<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
TILMELD
coachinguddannelse

Tag en erhvervsrettet coachinguddannelse

 Vil du blive bedre til at udfolde og udvikle menneskers faglige og personlige potentiale? Så de trives bedre, præsterer optimalt og bedre formår at omstille sig til nye arbejdsudfordringer? Så er AS3’s coachinguddannelse noget for dig. Her lærer du at facilitere værdiskabende dialoger, der rykker både individer og teams fremad. 

Målgruppe

Coachinguddannelsen er for ledere og medarbejdere på alle niveauer, som arbejder med udvikling af mennesker, medarbejdere, teams og projekter - og ønsker at styrke deres kommunikations- og samtalekompetencer.

 • Ledere, som holder forskellige en-til-en-samtaler med medarbejdere, fx ansættelsessamtaler, udviklingssamtaler og trivselssamtaler.
 • HR-konsulenter som arbejder med leder- og medarbejderudvikling og har mange professionelle samtaler i dagligdagen.
 • Projektledere og konsulenter, som skal facilitere dialoger i små og store teams, sikre fælles mål, fremdrift og gode relationer.

Sted og datoer

Der er løbende hold i både Aarhus og København. 

Aarhus 
Hasselager Centervej 35   

8260 Viby J

København
Fanøgade 15
2100 København Ø

Se datoer for næste forløb

Uddannelsen kan også afholdes som lukket hold - kun for deltagere fra din organisation.

Kom til digitalt infomøde

Bliv klogere på, om vores coachinguddannelse er noget for dig. Du møder vores undervisere og kan få svar på dine spørgsmål om coaching.

Se aktuelle datoer

Dit udbytte

Gennem uddannelsen bliver du i stand til at:

 • styre professionelle samtaler på en måde, så din samtalepartner får mest mulig læring og værdi ud af jeres dialog.
 • skabe rum for udvikling gennem inspirerende spørgsmål og hypoteser, der tilbyder nye vinkler på opgaver, udfordringer og situationer.
 • skabe større motivation, involvering og ejerskab for opgaven hos dine medarbejdere.
 • anvende samtalen som konstruktivt redskab til at løfte medarbejdere og teams mod nye mål.
 • skabe optimale rammer for gode samarbejdsrelationer, trivsel og høj performance i teamet eller afdelingen.

Efterfølgende kan du desuden blive en del af AS3's netværk for coaches for at vedligeholde dine nye kompetencer.

Bliv certificeret coach

AS3’s coachinguddannelsen er EMCC-akkrediteret under European Mentoring & Coaching Council. Det betyder, at du gennem uddannelsen både opbygger solid praktisk erfaring med coaching og står på et stærkt etisk og teoretisk fundament.

Uddannelsen består af 3 niveauer/moduler, som du kan tage af gangen eller samlet, hvis du ønsker at gå hele vejen og arbejde som professionel coach. Det tager cirka halvandet år at tage den fulde uddannelse.

Uddannelsen er udviklet på baggrund af 8 kernekompetencer, som overordnet set er beskrevet og defineret af European Mentoring & Coaching Council. Efter hvert niveau gennemfører du en eksamen, hvor de 8 kompetencer skal demonstreres til et stigende professionelt niveau.

Læs mere 

Uddannelsen har udviklet mig som leder og givet mig nøglen til at skabe tætte og tillidsfulde relationer til mine medarbejdere.
Annika Steiness
Afdelingschef, Rambøll

Priser og niveauer

Du bestemmer selv, hvor mange niveauer du tager, men du skal gennemføre Niveau 1, før du kan tage Niveau 2 osv. Vil du arbejde professionelt som coach, bør du gennemføre alle tre niveauer. Hvis du tilmelder dig hele uddannelsen fra begyndelsen, sparer du 10%.

Ansatte i staten kan få udgifterne dækket - se mere om støtte fra den Statslige Kompetencefond.

