<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Når grøn salat og træningsprogrammer skaber forretning

Det giver god mening at investere i medarbejderens sundhed og trivsel. Det viser erfaringer fra Lån & Spar Bank. Gennem en årrække har banken tilbudt sine ansatte kurser i både fysisk og psykisk sundhed. Det har skabt bedre trivsel og nedbragt sygefravær, men også hjulpet med at skabe en markant bedre bundlinje.

Beskeden var ikke til at tage fejl af, da bestyrelsen i Lån & Spar Bank i starten af 2009 offentliggjorde nye, strategiske mål. Tiden var kort fortalt kommet til, at banken skulle tjene flere penge.

Bankens overskud, der dengang var lige omkring én million kroner, skulle i løbet af fire år mangedobles. Ved udgangen af 2012 var ambitionen at skabe en basisindtjening på 100 millioner kroner.

Målet om at løfte overskuddet til det niveau, blev af flere opfattet som ambitiøst, måske også lidt for ambitiøst. Men bankens medarbejdere tog udfordringen op velvidende, at de uvilkårligt kunne se frem til et stigende arbejdspres i jagten på at opfylde bestyrelsens ønske.

For udsigten var umiddelbart, at de skulle afholde endnu flere kundemøder og sælge endnu flere produkter - bare på den samme tid.

Men bestyrelsen havde også øje for andet end at sikre et stort overskud. De vidste, at millionerne på bundlinjen ikke kom i hus uden medarbejdernes hjælp. Og derfor blev de forretningsmæssige mål fulgt op af trivselsstrategien ”Bank i bevægelse”, der skulle give glade og tilfredse medarbejdere. Og den strategi har siden vist sig at være den helt rigtige. 

”Bank i bevægelse” var fra starten styret af bankens HR- og kommunikationsdirektør, Keld Thornæs. Han står stadig i spidsen for processen, og han fortæller om det enkle grundprincip, bevægelsen bygger på:

”Vi ved, at glade mennesker gør andre mennesker glade. Og i Lån & Spar Bank ser vi gerne, at de kunder, der kommer ind i en filial, bliver mødt af en glad medarbejder. Når kunden møder et smil, er det oftest lettere at finde en god løsning sammen. Vi ser også, at kunder, der møder smilet og får en god behandling, er mere tilbøjelige til at købe lidt mere.”

Fokus på sundhed, motion og trivsel

I Lån & Spar Bank hænger medarbejdernes fysiske og psykiske velvære direkte sammen med det humør og engagement, der kanaliseres ud mod kunden. 

Udgangspunktet fra bankens ledelse er derfor, at alle medarbejdere i Lån & Spar Bank tager sig selv alvorligt. Det indebærer blandt andet, at de skal tage ansvar for egen sundhed og trivsel. Og her hjælper banken gerne på vej.

”Alle vores medarbejdere bliver en gang om året tilbudt et sundhedstjek. Alle uden undtagelse. Her får de en aktuel, individuel sundhedsstatus samt hjælp til at sætte sig nogle personlige mål – og så har de mulighed for at vælge mellem flere forskellige tiltag, der hjælper dem på vejen mod deres mål,” forklarer Keld Thornæs.

En medarbejder vil gerne i bedre form. En anden vil tabe sig tre eller fire kilo, mens en tredje vil stoppe med at ryge.

”Vi laver ikke ’nålestiksoperationer’. Vi tror ikke på, at et enkelt aftenkursus i sund madlavning eller mindfulness er nok til at ændre livsstil eller skabe bedre trivsel.” 

”I stedet tilbyder vi medarbejderen et struktureret forløb over fire måneder, hvor han eller hun hver eneste uge får mulighed for at møde forskellige sundhedseksperter. Det kan være en kok, der viser, hvordan du laver nem, hurtig og sund mad, eller en fitnessinstruktør, der hjælper dig med at lave et træningsprogram og indstiller fitnessmaskinerne, så du opnår fortrolighed med træningslokalet."

"Når forløbet er overstået efter fire måneder, ved medarbejderen, hvordan han eller hun bruger den grønne salat i hverdagen. Eller hvor ofte håndvægtene skal i brug,” siger Keld Thornæs. 

Download stress guide - gratis e-bog  

Trivsel øges gennem samtale

Samtidig med det årlige sundhedstjek laver banken en tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejderne. Data fra begge undersøgelser køres sammen, og på baggrund af resultaterne gennemføres flere forskellige tiltag, der har til formål at øge trivslen i alle afdelinger.

”To gange om året gennem har de enkelte afdelinger et møde, hvor alle ansatte med udgangspunkt i resultaterne fra de to undersøgelser drøfter trivslen i den enkelte afdeling. Der sker ved hjælp af et brætspil, som vi selv har udviklet i Lån & Spar Bank.”

”Når ledere og medarbejdere på denne måde sammen for mulighed for at tale om og drøfte de eventuelle problemer, der kan være i samarbejdet i afdelingen, så bliver mange små udfordringer løst allerede inden, de når at blive et reelt problem,” forklarer Keld Thornæs

Mange er med på vognen

Det årlige sundhedstjek er frivilligt, men populært. I øjeblikket tager 80 procent af bankens ansatte mod tilbuddet om at få sat egen sundhed under lup.

