<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bliv klædt på til arbejdslivets forandringer

I et langt arbejdsliv vil du med jævne mellemrum stå i situationer, der kræver, at du omstiller dig eller udvikler dig som person. I disse tilfælde kan en coach hjælpe dig med at se dine muligheder og styrke dig i at udfylde din nye rolle. Også hvis forandringen vækker modstand.

En højere stilling. Et nyt arbejdsområde. En ambitiøs vækststrategi. Kaotiske organisationsændringer.

Gennem din karriere vil du fra tid til anden befinde dig i et vadested, hvor der er behov for at gøre status, udvide dine kompetencer eller omstille dig til en ny situation.

Du står måske over for et karriereskifte, der betyder, at du skal udvikle helt nye kompetencer eller finde dig til rette i en ny rolle. Du kan have fået et større ansvar end før, som kræver, at du vokser i din autoritet som leder.

Eller måske sker der store organisationsændringer på din arbejdsplads, og så skal du eller dine medarbejdere tilpasse sig bedst muligt.

I disse tilfælde kan det være hjælpsomt med et par ”neutrale øjne”, som kan hjælpe dig med at se nye muligheder. Formålet med professionel coaching er at hjælpe mennesker bedst muligt gennem de forandringer, de oplever i arbejdslivet.

Ledelsesudvikling

Forandring kræver omstilling

Uanset hvilke forandringer, du eller din organisation står i, kræver en forandring altid omstilling blandt de involverede parter. En omstilling, der ofte kan være udfordrende for den enkelte, fordi du bevæger dig ind i et ukendt område.

Når du tilpasser dig til organisationsændringer eller udvikler nye sider af dig selv, kan det være en stor fordel at have en professionel samtalepartner ved din side.

En neutral sparringspartner, der kan hjælpe dig med at se dine styrker og potentialer, mens I sammen udforsker, hvordan du får det optimale ud af den nye situation.

Coachens rolle er at hjælpe dig videre til næste udviklingszone. Først og fremmest handler det om ikke at gå for hurtigt frem. Du skal løbende arbejde med din mentale parathed, så du hurtigere finder dig til rette med din nye situation.

Arbejdslivet består af forandringer

I AS3 ser vi alle arbejdslivets forandringer som essentielle. Derfor bruger vi ordet ”transition” som et nøglebegreb.

  • ”Transition” dækker over den mentale proces, der finder sted, når vi står i en vigtig forandring og skal omstille os.

Transitionen kan skyldes noget ydre, som hvis virksomhed bliver opkøbt af en anden virksomhed. Eller transitionen kan igangsættes af et indre ønske om en personlig udvikling, som hvis man ønsker at styrke sin gennemslagskraft som leder.

Uanset, hvad der vækker behovet for coaching, sker det altid i en form for transitionsproces. Du plejer at gøre ét. Nu vil du gøre noget andet. Eller du kan være nødt til det.

Når forandring vækker modstand

Hvor der er forandring, er der som regel potentiale for positiv udvikling, der skaber værdi for både den enkelte og for organisationen. Men det kræver imidlertid, at personen er i stand til at se mulighederne.

I de tilfælde, hvor en forandring vækker modstand hos den enkelte person, er transitionsfasen særlig vigtig i forhold til at komme godt videre.

Coaching hjælper omstillingsprocessen på vej ved at give rum til at forholde sig til alt det nye, mens personen samtidig udforsker mulighederne og er undersøgende omkring, hvad forandringen kan bibringe af positive ting i fremtiden.

Den mentale proces og forståelsen af det, der foregår, er vigtig i forhold til at slippe det gamle og finde sig til rette i den nye situation på en måde, hvor vedkommende opnår et varigt ejerskab.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Carsten Agerlin
Carsten Agerlin
Fagchef for coaching og transitioner i AS3 Transition
Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem

Best practice til MUS-samtalen
Medarbejderudvikling

Pust nyt liv i MUS-samtalen - med forberedelse og opfølgning