Niveau 1
Foundation

Dkk12.500+moms

 • 3 undervisningsdage
 • 30 studietimer i alt
 • Eksamensopgave
 • Undervisningsmaterialer
 • Og meget mere
 • Og meget mere
 • Og meget mere

Niveau 2
Practitioner

Dkk19.000+moms

 • 4 undervisningsdage
 • 170 studietimer i alt 
 • Video af egen coaching
 • 2 timers supervision
 • Hjemmeopgaver
 • Eksamensopgave
 • Undervisningsmaterialer

Niveau 3
Senior Practitioner

Dkk28.000+moms

 • 6 undervisningsdage
 • 315 studietimer i alt 
 • Video af egen coaching
 • 4 timers supervision
 • Hjemmeopgaver
 • Eksamensopgave
 • Undervisningsmaterialer

Hele forløbet
10% rabat ved samlet køb

Dkk53.500+moms

 • 13 undervisningsdage
 • 515 studietimer i alt
 • Video af egen coaching
 • 6 timers supervision
 • Hjemmeopgaver
 • Eksamensopgave
 • Undervisningsmaterialer

Tidligere deltagere siger

”Jeg er blevet langt mere nærværende som leder. Uddannelsen har lært mig at skabe tætte og tillidsfulde relationer til mine medarbejdere."

Læs om Annikas erfaringer med uddannelsen

Annika Steiness
Afdelingschef, Rambøll
”Hvis man leder efter et hyggekursus med en masse kaffepauser, er det ikke her, man skal hen. Hvert minut er blevet udnyttet positivt, og jeg har fået en række helt håndgribelige redskaber, som jeg kan bruge i min hverdag med det samme."
Dorte Nielsen
HR manager, Carnegie Investment Bank A/S
”Jeg har fået redskaber til at optimere den daglige samtale med mine medarbejdere, så de får nogle flere handlemuligheder. Jeg har blandt andet lært at skabe et rum til refleksion for medarbejderne."
Billa Gamskov
HR Manager, Accura
”Ved at inddrage coaching-elementer i samtalen kan jeg være med til at udvikle mine kollegaer, i stedet for bare at hjælpe dem med én konkret opgave. Det har givet mig et bredere perspektiv på min rolle som HR Manager."
Niels-Aage Ladekjær Mikkelsen
HR Manager, Bosch
LÆS FLERE DELTAGEROPLEVELSER

Dit udbytte af de 3 niveauer

1. FOUNDATION 2. PRACTITIONER 3. SENIOR PRACTITIONER
Coaching og coachingens grænseflader
Rammesætning for coaching-samtalen
Kommunikationens forskellige aspekter
Transitioner som ramme for coaching
Eksamensbevis
Kontrakt om coaching  
Aktiv lytning i coachingsamtalen  
Dialogiske forholdemåder  
Processtyring frem for indhold  
Professionelt nærvær  
Dialogisk feedback i coaching-samtalen  
Facilitering af processer i coachingsamtalen    
Personlige præferencer    
Coachens forståelse for arbejdet med transitioner    
Indre motivation kan øges gennem coaching    
Forstå modstand    

Mød underviserne

Lisbeth Bygsø-Petersen 2

Lisbeth Bygsø-Petersen

Mobil: 22 35 58 00
E-mail: lbp@as3.dk
LinkedIn

Thomas Lange AS3 Transition

Thomas Lange

Mobil: 27 61 16 21
Email: thla@as3.dk
LinkedIn

 

as3_kbh_sept21_171

Sarah Beg

Mobil: 41 33 08 62
Email: sdbe@as3.dk
LinkedIn

as3_kbh_sept21_038

Carsten Agerlin

Mobil: 27 28 77 06
E-mail: ca@as3.dk
LinkedIn

Camilla Lange AS3 Transition

Camilla Lange

Mobil: 27 28 77 06
E-mail: clni@as3.dk
LinkedIn

Christa Jørgensen

Christa Jørgensen

Tlf: 82 10 00 20
Email: cjor@as3.dk
LinkedIn

Lotte

Lotte Nielsen

Tlf: 51 56 39 88 
Email: lotn@as3.dk
LinkedIn

Informationsmøde om AS3s coachinguddannelse

Tilmeld dig og bliv klogere på, om vores coachinguddannelse er noget for dig.
Du møder vores undervisere og kan få svar på dine spørgsmål om coaching. 
 
