<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

”Hvis du som arbejdsgiver skal forebygge stress, hjælper en enkelt, årlig trivselsmåling ikke det store”

Trivsel på arbejdspladsen er et fast programpunkt, når ledelse og medarbejdere i virksomheden Ammeraal Beltech Modular mødes. Målet er at undgå dårligt arbejdsmiljø og stressede medarbejdere. Af samme grund måles medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen nu flere gange årligt.

Hos Vejle-virksomheden Ammeraal Beltech Modular er de rigtig gode til at udvikle og producere transportbånd i plastik. De er faktisk så gode, at virksomheden i dag er en af verdens førende på området.

Men selvom det går strygende, og medarbejderne langt hen ad vejen udtrykker tilfredshed med arbejdsmiljøet, har det stress-spøgelse, der fra tid til anden hjemsøger de fleste danske arbejdspladser, også været på kortvarigt besøg. Det fortæller virksomhedens HR Manager Lene Boe:

”Vi har tidligere haft nogle sygemeldinger grundet stress og stress symptomer. Og vi har også haft en enkelt medarbejder, der ikke kom tilbage til sit arbejde efter en stress-sygemelding.”

Flere sygemeldinger kom i kølvandet på, at virksomhedens hollandske ejerkreds for et par år siden solgte virksomheden videre til en amerikansk kapitalfond.

”Der var travlt i en periode. Rigtigt travlt. På samme tidspunkt måtte vi også afskedige nogle medarbejdere på grund af omstruktureringer, og det skabte helt naturligt usikkerhed blandt nogle af medarbejderne,” forklarer Lene Boe.

Fokus på trivslen

Som produktionsvirksomhed har Ammeraal Beltech Modular altid haft et stort fokus på den fysiske sikkerhed.

Men efter den travle periode vurderede ledelsen, at der i endnu højere grad end tidligere var brug for at fokusere på medarbejdernes psykiske trivsel.

”Ingen må blive syge af at arbejde hos os. Så vi satte simpelthen trivsel på arbejdspladsen på dagsordenen. Vores medarbejdere skal være glade for at gå på arbejde. Så enkelt er det,” forklarer Lene Boe.

Som en af de første virksomheder herhjemme begyndte Ammeraal Beltech Modular i midten af 2017 at måle medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen gennem løbende digitale trivselsmålinger.

”I dag måler vi trivslen fire gange om året, og med de løbende målinger får vi hele tiden et opdateret billede af både trivslen og de ansattes risiko for stress,” forklarer Lene Boe.

Værktøj til digital trivselsmåling

Her ser du, hvordan værktøjet til online trivselsmåling fungerer. 

Se mere om trivselsmålinger med Evi

En anonym måling

Når en medarbejder deltager i målingen, bliver han eller hun – helt anonymt - bedt om at svare på 15 spørgsmål, der omhandler den enkeltes trivsels- og stressniveau.

Når spørgsmålene er besvaret, hvilket typisk tager mellem fem og ti minutter, får medarbejderen straks en personlig tilbagemelding på, om vedkommende har lav, mellem eller høj risiko for at udvikle stress. Samtidig får ledelsen en række data, hvor de både på organisations- og afdelingsniveau kan se, hvordan trivslen er, og om der er symptomer på stress.

”Tidligere målte vi trivslen én gang om året i en stor undersøgelse. Men hvis du som arbejdsgiver skal forebygge stress, hjælper en enkelt, årlig trivselsmåling ikke det store. For medarbejderens trivsels- og stressniveau kan jo ændre sig markant i løbet af noget kortere tid.”

New call-to-action

”Hvis der samtidig er syv eller ni måneder til næste måling, kan du ikke nå at gøre noget, før medarbejderen måske har udviklet stress eller symptomer på stress,” forklarer Lene Boe og fortsætter:

”I dag, hvor vi måler hyppigere, kan vi hurtigere se, hvis trivslen ændrer sig i negativ retning i en afdeling, og vores medarbejdere udvikler symptomer på stress. Og så kan vi nå at sætte ind med forskellige forebyggende tiltag, før mistrivsel udvikler sig til stress for en eller flere medarbejdere,” siger hun.

