<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Danmarks bedste ledelsesblog – vinder af Blogprisen

Trivsel på arbejdspladsen

Stress og trivsel | Læs på 4 min

Trivsel på arbejdspladsen - få et bedre arbejdsmiljø

Thomas Lange

Trivsel på jobbet er kommet på dagsordenen i de fleste virksomheder. Medarbejderenes trivsel er nemlig en af de vigtigste faktorer, når det gælder om at fastholde medarbejdere. Men hvem har egentlig ansvaret for at sikre den gode trivsel?

De fleste ledere ved, at trivsel spiller en stadigt vigtigere rolle, når det gælder om at få en virksomhed til at fungere optimalt. Men i en travl hverdag har lederen ofte sit fokus et andet sted; på resultater og bundlinje.

Resultater er nemlig håndgribelige, konkrete og fører virksomheden videre. Det er dog værd at huske på, at resultaterne skabes af virksomhedens medarbejdere - og de skaber nu en gang bedre resultater, når de trives.

Hvad er trivsel?

Hvis resultaterne skabes, når trivslen er i top, så lad os kigge på, hvad trivsel egentlig er for en størrelse. Gyldendal forklarer trivsel således: 

"Trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet. Trivsel er oprindelig et generelt og holistisk sundhedsbegreb, der både udtrykker en persons subjektive oplevelse af egen situation og omgivelsernes såkaldt objektive vurdering. I nyere forskning er trivselsbegrebet anvendt som en karakteristik ved en persons vurdering af sin almene sociale situation, der kan være præget af større eller mindre trivsel."

Fordelene ved øget trivsel på arbejdspladsen

De virksomheder som aktivt arbejder med at øge trivslen på arbejdspladsen, kan sikkert skrive under på, at der er mange positive afledte effekter af at have medarbejdere, der har det godt.

Psykolog Thomas Lange, forklarer i en video de fem umiddelbare fordele ved øget trivsel på arbejdspladsen:

  1. Større engagement hos medarbejderne
  2. Mindre sygefravær
  3. Øget performance
  4. Bedre fastholdelse af medarbejdere
  5. Employer branding - høj trivsel i din virksomhed sikrer, at dine medarbejdere taler bedre om virksomheden og er dermed med til at sikre, at nye kandidater får indsigt i hvor god jeres arbejdsplads er

Styrk trivslen på jeres arbejdsplads

Start med nærvær og dialog

Det kan være svært for lederen at skabe sig et konkret overblik over, hvornår den enkelte medarbejder trives. Hvis du er leder, kan et sted at starte være at se på, hvordan nærværet og dialogen er mellem dig og dine medarbejdere.

Du kan starte med at stille dig selv disse spørgsmål:

1. Har du kendskab til dem og deres arbejdssituation?

2. Er du opmærksom på dem og deres arbejdsmiljø?

3. Anerkender du dem og det, de producerer, når du opnår dine resultater?

Medarbejdere, der oplever nærvær og interesse fra lederens side, oplever ofte større tryghed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Når de ikke har grund til bekymring om deres arbejdssituation, kan de i stedet bruge al deres energi på at opnå resultater. Det er derfor din opgave som leder at sikre gode rammer og en struktur, så medarbejderne kan trives på jobbet.

Trivsel på arbejdspladsen

Gruppen og individet skal begge sikre trivsel

Ansvaret for trivsel på arbejdspladsen ligger dog ikke alene her. Det er et fælles ansvar på arbejdspladsen at skabe den gode trivsel.

Lederen er nemlig ikke en trivselshåndhæver, men derimod en rollemodel. For trivsel kan ikke bare fremtvinges. Medarbejderne skal selv deltage aktivt i arbejdet med at sikre trivsel.

Som gruppe skal medarbejderne være med til at skabe en social struktur, der gør, at alle trives. Det er i gruppen, de gode relationer dyrkes, og det er her, der kan hentes kollegial støtte og opbakning. Det er også i gruppen, medarbejderne kan forankre trivslen i deres omgang med hinanden og skabe et rum, hvor de får mulighed for at tale åbent om stress- og trivselsproblemer.

Ansvaret for trivsel på arbejdspladsen er også gældende helt ned på individniveau. Den enkelte medarbejder har nemlig sine egne specifikke behov for og krav til, hvad trivsel er, og derfor må medarbejderen også selv gøre opmærksom på det.

Styrk trivslen på jeres arbejdsplads

Topledelsen skal gå forrest

Der er dog en sidste gruppe, som har et ansvar for trivsel – topledelsen. Det er i den øverste del af organisationen, at tanken om trivsel på arbejdspladsen skal rodfæste sig.

Topledelsen er rollemodeller for resten af virksomheden og skal derfor gå forrest og definere trivsel som et afgørende parameter for virksomhedens arbejdsmiljø.

Der indgår altså minimum fire ansvarsgrupper i virksomhedens trivselsproces. Både den individuelle medarbejder, medarbejderne som gruppe, lederne og organisationens topledelse - og alle har en funktion og et ansvar for, at trivselsarbejdet lykkes.

God trivsel er forskellig fra sted til sted

Enhver virksomhed og dens medarbejdere er forskellige og stiller derfor også forskellige krav til, hvad trivsel er for dem. Derfor kan man heller ikke lave et standardiseret trivselsprogram, som man kan bruge i alle slags virksomheder.

Den enkelte arbejdsplads må vurdere, hvori deres trivselsproblemer og -behov består. Ledere skal altså ikke kun spørge sig selv: "Hvad trivsel på arbejdspladsen er?", men i særdeleshed også "hvad er trivsel på vores arbejdsplads?".

Et succeskriterium for trivsel på arbejdspladsen er først og fremmest en bevidsthed om de roller, vi hver især spiller på arbejdspladsen.

Ledere har et ansvar for at skabe rammer, hvori medarbejderne kan trives, men medarbejderne har et ansvar for at fylde disse rammer med trivsel. Ikke mindst har de et ansvar over for hinanden om at leve op til disse roller.

Thomas Lange

Thomas Lange

Uddannet psykolog. Har arbejdet som frivillig rådgiver i en række NGO’er samt som bestyrelsesformand i Psykologisk Korttidsrådgivning Vesterbro. Tidligere holdunderviser i tre fag på Københavns Universitet: Arbejds- og Organisationspsykologi, Udviklingspsykologi og Kognitionspsykologi samt praktikant hos Implement Consulting Group. Er i dag Trivsels- og udviklingskonsulent hos AS3 Transition med fokus på at hjælpe danske virksomheder med at skabe ledelse, der understøtter høj trivsel og forebygger stress. Arbejder sideløbende for Roskilde Festival i teamet bag organisationens interne ledelsesudvikling, Roskilde Leadership Lab.

Forrige indlæg

Ledelse: Skal du blande dig, når en ansat har personlige problemer?

Næste indlæg

Hvad er udbyttet af et outplacement-forløb?

Kommenter indlægget