<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kender du de 7 dødssynder inden for personaleledelse?

Magtbegær, management-fråseri eller misundelse af din medarbejders idé. Alle ledere er skyldige i noget. Men pas på - du risikerer at sende dygtige medarbejdere på flugt.  

De fleste ledere har syndet – selvfølgelig ikke lige præcis DIG – men de fleste. Nogle af dem har måske endda begået en af de syv dødssynder.

Uanset om det er at forbigå forslag fra din medarbejder, at sætte egen vinding over teamets bedste, en ustyrlig trang til micromanagement, et Machiavellisk magtbegær, at undgå at tage svære men nødvendige beslutninger, at misunde din medarbejders geniale idé eller lade din vrede boble over på teammødet, er du garanteret skyldig i et eller andet.  

Alle dagligdagens forseelser har rod i de syv klassiske dødssynder: Hovmod, gerrighed, fråseri, utugt, dovenskab, misundelse og vrede.  

Læs om dem her og lær om de drabelige konsekvenser af at begå dem – altså hvis du skulle spørge for en ven selvfølgelig.    

Ledersynd nummer 1:  Arroganceledelse

Bliver du altid mest forelsket i dine egne ideer? Tøver du med at lade dine medarbejdere komme til fadet? Eller har du svært ved at håndtere feedback eller kritik?  

Arrogance-lederen har en række ting imod sig. Når du dominerer samtalerne, negligerer kritiske røster og ensidigt promoverer dine egne ideer, er der stor risiko for:

Tab af kreativitet  
Dine medarbejdere holder hurtigt op med at komme med nye idéer eller udfordre dig, hvis de oplever, at du enten ikke lytter tager deres input seriøst.  

Svækket samarbejde  
Hvis du altid vil have ret eller have det på din måde, påvirker det uundgåeligt samarbejdet negativt. Medarbejderne vil være mindre tilbøjelige til at dele deres tanker, hvilket skader teamets sammenhængskraft og evne til at løse komplekse problemer.

Dårligere problemløsning 
Du risikerer at overse vigtige advarsler og forbedringsforslag, når du ikke lytter til feedback og kritik, hvilket i sidste ende resulterer i fejl, forsinkelser og ineffektivitet. 

Ledersynd nummer 2: Magtbegær

Er du mere optaget af at styrke din egen position i butikken end at lede dine medarbejdere? Er dine beslutninger mere baseret på, hvad der er godt for dig frem for teamets eller virksomhedens bedste?

Magtbegær er en dødssynd, der kan have dybt skadelige konsekvenser for både medarbejdere og organisation, læs bare her:

Toksisk arbejdsmiljø 
En leder drevet af magtbegær, skaber frygt og usikkerhed omkring sig. Medarbejderne føler sig overvågede og undertrykte, og åben dialog og samarbejde erstattes over tid af mistillid og politiske spil.

Stress og psykiske mén 
Medarbejdere, der arbejder under en magtbegærlig leder, mister deres motivation og engagement, hurtigere end du kan nå at sige ‘Machiavelli’. Følelsen af blot at være en skakbrik i lederens magtspil er ikke bare demoraliserende, den kan medføre både stress og give psykiske mén.

Silodannelser og ineffektivitet 
Når du prioriterer din egen magt frem for teamets succes, hæmmes samarbejde og kommunikation. Dine medarbejdere stopper med at dele viden og idéer med dig og hinanden af frygt for at blive udnyttet eller ignoreret. 

teaser nyhedsbrev

Ledersynd nummer 3: Management-fråseri

Insisterer du på at kontrollere og detailstyre alle opgaver og processer i teamet? Er du besat af performance, resultater og KPI'er, og bruger du store mængder af tid og energi på at følge op på hver eneste detalje?

Når du er besat af kontrol og detaljestyring, har det en række negative konsekvenser for både sig selv og dine medarbejdere:

Manglende autonomi 
Detailstyring og kontrol er udtryk for manglende tillid til dine medarbejderes evner og kompetencer. Du stækker deres vinger, og de mister både muligheden og lysten til at tage selvstændige beslutninger og udføre arbejdet på deres egen måde.

Svækket engagement 
Følelsen af konstant at være under Saurons mikroskopiske linse er stærkt demotiverende og kan i værste fald føre til apati, quiet quitting og nå ja, quitting.  

Overbelastning af ledelsesressourcer 
Den tid du bruger på detailstyring og kontrol går fra den strategiske ledelse og udvikling, som er afgørende for teamets og organisationens succes på den lange bane. Du risikerer desuden at brænde ud, når du ikke deler ud af opgaver og ansvar.   

Læs også: Ledelsesadfærden alle elsker at hade, og hvordan du undgår den

Ledersynd nummer 4: Medarbejderutroskab  

Har du nogensinde købt ekspertise eller kompetence ude i byen – i stedet for at benytte dig af interne ressourcer? Eller givet en både vigtig og spændende opgave til en anden i teamet end først aftalt?  

Når du begår 'medarbejder-utroskab', sender du et klart signal til dine medarbejdere om, at du ikke har tillid til deres evner og potentiale, hvilket potentielt har en række skadelige konsekvenser:

Svækket tillid 
Når du foretrækker eksterne løsninger eller favoriserer visse teammedlemmer, skaber det usikkerhed og utryghed i teamet. Tilliden mellem dig og dine medarbejdere lider et alvorligt knæk.

