanmark Koncernen. Ansat som fagchef for Change Capacity og Career & Performance hos AS3 Transition siden 2001. Formand for European Mentoring and Coaching Council (EMCC) i Danmark.

Forrige indlæg

Grøn, gul, rød. Hvilken farve har jeres trivsel - i dag, i morgen…?

Næste indlæg

Test dig selv: Er du klar til at tage en coachinguddannelse?

Kommenter indlægget