<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
as3_2017_0109-904899-edited.jpg

E-bøger | Læs på 2 min

Ved du, om medarbejderne trives i din virksomhed?

Henrik Boye Ebbesen

Trivsel kommer på dagsordenen i rigtig mange virksomheder. Hvorfor? Jo, medarbejdere, der trives, er mere effektive, skaber bedre resultater og er mindre syge.

Det er en rigtig god idé at investere i dine medarbejderes trivsel. Kort og godt.

For den medarbejder, der trives på arbejdspladsen, får gode idéer, arbejder mere effektivt, er en bedre kollega, og har – frem for alt – meget mindre sygefravær.

Dette er ikke raketvidenskab. Tværtimod. Alligevel er mange danske virksomheder og organisationer ikke helt klar over, hvad de konkret skal gøre for at skabe god trivsel i hverdagen.  

Måske er du også i tvivl om, hvad begrebet trivsel egentlig dækker over? Og hvordan du skaber god trivsel på netop din arbejdsplads?

Svaret er ikke entydigt. For det kan være svært at definere, hvad god trivsel indebærer. Men her får du vores bud.

New Call-to-action

Trivsel er velvære og balance

Når ordet bruges i jobmæssige sammenhænge, er det ofte et udtryk for, hvordan den enkelte medarbejder selv oplever sin dagligdag på arbejdet.

Som udgangspunkt vil de fleste medarbejdere trives på jobbet, hvis de føler velvære og mærker en balance mellem de krav, de stilles over for, og deres behov, kompetencer og ressourcer.

Den enkelte medarbejders trivsel påvirkes derfor af mange forskellige faktorer, eksempelvis forholdet til nærmeste leder, arbejdsvilkår, sociale relationer til kolleger, mængden af opgaver, samarbejdet og den enkeltes udviklingsmuligheder.

Medarbejderens forventninger til sig selv og evne til at håndtere udfordringerne i hverdagen spiller naturligvis også ind.

Der er med andre ord meget, du som leder skal være opmærksom på. For på et arbejdsmarked, hvor arbejdspresset i disse år bare stiger og stiger i mange virksomheder og organisationer, og hvor forandringer nærmest er et vilkår alle steder, kalder trivselsarbejdet mere end nogensinde før på opmærksomhed.

Få 8 trin til trivselsarbejdet

Forvirret?

Fortvivl ikke.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du griber trivselsarbejdet an i din virksomhed, er der råd og vejledning at hente i vores e-bog ”Styrk trivslen på jeres arbejdsplads ved at følge disse 8 trin”. 

I e-bogen kan du læse mere om, hvorfor god trivsel kan være afgørende for, om din virksomhed opnår succes.

Du får også en opskrift på, hvem du skal involvere i trivselsarbejdet på hvilke tidspunkter, og så giver vi dig en tjekliste, der guider dig på ret vej, når du går i gang med det strategiske trivselsarbejde.  

New Call-to-action

Trivsel og risiko for stress i én måling

AS3 har udviklet det digitale værktøj ’Trivsel på arbejdspladsen’, som giver virksomheder og organisationer mulighed for at måle både trivslen og risikoen for stress på arbejdspladsen – og dermed sætte ind løbende med relevante trivselstiltag. Dermed får man et mere ærligt billede end hvis man kun måler en gang om året, som mange traditionelt gør.  

Målingen er nem og hurtigt at tage og bygger på 15 spørgsmål, der spørger ind til: mening i arbejdet, ledelse og samarbejde, organisationens værdier samt rytme i arbejdslivet. Der findes allerede en række målinger på området, men som den eneste måler dette værktøj både medarbejdernes trivsel og stressrisiko i den samme måling.

Henrik Boye Ebbesen

Henrik Boye Ebbesen

Tidligere content manager fra 2016 til 2020. Producerede artikler, guides, e-bøger og cases til AS3’s digitale platforme.

Forrige indlæg

God trivsel smitter af – både på arbejdsglæde, omdømme og bundlinje

Næste indlæg

Dette skal du tænke over, når du vælger coach

Kommenter indlægget