<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Danmarks bedste ledelsesblog – vinder af Blogprisen

as3_kbh_0933-583226-edited.jpg

Outplacement | Læs på 3 min

Hvad skal der stå i en opsigelse af en medarbejder?

Inger Fogh

For at sikre et værdigt opsigelsesforløb for alle involverede, er det vigtigt, at de opsagte medarbejdere får så meget information som muligt. Derfor bør de medarbejdere, der skal opsiges, altid modtage en skriftlig opsigelse ud fra både personlige og juridiske betragtninger.

Advokatfirmaet Kromann Reumert giver her en guide til, hvad en skriftlig opsigelse bør indeholde. 

 • Opsigelsesbrevet supplerer den mundtlige opsigelsessamtale og hjælper medarbejderen til at huske, hvilke vilkår, der gælder for opsigelsen.

 • Skriftlighed er ikke et krav for, at opsigelsen er gyldig, men virksomheden skal kunne bevise, at opsigelsen er afgivet, og derfor anbefaler vi altid at afgive en skriftlig opsigelse.

Lederen giver typisk opsigelsesbrevet til medarbejderen under en mundtlig opsigelsessamtale og får medarbejderen til at kvittere for brevet.

Medarbejderens kvittering er ikke en gyldighedsbetingelse, men tjener som bevis for, at opsigelsen er udleveret til medarbejderen.

Download e-bog om planlægning af opsigelsesrunder

Hvis opsigelsesskrivelsen i stedet sendes til medarbejderen, skal opsigelsen være kommet frem til medarbejderen inden udløbet af dagen, opsigelsen skal have virkning fra.

Virksomheden bærer risikoen for, om opsigelsen kommer frem, og hvis der opstår uenighed med medarbejderen har virksomheden bevisbyrden for, at opsigelsen er kommet frem på den dato, virksomheden hævder. Derfor anbefaler vi, at brevet sendes med afleveringsattest.

Hvad skal der stå i en skriftlig opsigelse?

Opsigelsesbrevet skal som minimum indeholde meddelelsen om selve opsigelsen samt opsigelsesvarslet og dets udløb.

Ellers eksisterer der ingen formelle eller juridiske krav til indholdet, og derfor har virksomheden ret frie hænder til at bestemme og formulere brevets indhold, men det kan være en god ide at opsøge juridisk bistand for at undgå tvister.

Opsigelsesbrevet kan derudover indeholde:

 • En kort begrundelse for virksomhedens beslutning om at opsige medarbejderen

 • En beskrivelse af medarbejderens rettigheder og pligter i opsigelsesperioden, inklusive oplysninger om, hvorvidt medarbejderen er fritstillet eller suspenderet - eller skal arbejde i opsigelsesperioden?

 • Om og i givet fald hvornår medarbejderen skal afvikle resterende ferie- og feriefridage samt afspadseringstimer? (tidspunktet for afviklingen behøver dog ikke angives, hvis medarbejderen er fritstillet

 • Hvilke arbejdsredskaber som telefon, computer eller bil, som medarbejderen skal aflevere tilbage til virksomheden, hvornår de skal tilbageleveres og til hvem?
                                  
 • Hvilke personlige medarbejdergoder – avis, internetabonnement, der ophører – og hvornår?

 • Hvordan håndteres pension, bonus, aktieoptioner og eventuelle andre medarbejderprogrammer i forbindelse med fratrædelsen?

 • Er medarbejderen berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærloven, kollektiv overenskomst eller andre aftaler?

 • Indskærpelse af loyalitetspligt i opsigelsesperioden, tavshedspligt før og efter fratræden, samt markedsføringslovens regler om erhvervshemmeligheder

 • Er medarbejderen omfattet af en konkurrence- eller kundeklausul, og bortfalder eller opsiges klausulen?

 • Praktiske oplysninger, eksempelvis aflevering af nøgler og andre effekter og dokumenter

 • En tak for samarbejdet eller lignende vil desuden være en fin afrunding.

I en opsigelsesproces er der meget information at huske på for både lederen og den opsagte medarbejder. Opsigelsesbrevet er derfor en hjælp for alle involverede.  

Lederen får mulighed for at sikre sig, at alle de nødvendige informationer er blevet videregivet. Derudover er opsigelsesbrevet en hjælp for den opsagte medarbejder, som får bedre mulighed for at huske vilkårene for opsigelsen.

Et opsigelsesbrev skal altid tilpasses den enkelte virksomhed, men lederen, der skal udforme en skriftelig opsigelse, kan med fordel anvende punkterne ovenover som inspiration.

Inger Fogh

Inger Fogh

Tidligere advokat hos Kromann Reumert med speciale i arbejds- og ansættelsesret. Rådgiver danske og udenlandske virksomheder om ansættelsesretlige spørgsmål, herunder f.eks. om sygdom og andet fravær i ansættelsesforhold, opsigelse og bortvisning, behandling af medarbejderes persondata og ændringer af ansættelsesforhold i forbindelse med virksomhedsoverdragelse og reorganisation. Desuden ekstern lektor på Aarhus Universitet.

Forrige indlæg

Teamcoaching kan løfte en hel organisation - hvis man er parat

Næste indlæg

Derfor er coaching så populært

Kommenter indlægget