<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

LEDERUDVIKLING DANSKE COMMODITIES

Coaching er en vigtig ledelseskompetence, som alle virksomhedens ledere skal lære at mestre

AS3 Transition

Coachinguddannelsen består af

Sidsel Risager DC vs2

Vi tror på, at coaching er en nøglekompetence for ledere, når det handler om at motivere og udvikle mennesker. Derudover har uddannelsen en masse positive sideeffekter, som går langt ud over, hvad vi til en start definerede som formålet.    

De hviler mere i lederrollen, og er blevet bedre til at engagere og motivere medarbejderne gennem samtalen. At være en god samtalepartner er en enormt vigtig ledelseskompetence, og vi kan se, at det smitter positivt af på medarbejdermålingerne.  

Sidsel Andersen Risager
Manager, Head of Talent Attraction & People Development

Coaching er afgørende for den måde, vi tænker ledelse og medarbejderudvikling

- People Development er en vigtig del af Danske Commodities dna. Det er noget, vi investerer rigtig meget i, fordi vi ved, det har enormt stor betydning for både virksomheden og vores medarbejdere. Derfor er det også afgørende, at vores ledere mestrer den disciplin.  

Sådan fortæller Sidsel om baggrunden for det uddannelsessamarbejde, som virksomheden for tre år siden indledte med AS3 Transition.

Hvert år gennemfører en ny gruppe af ledere det 3 dage lange kursus, og flere vælger på eget initiativ at fortsætte den certificerede coaching-uddannelsen med niveau 2.

I 2025 forventer Danske Commodities, at alle ledere har gennemført første del af uddannelsen, som virksomheden har fået tilpasset særlige organisatoriske behov:

- IDP (Individual Development Program) er central i vores arbejde med medarbejderudvikling, så det var vigtigt for os, at træning i dette værktøj blev en del af uddannelsen, fortæller Sidsel og fortsætter:

- AS3 har været meget lydhøre og gode til at tilpasse forløbet til vores specifikke behov. 

Nysgerrigt nærvær skaber bedre ledelse

Mange af virksomhedens ledere rekrutteres internt og kommer fra rollen som specialist, og selvom den stærke faglighed er en styrke, kan den nogle gange spænde ben for lederrollen, fortæller Sidsel:

- Er du vant til at være specialisten, der har svaret på alle spørgsmål, så kræver det mod at fralægge sig ekspertrollen. Det er nemmere at levere et svar end at gå ind i en nysgerrig og åben dialog, siger hun og fortsætter: 

- Netop derfor er coaching et vigtigt værktøj for os at arbejde med. Udover at skabe langt bedre grobund for udvikling af både medarbejder og leder, så styrker det også relationen de to imellem.  

- Med en coachende tilgang, får du nemmere øje på dine medarbejderes styrker og potentialer, og du kan derfor også bedre bidrage til at motivere og udvikle dem, siger hun.  

Niveauet for samtaler er løftet markant

Sidsel oplever en tydelig effekt af uddannelsen, ikke kun hos lederne men også blandt medarbejderne.  

- De hviler mere i lederrollen, og er blevet bedre til at engagere og motivere medarbejderne gennem samtalen. At være en god samtalepartner er en enormt vigtig ledelseskompetence, og vi kan se, at det smitter positivt af på medarbejdermålingerne.  

Hun oplever også andre sidegevinster ved uddannelsen, som ikke var hverken planlagte eller forventede fra start.  

- Den coachende tilgang giver et enormt nærvær, som har løftet niveauet for samtaler i vores organisation. I en travl hverdag hvor alting barer kører, kan alting nemt blive meget opgaveorienteret og 'hurtigt videre', siger Sidsel og uddyber:

- Dem, der har været igennem det her forløb, er bedre til at stoppe op og stille nysgerrige spørgsmål. Hvordan har du det egentlig? Er det her mon den rigtige løsning? Den kompetence er helt afgørende, fordi vi som virksomhed lever af vores udviklingsmindset - og af medarbejdere, der kan og tør tænke nyt, slutter hun.  

