<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Besæg AS3 Transitions hjemmeside 

Samtalen er omdrejningspunkt for den gode relation mellem dig og dine medarbejdere – og en af dine vigtigste kompetencer som leder. Jo bedre du er til at facilitere ligeværdige, tillidsfulde og konstruktive dialoger, jo større motivation, engagement og følgeskab kan du skabe. 

  • lederens samtalerguidesMen hvordan tackler du de mange forskellige - og nogle gange svære - samtaler med dine medarbejdere?
  • Hvad gør en samtale værdifuld for både dig og din medarbejder?
  • Hvilke kommunikative greb skal du være særligt opmærksom på, undervejs i samtalen?
  • Og hvad betyder medarbejder-leder relationen for dialogen? 

Det og meget mere får du svar på i denne e-bog som er spækket med konkrete råd og vigtige værktøjer du kan bruge med det samme. 

Du får guides til disse 5 samtaler: 

  1. Medarbejderudviklingssamtalen
  2. Den svære samtale, hvor du skal korrigere adfærd eller italesætte performance
  3. Samtalen med den stressramte medarbejder
  4. Senkarrieresamtalen
  5. Opsigelsessamtalen
I e-bogen får du også indsigt i de dynamikker, der er på spil i dialogen mellem leder og medarbejder - og gode råd til at skærpe både din verbale og nonverbale kommunikation. God fornøjelse

Som leder har du dagligt mange forskellige samtaler med dine medarbejdere. De stiller på hver deres måde store krav til dig og din evne til skabe en ligeværdig og tillidsfuld dialog, der giver værdi for begge parter. I denne guide får du viden, gode råd og best practice til håndtering af professionelle samtaler.

Lisbeth Bygsø-Petersen
AS3 Transition
Lisbeth Bygsø-Petersen 2