Se aktuelle datoer

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan definerer I coaching?

Vi arbejder ud fra en coaching-definition, som tager udgangspunkt i transitions-begrebet. Det er altså Transition Coaching, vi tilbyder som coachinguddannelse.

Det betyder, at der i selve samtalen arbejdes med et tema, som fokuspersonen - den person, der coaches - ønsker at blive klogere på.

Coachen skal i samtalen støtte, lette, fremme eller stimulere den transitions-proces, der bidrager med ny læring, merforståelse og handlekraft hos fokuspersonen.

 

COACHING GIVER KLAR ERKENDELSE TIL AT HANDLE AKTIVT 

Ny læring og merforståelse betyder, at fokuspersonen forstår sin problemstilling bedre eller ser problemstillingen i et helt nyt lys. Denne udvidede forståelse giver en handlekraft, som er fokuspersonens motivation til aktivt at gøre noget andet, end det man ellers ville have gjort.

Det forholder sig ofte sådan, at jo større erkendelsen af en udfordring eller problemstilling er, jo stærkere er motivationen for at handle. En udvidet erkendelse gør det altså mere klart, hvilken handling der skal foretages.

Når man arbejder med transitioner i coaching-sammenhænge, er det sjældent nok kun at vide, hvilken ydre, synlig eller kendt ændring, som fokuspersonen gennemgår.

 

KEND DEN INDRE OG PERSONLIGE PROCES

Det er nødvendigt at vide mere om, hvilke unikke og personlige processer, der sættes i gang hos den enkelte fokusperson; coachen må kende den indre forandring eller transition.

Når denne viden om fokuspersonens proces bringes frem, kan coachen hjælpe vedkommende til at få en udvidet og nuanceret forståelse af sin problemstilling.

Dermed bliver fokuspersonen bedre i stand til at handle.   

KONTRAKT OM EN COACHING-SAMTALE

Indledningsvis i en coachingsamtale skal der forhandles en kontrakt mellem coach og fokusperson. Hvad ønsker fokuspersonen at blive klogere på? Hvad skal samtalen bidrage med?

Kontrakten er særdeles vigtig, da den fungerer som kompas for samtalen. Det er særligt væsentligt, at man som coach vender tilbage til kontrakten i samtalen og sikrer, at samtalen bliver på sporet.

Af og til sker det også, at coach og fokusperson må genforhandle kontrakten.

Hvad er jeres etiske holding til coaching?

Coachinguddannelsen er baseret på en række etiske principper fra European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Det er en europæisk organisation, der arbejder for at professionalisere coaching, og som har givet Transition Coaching en international akkreditering. Du kan læse mere om EMCC her.   

De etiske principper er:

 • Coachen/mentoren anerkender ethvert menneskes værdighed og udviser en adfærd præget af respekt for forskellighed og fremmer lige muligheder
 • Det er coachens primære ansvar at tilbyde fokuspersonen den bedst mulige ydelse og at handle på en sådan måde, at det ikke kommer til skade for hverken fokusperson eller sponsor
 • Coachen forpligter sig til at handle med udgangspunkt i værdighed, selvbestemmelse og personligt ansvar.

EMCC’s etiske regler udgør grundstenen i coaching-uddannelsen. De er:

 1. Kompetence
 2. Kontekst
 3. Bevidsthed om egne grænser og interessekonflikter
 4. Integritet
 5. Professionalisme

Jeg har en coachinguddannelse. Er denne så relevant for mig?

Alle coaches har brug for løbende at udvikle sig og lære nyt. Med denne uddannelse får du nye redskaber og måder at gå til coaching på, som kan nuancere din viden.