Sidsel Andersen Risager
Manager, Head of Talent Attraction & People Development

Skal vi også uddanne dig og dit lederteam?

Vores certificerede coachinguddannelse er erhvervsrettet, handlingsorienteret og fyldt med brugbare værktøjer, der gør en forskel i dagligdagen som leder. Vi tilpasser forløbet, så det matcher de særlige behov i din organisation.

Astrid storm graversen

Jeg oplever helt klart, at jeg skaber mere værdi som leder, når jeg bruger den coachende tilgang, og jeg øver mig i at lægge ekspertrollen fra mig, selvom det godt kan være svært.

Det er fedt, at det er noget, vi gør sammen som ledergruppe. Vi er kommet tættere på hinanden og har fået en fælles referenceramme. Det var ikke sket, hvis det bare var et par af os, der havde været på kursus.  

Jeg har lært meget af uddannelsen og har faktisk også valgt at tage anden del. Det fungerer rigtig godt, at der er så meget praktisk træning, hvor vi øver os på hinanden. Det er helt klart dét, der har rykket mig.  

Astrid Storm Graversen
Manager, Head of Data Engineering, Back-office

Jeg øver mig i at lægge ekspertrollen fra mig

Selvom Astrid Graversen har erfaring med coaching fra sit private virke som personlig træner, har det været en udfordring at tage den coachende tilgang med på arbejde og bruge den i rollen som leder. 

- Jeg har helt sikkert haft en ret traditionel opfattelse af, hvad det vil sige at være en god leder. Du skal være dén, der går forrest, viser vejen og ved det hele. Jeg har nok også haft en idé om, at man er svag som leder, hvis man ikke tydeligt viser, at man har svaret.

- Det hænger nok sammen med, at det i Danske Commodities er eksperterne, der bliver forfremmet til ledere. Og som medarbejder vender man sig mod sin leder, når man er i tvivl og forventer at få at vide, hvad man skal gøre.  

Du leverer ikke værdi ved at vide alting

Hun er dog ikke i tvivl om, at hun skaber mere værdi, når hun også sætter den coachende tilgang i spil:

- Jeg har reflekteret meget over, hvornår jeg skaber mest værdi som leder. Er det, når jeg fortæller mine medarbejdere, hvad de skal gøre. Eller er det, når jeg hjælper dem til selv at tage ansvar og finde frem til den rigtige vej, siger Astrid og fortsætter: 

- Du leverer ikke værdi ved at vide alting. Du leverer værdi ved at bidrage til dine medarbejderes udvikling og ved at få dem til at tage ejerskab for deres læring og leverancer. I situationen kan det være svært, og det er ikke bare noget, du går ind og gør uden grundig forberedelse. 

Vær forberedt på kontroltab

Astrid øver sig da også dagligt på at få coaching-værktøjerne ind under huden. For det kan være både svært og grænseoverskridende at lægge ekspertrollen fra sig og fokusere på medarbejderens behov og perspektiv:

- Det at gå ind i en samtale uden at vide, hvor den præcist ender, kan godt føles grænseoverskridende, for der er et element af kontroltab forbundet med det. Men jeg skaber langt bedre samtaler, når jeg lykkes med det.  

Astrid bruger coaching meget lige for tiden, hvor hun kører performance talks med sine medarbejderne: 

- Jeg er optaget af deres læring, at de flytter sig - og lægger måske knap så meget vægt på, at nu skal vi også levere noget. Jeg er sikker på, at vi nok skal komme i mål med begge dele, hvis vi formår at involvere og engagere medarbejderne.  

Astrid Storm Graversen
Manager, Head of Data Engineering, Back-office

DC-midt

Styrk organisationen med coaching

Vil I udvikle og fastholde dygtige medarbejdere? Sikre høj trivsel, motivation og arbejdsglæde? AS3 samarbejder med både private og offentlige organisationer om coaching af medarbejdere og ledere på alle niveauer.

AS3 Transition

Vil du vide mere?

Lotte (1)

Lotte NielsenErhvervspsykolog og underviser på AS3 coachinguddannelse

T: 51 56 39 88 M: lotn@as3.dk