<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fra specialist til leder - 10 ting at overveje, inden du tager skridet

Inden du forfremmer din specialist til leder (eller selv tager skridtet), er der fem vigtige overvejelser, du bør gøre dig og fem blyanter i penalhuset, du skal spidse. Hvis du altså vil undgå at miste en god specialist til fordel for en dårlig leder.  

Arbejdsmarkedet er fyldt med dygtige specialister inden for et væld af forskellige brancher. Fælles for de mest ambitiøse specialister er, at de ikke ønsker at forpasse muligheden for karrieremæssig udvikling.  

Desværre arbejder de færreste organisationer med ideen om horisontal forfremmelse. Så hvis dygtige specialister gerne ‘vil videre’ i den klassiske forstand, er de nødt til at skifte specialist ud med generalist, klatre op ad stigen og blive ledere.

En klatreøvelse som mange organisationer bifalder og tilskynder. For vi vil jo gerne holde på de dygtige medarbejdere, ikke?

Det er dog samtidig en bevægelse, som få laver uden bump på vejen, og som endnu færre lykkes med uden en høj grad af støtte, selvindsigt og menneskelig udvikling. For det første trin på stigen er højt.  

Det er også et skifte, som stiller store krav til organisationen og lederens leder. Hvis det vel og mærke skal ende lykkeligt og uden alt for mange tilskadekomne i den nye leders nærmeste farvand. Noget mange desværre overser.  

Faktisk er det mere reglen end undtagelsen, at specialister slippes løs som ledere – uden nærmere overvejelser om, hvad de vinker farvel og siger goddag til, hvis de tager skridtet.  

Er du dygtig til dit specialistjob, bliver du sikkert også en god leder, synes rationalet at lyde. Sådan går det desværre ikke hver gang.  

Så hvad skal både du og din organisation afklare, inden I forfremmer dig?  

Lad os starte med den gode og den knap så gode begrundelse for at søge den hellige treenighed af magt, indflydelse og ansvar.

teaser nyhedsbrev

Har du valgt lederjobbet, eller har nogen valgt dig?

Som dygtig specialist bliver du lagt mærke til i virksomheden, trukket ind til at løse komplekse problemstillinger og nyder stor respekt blandt kollegerne. Derfor er det ofte nærliggende at pege på de dygtige specialister, når der skal udnævnes nye mellemledere.

Alt for ofte møder jeg (nye) ledere, der er blevet smigret over tilbuddet om et spændende lederjob. De glæder sig over udsigten til en ny titel, en bedre løn og mere organisatorisk indflydelse.  

Men de har ikke tænkt igennem, hvad de påtager sig, hvorfor de påtager sig det, og hvad de samtidig må sige farvel til. Og de overser eller undervurderer, at der følger dilemmaer, ansvar og ensomhed med.

I den optimale verden, gør virksomheder som f.eks. Sparekassen Kronjylland og tilbyder et førleder-program, hvor både lederaspiranter og organisation kan afstemme forventninger og stille skarpt på de faglige, personlige og sociale kompetencer, som jobbet kræver. Så det første trin på stigen bliver en succes for begge parter.  

En sådan ‘træningsbane’ er dog langt fra alle forundt.  

Jeg anbefaler derfor, at du gør dig særligt️ fem overvejelser, før du siger ja til dit første lederjob. Eller stiller dem til en specialist, du overvejer at forfremme. 

1. Afklar din motivation

God ledelse starter indefra: Hvorfor vil du være leder? Har du lyst til at lede andre? Mærk også efter, om du er klar til at tage skridtet fra kollega til leder. Hvad betyder det for dig, når du ikke længere er en del af kollegafællesskabet i afdelingen? Og hvordan har du det med ikke længere af være den fagligt dygtigste?  

2. Følg dit formål

Spørg dig selv, om ledelsesjobbet stemmer overens med din passion, dine værdier og dit formål. Ledelse kræver dedikation og fokus. Hvordan harmonerer jobbet med, hvad du finder meningsfuldt? Hvilke muligheder giver jobbet dig for at sætte dét aftryk, som du ønsker, i verden?

3. Aflæring og tillæring

Vurder de udviklingsmuligheder, som rollen tilbyder og kræver. Lederskab er en kontinuerlig proces, som kræver læring og udvikling. Hvad vil du skulle aflære og afvænne mentalt og adfærdsmæssigt? Og hvad bliver du nødt til at tilføre i dit mindset og i din adfærd? Får du hjælp til den nye rolle, eller er det learning by doing?

4. Vurdér det kulturelle match

Undersøg virksomhedens værdier og arbejdsmiljø. Et støttende og psykologisk trygt arbejdsmiljø er afgørende for din trivsel og succes i jobbet. Alle er meget værd nogen steder men mindre værd andre steder. Hvordan understøtter virksomhedskulturen din succes i rollen? 