Hvordan ser et typisk forløb ud?

Her kan du se et typisk forløb på foundation og practitioner niveau: 

TC-forløb

 

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge på uddannelsen?

Niveau 1 (Foundation)

30 studietimer i alt, heraf:

 • 3 undervisningsdage
 • Eksamensopgave

Se hvordan dette niveau er bygget op

 

Niveau 2 (Practitioner)

170 studietimer i alt, heraf:

 • 4 undervisningsdage
 • 38 timers coachingtræning
 • 7 samtaler med læringsmakker
 • 2 optagede coachingsamtaler
 • 2 timers supervision
 • Hjemmeopgaver
 • Eksamensopgave

Se hvordan dette niveau er bygget op

 

Niveau 3 (Senior practitioner)

315 studietimer i alt, heraf:

 • 6 undervisningsdage
 • 50 timers coachingtræning
 • 12 samtaler med læringsmakker
 • 3 optagede coachingsamtaler
 • 4 timers supervision
 • Hjemmeopgaver
 • Eksamensopgave

Se hvordan dette niveau er bygget op

Hvordan tilmelder jeg mig coachinguddannelsen?

Du kan se datoer, tid og sted samt tilmelde dig her på siden. Du skal gennemføre Niveau 1, før du kan tilmelde dig Niveau 2 osv.

Hvem underviser på uddannelsen?

Alle er erfarne undervisere, der enten er erhvervspsykologer eller erfarne coaches med ledelsesmæssig baggrund. Du kan se dem her.

Hvordan foregår undervisningen?

Vi bruger mange forskellige læringsformer som klasserumsundervisning, e-learning, træning i grupper og supervision. 

Du kan forvente, at din læring og personlige udvikling i høj grad finder sted mellem modulerne. Her arbejder du nemlig med den nye viden og værktøjerne gennem hjemmeopgaver, træning i coaching-samtaler og møder med en læringsmakker.

Hvor lang tid varer uddannelsen?

Det tager typisk 14 -18 måneder at tage den fulde uddannelse.

 

Efter practitioner og senior practioner niveauet kan du desuden indgå i AS3's netværk for coaches for at vedligeholde dine nye kompetencer.

Er coachinguddannelsen akkrediteret?

GENNEMARBEJDET COACHINGUDDANNELSE 

I 2014 og igen i 2019 blev den samlede Transition Coaching-uddannelse akkrediteret af European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Det er en europæisk organisation, der arbejder for at professionalisere coaching og fremme best practice. 

Den eksterne kvalitetssikring betyder, at uddannelsens samlede faglige kvalitet, omfang og målrettethed er vurderet og godkendt efter EMCC's standarder.

Allerede i 2008 blev dele af uddannelsen dog akkrediteret af EMCC og siden har mere end 400 medarbejdere fra AS3 deltaget på Transition Coaching-uddannelsen. 

Den er dermed gennemarbejdet og professionaliseret - og vi inviterer nu alle, der ønsker at blive professionel coach, til at deltage.

HVORDAN FOREGÅR EN AKKREDITERING?

En akkreditering tildeles, når man som ansøger har udarbejdet en fyldestgørende ansøgning samt indsamlet dokumentation for uddannelsens kvalitet fra blandt andet deltagere og undervisere.

Herefter tildeler EMCC en assessor, som skriver en evalueringsrapport, der valideres af en anden tildelt assessor. Herefter skal rapporten drøftes og godkendes af et internationalt panel.

HVORFOR EMCC?

AS3 valgte blandt andet EMCC på grund af EMCC's store fokus på etik, og vi ville gerne give deltagerne en internationalt anerkendt coaching-uddannelse. Derudover var det væsentligt for os at tage afsæt i europæiske standarder, hvilket matcher godt til AS3’s nordiske rødder.

EMCC’s akkreditering bygger på den såkaldte Bologna-proces, som er en aftale blandt europæiske undervisningsministre om at sikre kvalitet i uddannelsessystemer.

