<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
as3_kbh_1473-466917-edited.jpg

Ledelse | Læs på 1 min

Ledelse og trivsel i alle virksomhedens lag

Thomas Lange

Ledelse og trivsel hænger sammen, og nærmeste leder har en hovedrolle for at formidle indsatsen fra topledelse til medarbejder - for at opnå succes.

På arbejdspladsen indgår vi i mange relationer. Den, der skaber relationen mellem topledelsen og medarbejderne er den nærmeste leder, og netop derfor bærer han eller hun et stort ansvar i trivselsindsatsen. 

At formidle topledelsens ambitioner til medarbejderne kræver, at lederen har en god relation til sine medarbejdere.

Uformelle samtaler skaber relationer

Når man som leder skal skabe den gode relation med medarbejderne, er dialog et uundværligt redskab. Det er ikke antallet af samtaler, der er afgørende, men kvaliteten og indholdet af dem. Især de uformelle samtaler.

Det er nemlig gennem uformelle samtaler, at lederen får kendskab til medarbejderne og deres arbejdssituation. Derfor er de uformelle samtaler nogle af de mest betydningsfulde redskaber til at skabe mening og forståelse i forhold til, hvordan arbejdsgangen fungerer i virksomheden.

Gør nærværet professionelt

Det kan være svært at finde den rette balance mellem at være leder og at være uformel samtalepartner.

Den uformelle samtale mellem leder og medarbejder er ikke nødvendigvis udvekslingen af personlige historier og en detaljeret spørgen ind til medarbejdernes privatliv – eller udleveringen af lederens eget.

Den uformelle samtale er baseret på professionelt nærvær. Det er et spørgsmål om at udvise oprigtig interesse for og et kendskab til sine medarbejderes arbejdssituation og at være opmærksom på dem og deres arbejdsmiljø.

Dialoger af denne karakter viser, at lederen tager sine medarbejderes forhold alvorligt.

Læs også: Ledelse: "Du ser da lidt træt ud"

Gode relationer giver gode præstationer

Et godt forhold mellem leder og medarbejder skaber tillid og troværdighed. Ikke blot mellem de to, men også for medarbejderens oplevelse af arbejdspladsen som helhed.

Det giver medarbejderne en ro og bekymringsfrihed om deres arbejdssituation, og giver dem tid og plads til at lægge denne frigjorte energi i at opnå resultater.

Thomas Lange

Thomas Lange

Erhvervspsykolog samt trivsels- og udviklingskonsulent hos AS3 Transition med fokus på at hjælpe danske virksomheder med at skabe ledelse, der understøtter høj trivsel og forebygger stress. Arbejder sideløbende for Roskilde Festival i teamet bag organisationens interne ledelsesudvikling, Roskilde Leadership Lab. Har arbejdet som frivillig rådgiver i en række NGO’er samt som bestyrelsesformand i Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro. Tidligere holdunderviser i tre fag på Københavns Universitet: Arbejds- og Organisationspsykologi, Udviklingspsykologi og Kognitionspsykologi.

Forrige indlæg

Sådan forebygger du dårlig trivsel på arbejdspladsen

Næste indlæg

Værdier understøtter trivsel

Kommenter indlægget