Meget mere end blot målinger

De digitale trivselsmålinger er blot et af flere initiativer, som Ammeraal Beltech Modular har sat i søen for at sikre et godt, psykisk arbejdsmiljø.

”På alle vores leder- og afdelingsmøder har vi trivsel som et fast punkt på agendaen. Og hvis trivslen er udfordret i en bestemt afdeling, så er det alles opgave at komme med input til, hvordan den bliver god igen,” siger Lene Boe.

Trivsel på arbejdspladsen er også et fast programpunkt på alle møder i virksomhedens samarbejdsudvalg og på fire årlige informationsmøder, hvor alle ansatte i virksomheden er samlet.

”I dag har vi en anden tilgang til trivsel. Vi tør nemlig tale om, hvordan vi hver især har det rent psykisk. Og når vi gør det og hele tiden har fokus på emnet, er det ikke et tabu, hvis en medarbejder mistrives.”

”Med denne åbenhed håber og tror vi på, at den medarbejder, der er i begyndende mistrivsel eller oplever symptomer på stress, ikke er bange for at gå til sin leder, hvis der er problemer. Og lederen har så efterfølgende et ansvar for at gøre noget ved det,” siger Lene Boe.

Ansvar for egen trivsel

Den øverste ledelse hos Ammeraal Beltech Modular har imidlertid ingen intentioner om at gøre den enkelte leder til stress-coach.

”Vores ledere skal bare være gode ledere. Og hos os er den gode leder en, der hele tiden er opmærksom på medarbejderens trivsel på arbejdspladsen,” siger Lene Boe.

At sikre god trivsel er dog ikke kun et projekt, der kun er forbeholdt ledelsen. Alle medarbejdere har deltaget i workshops, hvor de blandt andet er blevet undervist i, hvad god work-life balance er.

”Dermed forsøger vi at fortælle medarbejderen, at han eller hun naturligvis også har et ansvar for at passe på sig selv,” siger Lene Boe og uddyber:

”Hvis en ansat - efter at have svaret på en trivselsmåling – finder ud af, at vedkommende har høj risiko for at udvikle stress, er den enkelte simpelthen forpligtet til at gøre omgivelserne opmærksom på de udfordringer, der måtte være.”

Lene Boe vurderer, at den digitale trivselsmåling er en stor hjælp for den medarbejder, som har svært ved at finde ud af, om han eller hun er ved at udvikle stress eller blot har almindelig travlt.

”Men det giver den digitale trivselsmåling faktisk svar på, så medarbejderen kan nå at stoppe op i tide, hvis stressrisikoen er høj,” afrunder hun.

 

Fakta: Ammeraal Beltech Modular

I 1968 begyndte vejlenseren Poul Erik Damkjær at lave transportanlæg til levnedsmiddelindustrien på sin maskinfabrik, Beltæx. Gennem årene voksede virksomheden sig større, og i takt med at flere oversøiske markeder blev indtaget, blev maskinfabrikkens navn ændret til Uni-Chains

Produktionen blev ændret til såkaldte plastmodulære transportbånd, som kan køre om hjørner og transportere meget tunge ting. Produktet findes i en bred vifte af industrier, eksempelvis inden for fødevarer-, bil- og emballageproduktion.

I 2007 solgte Damkjær-familien virksomheden til den hollandske koncern Ammeraal Beltech Modular, der beskæftiger godt 2.400 medarbejdere på verdensplan. Produktionen i Danmark er dog fortsat med uformindsket styrke. I dag er 165 medarbejdere på lønningslisten i Vejle, 130 medarbejdere befinder sig på en montagefabrik i Polen, mens andre 80 medarbejdere er ansat på en mindre fabrik i USA.

Vil du høre mere?

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet. Så kontakter vi dig.

Kontakt os i dag
AS3 Transition
God ledelse
Trivselsmåling

Sådan håndterer du en lav score på ledelse

Bedre trivsel med trivselsmålinger
Trivselsmåling

Taber du trivselsmålingen på gulvet?

trivselsmåling
Trivselsmåling

Hvordan kan en trivselsmåling skabe værdi for din virksomhed?