En akkreditering gælder i 5 år og rummer en forpligtigelse til løbende at udvikle uddannelsen.

Hvad er teorien bag uddannelsen?

Den faglige ambition for transition coaching

For at skabe de bedste resultater gennem coaching, er det vigtigt både at være en dygtig praktiker og teoretisk velfunderet.

I vores coaching-uddannelse er det samspillet mellem den personlige stil og de rette teorier og værktøjer, som skaber effekt og udbytte i den professionelle coachingsamtale.

Uddannelsen er funderet i psykologi, kommunikations- og læringsteori samt bygger på videnskabeligt funderedet teori og grundforskning. Uddannelsen er udviklet af erhvervspsykologer, bistået af Aarhus Universitets Psykologiske Institut og hviler på et solidt teoretisk fundament. 

 

Uddannelsen bygger på flere tilgange til coaching

Transition Coaching er baseret på en eklektisk faglighed og er dermed sammensat af en række forskellige og velintegrerede tilgange.

Denne sammensætning sikrer et optimalt og effektivt udbytte for både coaches og fokuspersoner. Samtidig opnår uddannelsens deltagere en solid og velkvalificeret faglighed, som bidrager til effektiv, etisk og empatisk coaching på højt niveau.

Uddannelsen bygger på Bubers dialog-filosofi, den ressourceorienterede humanistiske psykologi (Rogers, Maslow), mens der også trækkes på systemisk psykologi. Benedicte Madsen og Helle Alrø bruges som danske hovedteoretikere.

 

Forståelse og refleksion giver perspektiv

Transition Coaching uddannelsen er forståelsesorienteret og fokuserer på, at coaching-samtalerne foregår i refleksionens domæne.

Når vi har samtaler her, er det med en nysgerrighed, der bidrager til at folde perspektiver ud og få forskellige ideer i spil. Det bliver dermed muligt for de involverede at forholde sig til den aktuelle problemstilling på nye måder.

Mange andre uddannelser anvender fasemodeller, hvor der skal udarbejdes konkrete handlingsplaner under coachingsamtalen. Transition Coaching støtter menneskers mentale tilpasning til forandringer, og transition-coachen faciliterer en accelereret tilpasning. 

 

Forstå den anden person gennem dialogisk samtale

Vi anvender en dialogisk tilgang, der - gennem en udvidet kommunikationsforståelse - søger at skabe en mental forandring. Coachen møder fokuspersonen med en grundlæggende accept, nysgerrighed og empati.

I den dialogiske samtale er formålet at forstå det, som den anden forstår. Der er dermed lagt op til udveksling af perspektiver mellem coach og fokusperson.

Det er ikke kun fokuspersonen, der oplever øget forståelse, men også coachen. Det sker dog med den væsentlige pointe, at det for coachen handler om, at vedkommendes erkendelse arbejder på vegne af fokuspersonen - ikke på vegne af coachen selv.

Den dialogiske tilgang adskiller sig fra en række andre tilgange ved at fokusere på at øge forståelsen og derved handlekraften uden at arbejde ud fra en prædefineret eller detaljeret struktur, som coachen skal følge fra A-Z.

 • Sproglig og analog kommunikation

Sproglig kommunikation er de ord, der rent faktisk bliver sagt. Det analoge er det, der siges uden ord, men eksempelvis gennem gestik, tonefald og kropssprog.

 • Ydre og indre kommunikation

Ydre kommunikation er de budskaber, der udveksles mellem to eller flere personer - sprogligt eller analogt. Indre kommunikation er de budskaber, som en person udveksler med sig selv - sprogligt i form af tanker og analogt i form af følelser og fysiske fornemmelser.

 • Indholds- og forholdskommunikation

Indholdskommunikation er information om det, der tales om. Forholdskommunikation handler om forholdet til os selv, den anden, tredjemand og det, der tales om.

I den udvidede kommunikationsforståelse er det afsendte og modtagne budskab ikke nødvendigvis identiske.

