<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Coaching skaber ekstra værdi i ledersparringen

Der opstår helt nye perspektiver og ahaoplevelser, når Marie Kromphardt Østergaard bringer coaching i spil som et ekstra redskab i sin ledelsesrådgivning. Det giver samtidig et større ejerskab for de beslutninger og løsninger, de når frem til.

Ledelsesrådgivning er en disciplin, som de fleste HR-ansvarlige mestrer. Uanset om det gælder rekruttering, ansættelser eller forskellige personalerelaterede sager, er det nemlig ofte HR-afdelingens ekspertrådgivning, der er brug for, når det rigtige svar eller den bedste løsning skal findes.

Men for at være den stærke HR-partner, der kan bidrage til at udfordre og udvikle organisationen og ledelsen, er der brug for flere redskaber i værktøjskassen. Et godt råd er nemlig ikke altid den bedste løsning.

Det ved Marie Kromphardt Østergaard, som har dedikeret det meste af sit arbejdsliv til udvikling af mennesker, ledere og organisationer – som både selvstændig konsulent, underviser, rådgiver og nu som HR-partner i Domea.dk.

Sideløbende med sit arbejde har derfor hun uddannet sig inden for professionel erhvervscoaching og har netop afsluttet sidste del af AS3’s Transition Coach-uddannelse.

Hun oplever, at det giver stor værdi i jobbet som HR-partner at kunne agere som både rådgiver og coach - afhængig af, hvad samtalen og den konkrete opgave eller problemstilling kalder på.

Coaching giver nye perspektiver og et større ejerskab

Det mærker hun især, når hun holder udviklingssamtaler eller giver ledersparring. Her er coaching ifølge Marie en stærk katalysator for en mere værdiskabende dialog, der bringer nye perspektiver og løsningsmuligheder i spil:

- Jeg kan have alle mulige ideer om, hvordan jeg som HR-partner kan hjælpe dem, og den rådgivning leverer jeg selvfølgelig, når det er min ekspertviden, der er brug for. Men i udviklingssamtalen er svaret eller målet jo netop ikke givet på forhånd. Der er tværtimod brug for at undersøge flere forskellige muligheder og perspektiver, og dér er coaching et virkelig stærkt redskab, siger Marie og fortsætter:

- I stedet for at blive rådgivet i en bestemt retning, er de selv med til at sætte rammerne og udstikke retningen. Det gør, at de får nogle ahaoplevelser undervejs, som de ikke ville nå frem til, hvis jeg lukkede samtalen ned ved blot at give dem mine anbefalinger. De får også et langt større ejerskab for de beslutninger og løsninger, de når frem til.

Det er ikke kun lederne, som opnår ny viden gennem coaching. Den coachende samtaleform giver også Marie en unik indsigt i de enkelte lederes særlige udfordringer og opgaver, hvilket styrker hende i rollen som HR-partner.

- Jeg ville aldrig opnå samme indsigt i de vidt forskellige fagområder, som mine ledere sidder med, hvis jeg ikke anvendte den nysgerrige og udforskende dialogform, som coaching er. Den forståelse er i høj grad med til at kvalificere min rådgivning og de opgaver, jeg varetager i organisationen.

Jeg kommer først i mål, når jeg lykkes med at få dem på banen

Det er ikke kun i forbindelse med en-til-en samtaler, Marie anvender coaching. Hun har også stor glæde af redskabet, når hun underviser, afholder workshops, faciliterer netværksmøder eller gennemgår trivselsmålinger i organisationen.

- Det er et virkelig anvendeligt redskab til at skabe åbne og nysgerrige dialoger mellem mennesker, faggrupper og afdelinger. Dialoger, som ikke har et på forhånd klart defineret output, men hvor formålet netop er at få forskellige stemmer og perspektiver i spil og nå frem til de bedste løsninger sammen.

I situationer som disse er hun ikke bange for at gå uden for manuskript og agere mere frit og intuitivt på dét, hun fornemmer i rummet og blandt de mennesker, som er samlet.

- Nogle gange kan en trivselsgennemgang fx være enormt sårbar, og for at facilitere den på den rigtige måde, skal du være 100 procent til stede i rummet. Du må ikke være bange for at smide din agenda eller dine forberedte spørgsmål væk, hvis du kan mærke, at situationen kalder på noget helt andet, siger hun.

Uanset om drejer sig om konflikthåndtering, en samarbejdsworkshop eller en gennemgang af den seneste trivselsmåling, oplever Marie en helt anden energi, når hun går med sin intuition og stiller de spørgsmål, som hun kan mærke, er de rigtige nu og her, og som vil bringe samtalen i den rigtige retning.

- Engagementet bliver markant større, fordi de kan mærke, at jeg er oprigtigt til stede og nysgerrig på dem og deres perspektiver. Jeg står der ikke bare for at fyre min egen dagsorden af, men vil udforske emnet og finde de bedste løsninger sammen med dem. Man kan sige, at jeg i virkeligheden først kommer i mål, når jeg lykkes med at få dem på banen.

Du kan ikke tage dig selv ud af ligningen, når du coacher

Der er mange forskellige coachinguddannelser på markedet, men ifølge Marie kan Transition Coach-uddannelsen noget særligt - ikke mindst på grund af de meget erfarne og dygtige undervisere.

- Uddannelsen er på et meget højt teoretisk niveau, men de er enormt dygtige til at gøre det komplicerede enkelt og superbrugbart.

- Det har fx inspireret mig rigtig meget, når de har delt ud af deres egne erfaringer fra konkrete coachingsessioner. Jeg har flere gange oplevet at kunne overføre specifikke iagttagelser og refleksioner direkte til de samtaler, jeg selv har til daglig.

Læs også
AS3's coachinguddannelse rykker både individer og teams fremad.

 

Det er ikke kun teori, værktøjer og spørgeteknikker, Marie har fået ud af coachinguddannelsen. Hun har også arbejdet med sig selv, og hun er i dag mere bevidst om, hvordan hendes personlighed påvirker samtalen - og hvad der sker, når hun bruger sig selv som et redskab i coachingen.

- Du kan ikke tage dig selv ud af ligningen, når du coacher. Du er nødt til at lære dine stærke og svage sider at kende. Være bevidst om, hvordan du bruger kropssprog, stemmeleje og tempo, og hvad din verbale og nonverbale kommunikation gør ved samtalen. Så du kan skrue op og ned for dig selv og dine virkemidler, afhængig af hvad der er brug for i situationen.

Særligt på den sidste del af uddannelsen havde hun en oplevelse af, at alle puslespilsbrikkerne faldt på plads. Og selvom hun har mere end 15 års erfaring som coach, kan hun mærke, at hun i dag coacher på et andet niveau.

- Jeg har sat mig selv fri af al den støj, der før har rumsteret i baghovedet, når jeg coachede: ”Gør jeg det nu godt nok? Stiller jeg de rigtige spørgsmål? Er vi på vej det rigtige sted hen?”. Jeg har sluppet min egen indre dommer og tvivler ikke længere på, at dét, der skal ske i coachingen, det sker. Samtalen skal nok komme det helt rigtige sted hen, hvis jeg følger min intuition, slutter hun.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Anne Lindskov Hededal
Anne Lindskov Hededal
Content & Campaign manager i AS3 Transition og AS3 Executive
Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem

Best practice til MUS-samtalen
Medarbejderudvikling

Pust nyt liv i MUS-samtalen - med forberedelse og opfølgning