<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Opskriften på god coaching

Medarbejderudvikling | Læs på 2 min

Opskriften på professionel coaching

Carsten Agerlin

Et coachingforløb er en succes, når din coach leder dig støt, men sikkert fremad, så du når dine mål. Men det kræver, at rammerne er i orden. 

Her er det afgørende, at coachen skaber et trygt rum og møder dig med nærvær og ægte interesse, så I får et tillidsfuldt samarbejde.

Din coach har ansvar for at puffe til dig, så du bevæger dig fremad - men ikke så meget, at du ryger ud over kanten. Det kræver menneskelig indsigt og empati at finde balancen for, hvornår en person er klar til at bringe noget i spil.

Derfor bør du altid vælge en coach, der har den fornødne professionelle erfaring, indsigt og uddannelse.

Den gode coach er en kamelæon

Den gode coach forstår at lytte, være nærværende og tilpasse sin tilstedeværelse i samtalen, så vedkommende er styrende for processen, men ikke involverer sig i dit tema.

Din coach skal altså ikke være glad for at høre sig selv tale, men derimod have evnen til at observere udefra.

En erfaren coach trækker på mange forskellige virkemidler og mestrer den brede palette af samtaleformer.

God coaching er, når coachen er i stand til at afstemme og variere metoderne undervejs i forløbet, så du når dine mål.

Coachens evne til at tilpasse sig din situation er en helt afgørende faktor for coachingens succes.

Download e-bogen Sådan skaber coaching resultater

Sådan er AS3's coaches

I AS3 har vi en undersøgende og reflekterende tilgang til coaching. Det betyder blandt andet, at du - i stedet for at udvikle konkrete handleplaner for, hvordan du skal løse et specifikt problem - sammen med din coach arbejder med at forstå et tema eller en udfordring fra forskellige perspektiver.

I denne proces lærer du dig selv bedre at kende og udvider din handlemuligheder, hvilket forbedrer dit beslutningsgrundlag.

Coachingen giver dig en ny måde at forholde dig til dig selv på, som også vil hjælpe dig i fremtidige situationer.

Når dit coachingforløb er afsluttet, vil du opleve at have opnået nye metoder til udvikling og læring, som du kan tage med dig videre.

Når du har modtaget coaching, vil du ofte stille dig selv nye spørgsmål. Ved nogle former for coaching vil du måske tænke: ”Hvad ville min coach have sagt?”

Hvis du har modtaget coaching i AS3, vil den nye måde at reflektere på i stedet udmønte sig i spørgsmålet: ”Hvad ville min coach have spurgt mig om?”

Var coachingen succesfuld?

Når forløbet er slut, er der kun én smagsdommer: Dig. Kun du kan afgøre, om coachingen gav resultat.

Om et forløb har været godt, afhænger af om de ønsker, du havde, er blevet opfyldt set i forhold til den udvikling eller bevægelse, du gerne ville foretage.

Ikke kun mens coachingen stod på, men også fremadrettet, når forløbet er slut.

Carsten Agerlin

Carsten Agerlin

Har arbejdet med personlig og organisatorisk udvikling i erhvervslivet i over 30 år. 18 års erfaring som manager og lederudviklingskonsulent hos Danske Bank. Derudover 5 års erfaring som chef for People Development hos Girobank og chef for Uddannelse og Udvikling i RealDanmark Koncernen. Ansat som fagchef for coaching og transitioner hos AS3 Transition siden 2001. Formand for European Mentoring and Coaching Council (EMCC) i Danmark.

Forrige indlæg

Leder: Giver dine trivselsmålinger egentlig mening?

Næste indlæg

Når du ér dit job

Kommenter indlægget