Frustration og utilfredshed 
Medarbejdere, der føler sig forbigået, bliver frustrerede, bitre og mister troen på deres fremtid i virksomheden, hvilket i sidste ende kan få dem til at smutte og smække med døren. 

Tab af viden og kompetence 
Når du konsekvent vælger eksterne eksperter frem for dine egne medarbejdere, misser du muligheden for at udvikle og udnytte den viden og kompetence, der findes i dit team.  

Ledersynd nummer 5: Beslutningsdovenskab

Har du en tendens til at udsætte besværlige beslutninger? Undlader du at gribe ind, når der fx er knas med samarbejdet, ulmende uenigheder eller konflikter i teamet? Eller dukker du hovedet i stedet for at tage stilling til vigtige spørgsmål?  

En beslutningsdoven leder, der lader tingene flyde og overlader det til andre at træffe de nødvendige beslutninger, skaber en række problemer for både sig selv, medarbejdere og organisation:

Manglende fremdrift 
Projekter løber ud i sandet og initiativer tørrer ind, mens problemerne hober sig op. Medarbejderne bliver frustrerede over manglende retning og klarhed, hvilket fører til stagnation og ineffektivitet i organisationen.

Utydelighed og usikkerhed 
Uden klare beslutninger og retning fra ledelsen, opstår der usikkerhed blandt medarbejderne. De ved ikke, hvilke opgaver de skal prioritere, eller hvad der forventes af dem, hvilket skaber forvirring, frustration og stress. 

Tabte muligheder 
Vigtige muligheder går tabt, når du ikke evner at træffe de rigtige beslutninger. I en hurtigt skiftende verden er det nemlig afgørende at kunne træffe rettidige beslutninger for at forblive konkurrencedygtig.

Ledersynd nummer 6: Medarbejdermisundelse

Har du oplevet at misunde en af dine medarbejderes idé, talent eller succes? Føler du dig truet, når en medarbejder gør sig positivt bemærket? Eller undlader du bevidst at anerkende dygtige medarbejderes talent og præstation?  

Så læs med her og se, hvilke problemer du skaber:

Hæmmet medarbejderudvikling 
En misundelig leder undlader ofte at give dygtige medarbejdere mulighed for at indfri deres potentiale. De føler sig forbigået og undervurderet, og stagnerer i deres roller, hvilket hæmmer både deres personlige og professionelle udvikling.  

Lav arbejdsmoral og engagement 
Når du ikke anerkender eller belønner stærke indsatser, kvæler du motivation og engagement. Din medarbejder mister lysten til at gå den ekstra mil og yde sit bedste, hvilket påvirker produktiviteten og kvaliteten af det arbejde, de udfører. 

Lav innovation 
Virksomheden går glip af potentiale for innovation, når du som leder ikke støtter og fremmer talent. Kreative og dygtige medarbejdere er selve drivkraften bag nye ideer, og uden deres bidrag er både du og organisationen ilde stedt. 

Ledersynd nummer 7: Management by fear

Lader du nogle gange din vrede gå ud over medarbejderne? Reagerer du med aggression og frustration, når tingene ikke går, som du vil? Fremhæver og kritiserer du åbent de fejl, som dine eller andre medarbejdere begår?  

Tag 10 dybe vejrtrækninger og læs om konsekvenserne her: 

Konservativ opgaveløsning 
Dine medarbejdere stopper med at udfordre, tage chancer og tænke nyt. Det er ganske enkelt alt for risikabelt. Hellere holde sig under radaren end at risikere hån, vrede og udskamning.

Svækket kommunikation 
Hvem har lyst til at dele tanker, ideer eller bekymringer med en leder, der hvert sekund kan fare op som trold af en æske? Sig farvel til åben og ærlig kommunikation og kig i vejviseren efter det gode og frugtbare teamsamarbejde. 

Medarbejderflugt 
Management by fear rimer på ‘No authority here’. Du mister hurtigt dine medarbejderes respekt og tillid, hvilket underminerer din autoritet og effektivitet som leder. Ingen har lyst til at arbejde under en utilregnelig og temperamentsfuld leder, så regn med massiv medarbejderflugt, hvis du ikke lærer at tøjle din vrede og lede med forstand frem for frygt.   

Gode råd til synderne

Alle regler har en undtagelse, der bekræfter den. Derfor er der selvfølgelig situationer, hvor man kan blive nødt til at ”synde”. Står du i en sådan situation, så kommer du langt med transparens og dialog i beslutningsprocessen.

Du må fx gerne være hyperfokuseret på udvalgte forretningskritiske KPI'er for dine medarbejderes performance, hvis du er eksplicit omkring hvorfor, du er det. Her er det afgørende, at du oversætter KPI'er til konkret adfærd og prioriteringer i dagligdagen - og støtter dine medarbejdere i at opnå de ønskede resultater.

På samme måde må du selvfølgelig også gerne hyre ekstern hjælp ind, hvis du oplever internt ressourcepres, eller hvis kompetencerne simpelthen ikke er til stede i teamet. Grib bolden og tag initiativ til en udviklingssamtale, hvis du har en medarbejder, der gerne vil have den type opgave fremover. 

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Peter Christian Norlyk
Peter Christian Norlyk
Erhvervspsykolog og ledelseskonsulent i AS3
Ledelse

Flex din ledelsesstil og ram rigtigt hver gang

6
Ledelse

Vend forandringsmodstand til medvind med disse 6 ledelsesgreb

Autentisk ledelse
Ledelse

Autentisk ledelse: Hvorfor det er vigtigt at være dig selv, og hvad det vil sige i praksis