<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Øget arbejdspres kræver trivsel

Stress og trivsel | Læs på 2 min

Øget arbejdspres skaber behov for bedre trivsel

Thomas Lange

Trivslen hos danske virksomheder bliver for alvor sat på prøve inden for de næste par år. Det forventer 200 adspurgte ledere ifølge en undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for AS3 Transition.

En fast trivselspolitik er i stigende grad på dagsordenen rundt om i de danske virksomheder, og det skal inden for de kommende år vise sig at være en god investering.

For ifølge undersøgelsen forventer 49 % af de adspurgte ledere netop ’mere' eller 'meget mere arbejdspres’ hos deres medarbejdere.

Et øget arbejdspres vil skabe en større belastning for medarbejderne, og denne belastning kan i sidste ende udløse et større omfang af langtidsstress og –sygefravær.

Ifølge Stressforeningen kan længere tids stressbelastning udløse angstlidelse, depression eller andre psykiske lidelser.

Langtidssygdom er stigende i Danmark

Netop langtidssygdom er i stigende grad et problem for danske virksomheder. Dansk Erhverv erfarer blandt deres medlemmer, at 34 % af virksomhederne har oplevet en stigning i antallet af langtidssygemeldte i 2014.

Denne stigende tendens stiller spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt at forvente, at medarbejderne kan udføre mere arbejde under de samme vilkår.

Hvis produktionen skal stige, så skal rammerne også kunne bære det - og det er lederne også enige i.

Styrk trivslen på jeres arbejdsplads

Ledere efterspørger indsigt i trivselsledelse

62 % af de adspurgte ledere svarede, at netop skabelsen af mere trivsel blandt medarbejdere vil være et relevant ledelsesmæssigt udviklingsområde for dem.

At skabe trivsel gennem lederskab kræver både indsigt i medarbejdernes arbejdssituation og handlekraft - især når det handler om at agere i situationer med dårlig trivsel og håndtere samtaler om det.

Mest af alt kræver trivselsledelse dog tydeligt lederskab, som kan vejlede og støtte medarbejderne under det øgede arbejdspres.

Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport ’Sygdomsbyrden i Danmark’ er psykiske lidelser en af de største årsager til tabte arbejdstimer i Danmark, hvor angst og depression er nogle af de hyppigste årsager til sygefravær og førtidspension.

Den samlede lederundersøgelse kortlægger ledernes svar på 18 spørgsmål, som blandt andet omhandler øget leder- medarbejderpres, medarbejdertrivsel, stress, kompetenceudvikling og forandringsledelse.

Thomas Lange

Thomas Lange

Erhvervspsykolog samt trivsels- og udviklingskonsulent hos AS3 Transition med fokus på at hjælpe danske virksomheder med at skabe ledelse, der understøtter høj trivsel og forebygger stress. Har tidligere arbejdet med intern ledelsesudvikling for Roskilde Festival, som frivillig rådgiver i en række NGO’er samt som bestyrelsesformand i Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro. Tidligere holdunderviser i tre fag på Københavns Universitet: Arbejds- og Organisationspsykologi, Udviklingspsykologi og Kognitionspsykologi.

Forrige indlæg

MUS er spild af tid

Næste indlæg

Minimer støj og uro i forbindelse med fyringsrunder

Kommenter indlægget