5. Afstem livsbalancen  

Overvej livsbalancen og fleksibiliteten, som jobbet indebærer. Det er afgørende for din overordnede lykke og succes i rollen, at du finder en sund balance mellem arbejde og privatliv. Hvilke og hvor faste grænser har du brug for lige nu i din livsfase?

Overgangen fra specialist til leder: De fem vigtigste råd

Lad os antage, at du har gjort dig alle overvejelserne, vejet for og imod og er nået frem til, at lederjobbet er det rigtige for dig. Du er med andre ord klar til at tage hul på den mentale omstilling fra specialist til leder.  

Men hvordan tager du det første - og højeste - skridt på karrierestigen? Og hvilke ting skal du være særligt opmærksom på i den første tid?

Her får du mine fem vigtigste råd.

1. Afstem med nærmeste leder

Det første, du bør gøre, er at afstemme forventninger med din nærmeste leder. Forventningsafstemningen er det fundament, du står på, da det både dækker, hvad din chef forventer af dig, og hvad du forventer af din chef.  

Husk, at selv om du er leder, er du også stadig medarbejder. Mange nye ledere bliver overraskede over mængden og forskelligheden af opgaver, de møder og savner chefens støtte og anerkendelse af indsatsen.

Det er kun dig, der kan italesætte dine behov. Derfor skal du turde lede opad og sige til din leder, hvordan du oplever tingene, og hvilken støtte du har brug for særligt i den første tid.  

  • Hvordan vil du vide, at du er en succes i rollen om 6 og 12 måneder?  
  • Hvad har du brug for fra din leder for at lykkes i rollen?  
  • Hvordan leder han eller hun dig bedst?

Tag selv initiativ til et møde og læg op til en fast møderække, hvor der er plads til at udvikle jeres relation og samarbejde.  

2. Slip specialistens kernefokus

Du skal byde en ny balance mellem faglighed og ledelsesopgaver velkommen. I praksis betyder det, at du skal slippe den dybe faglighed, slippe kontrollen og slippe detaljerne i tiltro til, at dine medarbejdere ‘har den’.

Du behøver ikke at have alle svarene, træffe enhver beslutning eller løse alle problemer. Faktisk er det slet ikke muligt, når du bevæger dig ind i en generalistposition, som ledelse er.

Uddelegering er lettere sagt end gjort, og selv dygtige ledere bøvler med det. Men der er ingen vej udenom, hvis du vil undgå at brænde ud i jobbet.

Til gengæld er gevinsten det hele værd. For det vigtigste succeskriterium for dig som leder er, at dine medarbejdere udvikler sig og lykkes. Det sker kun, hvis du uddelegerer med tillid og mandat.

Skal du lykkes med kontroltabet og uddelegeringen, kræver det, at du flytter fokus. Fra din egen tallerken til teamets. Fra candle light dinner til langbord, om du vil. Dit fokus skal også være på dem der serverer tallerknerne, og på hvad der sker i rummet mellem gæsterne til middagen.

Som specialist er du vant til at skabe værdi gennem dig selv og din egen indsats, som du kan kontrollere. Som leder skal du skabe værdi gennem andre, og rigtig meget er pludselig ude af din kontrol.  

Af samme grund kan du opleve det som mere diffust, om du gør det godt eller ej. Teamet står sjældent klart til at sende dig på weekend fredag eftermiddag, uanset hvor god en leder, du har været i løbet af ugen.

Er du ikke opmærksom, kan dette ubehag få dig til at holde fast i gamle vaner og opgaver, fordi det føles trygt og mere enkelt end ledelse. Og fordi alle mennesker har brug for anerkendelse og at føle sig nyttig.

Da meget af vores adfærd sker på autopilot, kræver det en aktiv indsats at blive bevidst om, hvornår du falder tilbage i gamle mønstre og roller.  

Stil løbende dig selv spørgsmål som:  

  • “Hvis jeg tager denne opgave selv, hvad har jeg så ikke tid til?”
  • "Hvilke kriterier skal være til stede, for at jeg henholdsvis selv løser eller uddelegerer opgaven?"
  • “Det er (måske) hurtigere på kort sigt, hvis jeg gør det selv, men er det det rigtige på lang sigt?”
  • “Hvordan ved jeg, om jeg har fokus på det rigtige lige nu?”

3. Styrk de psykologiske og sociale kompetencer  

Skal man tro en ældre undersøgelse fra Dansk Erhverv, er der større sandsynlighed for at blive leder, hvis du er uddannet i statskundskab, økonomi eller ingeniørfag, end hvis du er uddannet i et humanistisk eller naturvidenskabeligt fag.  

