<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hold øje med din trivsel

Stress og trivsel | Læs på 2 min

Tjek din trivsel som du tjekker din bil: Hold øje med advarselslamperne

Lisbeth Bygsø-Petersen

Uanset hvor meget vi forebygger, risikerer vi, at vores trivsel ind imellem bliver til mistrivsel eller negativ stress. Det er helt naturligt. Problemet opstår, når vi bliver for længe i den stressfyldte tilstand.

Vi skal derfor dagligt mærke efter og forstå vores advarselssignaler. Læs her hvorfor dagligt fokus på trivsel er vigtigt for at forebygge stress.

Er der nok brændstof på trivsels-motoren?

Når jeg starter min bil om morgenen og drejer tændingsnøglen hen på det første klik, så lyser alle advarselslamperne.

Når jeg så drejer tændingsnøglen videre til start, går lamperne ud én efter én, når bilen har tjekket, at alt er, som det skal være.

Hvis en lampe bliver ved med at lyse eller begynder at blinke, ved jeg, at jeg skal gøre noget, for at bilen ikke går i stykker eller ikke virker hensigtsmæssigt.

For eksempel skal jeg huske at påfylde sprinklervæske, når en bestemt lampe lyser.

På samme måde bør vi hver dag sikre, at vores system er i orden, og at vi trives, både fysisk, mentalt og psykisk.

Vi skal løbende gøre status på, hvordan vores trivsel har det, og om der er en advarselslampe, der blinker.

Men det glemmer alt for mange af os i en travl hverdag. Vi reagerer ofte først, når vores motor eksempelvis er løbet tør for brændstof, og vi bliver måske nødt til at sygemelde os med stress.

New Call-to-action

Fælles ansvar for den individuelle trivsel

Trivsel er en individuel oplevelse, men alle i virksomheden har et fælles ansvar. Det er dog ikke det samme ansvar, vi alle har. Det er derfor vigtigt at afklare, hvem der har hvilket ansvar.

HR og Arbejdsmiljøorganisationen har for eksempel forskellige ansvarsområder.

Det er også vigtigt at skabe et fælles sprog, så vi kan holde øje med både vores egne og vores kollegaers advarselslamper, og kan sætte hurtigt ind overfor mistrivsel.

Advarselssignalerne kan for eksempel være hovedpine, humørsvingninger, ubeslutsomhed eller mistet overblik.

Strategier for at forebygge stress og trivsel er i fokus i mange virksomheder. Men måske ofte på en lidt passiv måde. Det vil sige, at der først bliver sat ind, når uheldet er ude.

Strategierne skal derfor ud og leve i dagligdagen i virksomheden for, at medarbejderne har gavn af dem.

Et af de første skridt på vejen er en åben kultur med åben dialog. Den åbne dialog er vigtig for, at medarbejderne kan melde ud, hvis de mærker advarselslamper, der blinker hos dem selv eller hos kollegaer.

Fokus på stress og trivsel er ikke en lineær proces, men cirkulær. Vi bliver dagligt afbrudt og forstyrret i vores planlægning, og forstyrrelserne kan påvirke os uhensigtsmæssigt.

Vi skal derfor håndtere negative påvirkninger og forstyrrelser i opløbet, for de vil komme uanset hvad, og det kræver, at vi har en dialog om dem løbende.

Værktøj til digital trivselsmåling

Her ser du, hvordan AS3s eget værktøj til online trivselsmåling fungerer. Systemet hedder Evi og er udviklet i samarbejde med vores kunder. 

AS3_EVI_NyURL_medundertekster_blå-slutning_HBE

Se mere om trivselsmålinger med Evi

Lisbeth Bygsø-Petersen

Lisbeth Bygsø-Petersen

Er direktør for Trivsel & Coaching hos AS3 Transition. Har arbejdet med ledelse, strategi og mennesker i over 20 år. Har 16 års erfaring hos SOS International som blandt andet HR-chef og har også tidligere været administrerende direktør på Ortopædisk Privathospital Aarhus. Derudover 3 års erfaring som coach og konsulent ved sin egen konsulentvirksomhed Bygsø Consult.

Forrige indlæg

Hvordan skaber DONG Energy en god performance-kultur?

Næste indlæg

Forebyg stress på arbejdspladsen – få 5 gode råd

Kommenter indlægget