Selv om vi som mennesker er gode til at forstå andres intentioner, vil vores fortolkninger af andres ord og adfærd altid have udgangspunkt i vores individuelle erfaringer og overbevisninger.

I coachens udvidede forståelse af kommunikation ligger væsentlige samtaletekniske greb og muligheder for at afbryde en samtale.

Hvornår skal uddannelsen betales?

Du vil cirka 4 uger før første undervisningsdag modtage en faktura for din deltagelse. Bemærk - betaling af fakturaen er obligatorisk for, at du kan begynde på uddannelsen. Tilmeldingen er bindende, og bliver du forhindret i at deltage, kan du give pladsen til en kollega eller deltage på et senere hold. 

Får jeg et eksamensbevis?

Ja, du modtager et eksamensbevis efter hvert niveau.

Datoer

 

Niveau 1: Foundation
Se hvordan dette niveau er bygget op

Pris: 12.500 kr. + moms

Aarhus - start 27. august 2024
27. - 29. august 2024 (3 undervisningsdage)
1. oktober 2024 (eksamen ½ time)

København - start 24. september 2024
24. - 26. september 2024 (3 undervisningsdage)
12. november 2024 (eksamen ½  time)

København - start 28. januar 2025
28. - 30. januar 2025 (3 undervisningsdage)
18. marts 2025 (eksamen)

Aarhus - start 4. marts 2025
4. - 6. marts 2025 (3 undervisningsdage)
9. april 2025 (eksamen ½ time)

København - start 6. maj 2025
6. - 8. maj 2025 (3 undervisningsdage)
17. juni 2025 (eksamen)

Aarhus - start 26. august 2025
26. - 28. august 2025 (3 undervisningsdage)
7. oktober 2025 (eksamen ½ time)

København - 23. september 2025
23. - 25. september 2025 (3 undervisningsdage)
11. november 2025 (eksamen)

Niveau 2: Practitioner 
Se hvordan dette niveau er bygget op

Pris: 19.000 kr. + moms

Aarhus - start 28. maj 2024
28. - 29. maj 2024 (2 undervisningsdage)
17. - 18. september 2024 (2 undervisningsdage)
7. november 2024 (eksamen 1 time)

København - start 29. oktober 2024
29. - 30. oktober 2024 (2 undervisningsdage)
5. - 6. februar 2025 (2 undervisningsdage)
1. april 2025 (eksamen 1 time)

København - start 26. maj 2025
26. - 27. maj 2025 (2 undervisningsdage)
10. - 11. september 2025 (2 undervisningsdage)
29. oktober 2025 (eksamen 1 time)

Aarhus - start 22. oktober 2025
22. - 23. oktober 2025 (2 undervisningsdage)
21. - 22. januar 2026 (2 undervisningsdage)
17. marts 2026 (eksamen 1 time)

København - start 26. november 2025
26. - 27. november 2025 (2 undervisningsdage)
25. - 26. februar 2026 (2 undervisningsdage)
22. april 2026 (eksamen 1 time)

Niveau 3: Senior Practitioner
Se hvordan dette niveau er bygget op

Pris: 28.000 kr. + moms

København - start 4. september 2024
4. - 5. september 2024 (2 undervisningsdage)
13. -14. november 2024 (2 undervisningsdage)
21. - 22. januar 2025 (2 undervisningsdage)
10. marts 2025 (eksamen 1 time)

København - start 11. juni 2025
11. - 12. juni 2025 (2 undervisningsdage)
2. - 3. september 2025 (2 undervisningsdage)
4. - 5. november 2025 (2 undervisningsdage)
14. januar 2026 (eksamen 1 time)

Tilmeld dig her

Udfyld formularen med dine kontaktdetaljer for at tilmelde dig coachinguddannelsen. Vær opmærksom på, at du skal gennemføre Foundation (niveau 1), før du kan tilmelde dig Practitioner (niveau 2) osv.

Har du spørgsmål? Vi er her for at hjælpe.

Ring til os

Send en forespørgsel