Det er nok de færreste, der på Cand.polit. eller DTU har studeret emner som selvbevidsthed, motivation, relationer og teamdynamikker.  

Ikke desto mindre er det netop de psykologiske og sociale kompetencer, du skal bringe i spil, hvis du vil lykkes i lederjobbet. Din vigtigste opgave er nemlig at få dine medarbejdere til at trives, samarbejde og præstere.  

At lede mennesker og relationer er en markant anderledes opgave end at lede projekter eller opgaver. Vær bevidst om, at det kræver noget helt andet af dig, og vær ikke bange for at opsøge nye kompetencer eller gode råd og sparring hos dygtige ledere i dit netværk.  

Du skal være selvbevidst og have blik for både dine styrker og udviklingsområder – og ikke mindst dine reaktionsmønstre og skyggesider under pres. Når du får magt, følger der en større effekt af din adfærd på andre, hvilket kræver større selvbevidsthed, end da du var specialist.

4. Skab gode samtaler

God ledelse handler i høj grad om kommunikation og relation, og begge dele er på spil i samtalen med din medarbejder.  

Derfor er samtalen også en af dine vigtigste kompetencer som leder. Jo bedre du er til at facilitere nysgerrige og tillidsfulde dialoger, jo større engagement og følgeskab kan du skabe.

En leder uden følgere er blot en person, der går en tur. Samtale er en afgørende vej til at skabe stærke relationer og følgeskab.  

Det er også gennem samtalen, du sammen med din medarbejder skaber udvikling og forandring. Hvis du vel og mærke er klar til at tage eksperthatten af og gå mere nysgerrigt og undersøgende til værks.  

I mange år har du været vant til at levere alle svarene. Nu skal du vænne dig til at stille spørgsmålene - og lytte godt efter. Den gode leder-medarbejder samtale er nemlig en samtale, hvor du er nysgerrig, nærværende og oprigtigt interesseret i din medarbejders tanker og perspektiv.  

At indtage en mere coachende position i samtalen falder ikke alle nemt, slet ikke tidligere specialister som er vant til at levere svar og løsninger.  

Ikke desto mindre bør du udfordre dig selv på denne kompetence. Dine medarbejderes engagement og faglige udvikling står nemlig i direkte korrelation med din evne til at involvere, udfordre og udvikle dem.

Stadig flere virksomheder får blik for værdien af coaching som ledelsesdiciplin, f.eks. sender Danske Commodities med stor succes alle nye ledere på coaching-uddannelse.  

5. Tag rollen på dig og vær dit ansvar bevidst

“Jeg er jo bare den person, jeg hele tiden har været, så hvorfor bliver der stille nu, når jeg sætter mig ved kollegerne i kantinen?”

Selv om du stadig er den samme person, så er din rolle ændret. Du er trådt ud af det kollegiale fællesskab og ind i en uvant rolle, hvor du skal påtage dig en ny form for autoritet og finde ud af, hvordan du vil fylde dit ledelsesrum ud.  

Mange værger sig ved at tage lederrollen klart og tydeligt på sig, fordi det ofte bliver opfattet som en higen efter magt, status og privilegier. Men faktum er, at du nu er ledelsens kvinde/mand, og du skal turde kridte banen op og vise, hvad du vil bruge din nye position og indflydelse på.  

Omverden vil se på dig med nye øjne og andre forventninger, derfor skal du være opmærksom på, hvad du kan (og ikke kan) dele med andre - også i uformelle sammenhænge som fredagscafèen.

De fleste nye ledere bliver overraskede over, hvor nødvendigt det er at veje ordene på en guldvægt. Men alle ord, signaler – både i skrift og tale, verbalt og nonverbalt – bliver taget alvorligt på en måde og i en grad, du skal holde dig for øje.

Vær forberedt på, at du kommer til at være både tættere på og længere fra dine medarbejdere, end du forestiller dig. Tættere på, fordi de kommer til dig med både små og store udfordringer - privat og professionelt. Længere væk, fordi du nu skal holde en vis distance og undgå for tunge bias.  

Sidst men ikke mindst, skal du glæde dig. Lederjobbet er fantastisk og rummer både indflydelse, udfordringer og ekstremt meget læring. Der er få andre jobs, hvor du får så mange muligheder for at gøre en mærkbar, positiv forskel. 

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Thomas Lange
Thomas Lange
Ledelseskonsulent og erhvervspsykolog i AS3 Transition.
Spil din leder god og få den leder, du fortjener
Ledelse

Spil din leder god og få den leder, du fortjener

De syv dødssynder inden for personaleledelse
Ledelse

Kender du de 7 dødssynder inden for personaleledelse?

Ledelse

Flex din ledelsesstil og ram rigtigt hver gang