”Vi har et mål om, at 85 procent af alle medarbejdere skal gennem sundhedstjekket. Men det er som sagt frivilligt at deltage, og man bliver ikke betragtet som en dårlig medarbejder, hvis man takker nej,” siger Keld Thornæs og forklarer, at der altid vil være nogle medarbejdere, banken aldrig kommer til at se i fitnesslokalet:

”Nogle ansatte har livstilssygdomme, fx diabetes 2, så de bliver fulgt i et andet regi. De medarbejdere, der er gravide, er en anden gruppe, vi ikke ser ret ofte, og så er der dem, der siger, at arbejdsgiveren ikke skal blande sig i deres sundhed. Og den indstilling er helt fair. Det er jo også at tage sig selv alvorligt,” fortæller Keld Thornæs.

Et godt liv i balance

Som mange andre virksomheder har Lån & Spar Bank nogle gange oplevet at se en medarbejder gå ned med stress. Men antallet af langtidssygemeldinger har gennem flere år været faldende.

”Vi har det mål, at ingen medarbejdere må blive syge af at gå på arbejde – det er simpelthen ikke i orden. Og når vi i dag ser en langtidssygemelding, er det sjældent på grund af stress, men oftere fordi, medarbejderen er væltet på sin mountainbike ude i skoven. Så den sundere livstilsstil kan altså også være farlig,” siger Keld Thornæs.

Han forklarer, at faldet i antallet af langtidssygemeldinger på grund af stress primært skal findes i trivselskurset ”Det gode liv”. Et kursus, alle medarbejdere tilbydes, og som godt 60 procent af bankens ansatte indtil nu har været igennem.

”Kurset handler først og fremmest om, hvordan medarbejderen får en fed arbejdsdag. Vi ser på, hvad det er for opgaver, der gør dig glad, giver dig energi og får dig til at blomstre."

"Når vi kradser lidt i overfladen, finder vi altid frem til, at der er nogle bestemte oplevelser, der gør din arbejdsdag enten god eller dårlig. På den måde skaber vi en bevidsthed hos den enkelte om, hvad du er god til, og hvor du har brug for hjælp,” fortæller Keld Thornæs.

Medarbejderens situation afklares sammen med en psykolog og en ekstern rådgiver, og det hele munder ud i en personlig opskrift på det gode arbejdsliv, som medarbejderen kan tage med sig hjem til filialen. 

”Du får den bedste arbejdsdag, hvis størstedelen af de ting, du laver, er dem, du er god til og som gør dig glad. Og det er så din nærmeste leders opgave at sørge for, at din personlige opskrift bliver ført ud i livet i hverdagen.”

Privatliv spiller også ind

For Lån & Spar Bank er det imidlertid ikke nok, at medarbejderen trives på jobbet. Den enkeltes livsbalance skal også hænge sammen.

”Derfor får medarbejderen som en del af ’Det gode liv’ også tilbudt en efterfølgende samtale med en erhvervspsykolog, hvor det primære fokus er privatlivet – og dets samspil med arbejdslivet.”

”Vi ser nemlig tit, at vores ansatte er meget struktureret i forhold til deres arbejdsliv, men knap så struktureret i deres privatliv. Jeg siger ikke, at du som ansat i Lån & Spar Bank skal drive dit privatliv som en forretning, men mange får faktisk en meget bedre hverdag, når de med en psykologs hjælp får sat lidt fastere rammer for, hvordan arbejde og privatliv skal hænge sammen,” forklarer Keld Thornæs.

En rigtig, rigtig god investering

Spørger du Keld Thornæs, om de forskellige trivselstiltag har haft afgørende effekt på forretningen, er svaret et klart ”ja”.

”I 2012 nåede Lån & Spar Bank det overskud på 100 millioner kroner, som bestyrelsen havde efterspurgt. Og det kom i hus uden, at vi på noget tidspunkt har følt, at vi er gået på kompromis med det psykiske arbejdsmiljø. Tværtimod,” siger Keld Thornæs og fortsætter:

”Da vi startede med at sætte fokus på sundhed og trivsel i 2009 var sygefraværet i banken i gennemsnit 8,0 dage pr. medarbejder. I dag er det 3,9 dage, hvilket er noget under gennemsnittet for hele banksektoren."

"Vi ser også en bedre effektivitet og produktivitet, blandt andet klarer den enkelte medarbejder flere kundemøder i dag end tidligere. Og fremfor alt er vores kundetilfredshed støt stigende, og det hænger for mig direkte sammen med medarbejdernes arbejdsglæde og engagement,” siger Keld Thornæs.

I fjor deltog banken i en undersøgelse lavet af COWI for Sundhedsministeriet, og den viste, at bankens investering i sundhed og trivsel i høj grad har været pengene værd. I forhold til sygefraværet gav investeringen krone for krone et udbytte svarende til faktor to, mens den samlede investering med alle sidegevinster var faktor otte.

”Så hver gang vi investerer en hundredekroneseddel i trivsel, får vi 800 kroner igen. Det er da tal, de fleste bankfolk kan forstå.”

Lån & Spar Banks indsats med skabe et godt arbejdsmiljø har flere gange vakt opsigt. I 2012 modtog banken den danske ”ArbejdsmiljøPris” i kategorien ”Bedste psykiske arbejdsmiljø”. I 2015 fik banken også international anderkendelse. Først måtte Keld Thornæs en tur til Riga i Letland, hvor banken modtog EU-prisen ”Safety and Health at Work”, og senere tog han til Florianopolis i Brasilien, hvor Lån & Spar Bank som den første danske virksomhed nogensinde modtog prisen ”Global Healthy Workplace Award”. Den gives til verdens bedste arbejdsplads til håndtering og udvikling af arbejdsmiljø.

Vil du høre mere?

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet. Så kontakter vi dig.

Kontakt os i dag
AS3 Transition