<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Teamcoaching kan løfte en hel organisation - hvis man er parat

Når der opstår konkrete udfordringer i et afdelingsteam eller projektteam kan en teamcoach være en fornuftig løsning. Færre virksomheder tænker dog på teamcoaching, når der er såkaldt gode tider. Men bruger man teamcoaching som udviklingsredskab for hele organisationen, kan det løfte organisationen til helt nye højder.

Teamcoaching kan bruges til at optimere et teams performance, til at opnå mål, styrke en gruppes samarbejde og effektivitet eller udvikle nye projekter. Eller blot til at give teamfællesskabet en tiltrængt energiindsprøjtning.

Med ledergruppen i spidsen er teamcoaching desuden et værktøj, der kan optimere ledelsen af organisationen og skabe ny innovation i virksomheden.

Teamcoaching udmærker sig netop ved at kunne bruges forebyggende som et udviklingsredskab til løbende at være på toppen.

Og dét uanset om teamet består af en afdeling eller et projektteam, eller om det drejer sig om ledergruppen eller organisationens direktion.

Coaching af medarbejderteams

Når et afdelingsteam eller projektteam går i gang med en fælles coachingproces, tages der afsæt i teamets konkrete udfordringer og ønsker om udvikling.

Ofte vil coachen veksle mellem en faciliterende og en coachende tilgang, og udgangspunkt for teamcoachingen kunne være:

Hvordan skaber vi engagement og styrker samarbejdet, så vi bliver et højeffektivt team, der når vores mål?

Under coachingforløbet udøver teamet gensidig sparring til hinanden på den udvikling eller de udfordringer, teamet står i, mens coachen coacher og faciliterer processen.

Der er mulighed for at fordybe sig i de relationer, roller og konflikter, som er i teamet, med henblik på at udnytte teamets potentiale bedre og udvikle mere effektive grupper.

Alt efter teamets modenhedsniveau vil coachen arbejde mere eller mindre med disse ting. Et opstartsteam har eksempelvis brug for at drøfte retning, vision og roller, mens et mere modent team har større brug for at drøfte eksempelvis frihedsgrader og autonomi.

Coaching af ledergruppen

I en presset hverdag, hvor fokus er på den daglige drift, kan det være udfordrende for et lederteam at holde tilstrækkelig fokus på forretningsudvikling, de større strategiske refleksioner eller implementering af forandringsprojekter.

Teamcoaching kan være en måde at sætte udvikling på dagsordenen og få dedikeret tiden til eksempelvis at arbejde med virksomheden fra toppen af organisationen og ned, hvis der er tale om et direktionsteam.

Teamcoaching kan give skræddersyet udvikling af et lederteam, som kan løfte en hel forretningsenhed eller organisation. Hvis individuel coaching og teamcoaching kombineres, får man optimale omstændigheder for fælles refleksion over ledergruppens samlede styrker og samspil.

Det sker, når hver enkelt leder deler sin viden fra individuelle sessioner ind i gruppen, og coachen faciliterer koblingen af de individuelle og fælles perspektiver, så samarbejdet kan blomstre.

Temaet for coaching af en ledergruppe kunne for eksempel være:

Hvordan udnytter vi vores personlige ressourcer bedre i et samarbejde, så vi skaber innovation i organisationen?

Teamcoachings resultater

At dedikere tid til teamcoaching vil oftest bibringe en løsning på de udfordringer, et team står over for, eller sætte en ny, fælles retning for organisationen.

Ejerskabet for en forandring vil altid være større, når alle er involverede i processen fra begyndelsen.

Med andre ord: den såkaldte forandringskraft er potentielt større, når flere er involveret. Det er svært at arbejde med en lille del i et system uden at få de relevante andre delsystemer med.

Teamcoaching kan give større afklaring omkring teamets styrker og svagheder, hvilket giver en fælles bevidsthed omkring, hvordan man bedst løfter gruppens fælles ydeevne.

Samtidig opnås en større sikkerhed i beslutningsprocesserne efterfølgende, fordi alle parter nu har det samme grundlag at arbejde ud fra.

At afsætte tid til fælles fordybelse i teamsamarbejdet giver ikke mindst ny energi til fællesskabet. Det stærke teamsamarbejde udvikles blandt andet ved at man tør dele læring, feedback og sparring med hinanden i forhold til egne og fælles styrkesider og svagheder.

Man styrker relationerne, hvilket giver gode afsmittende virkninger i hverdagen.

 

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Carsten Agerlin
Carsten Agerlin
Fagchef for coaching og transitioner i AS3 Transition
Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem

Best practice til MUS-samtalen
Medarbejderudvikling

Pust nyt liv i MUS-samtalen - med forberedelse og opfølgning