<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Derfor kan vi ikke tale om trivsel uden at tale om stress

Medarbejdere kan ikke være stressede og trives på samme tid. Derfor oplever virksomheder, som fokuserer på at øge trivslen, at sygefraværet falder. I dette indlæg ser vi nærmere på sammenhængen mellem stress og trivsel, og hvorfor det nogle gange er okay at være presset.

Trivsel er en forebyggende faktor i forhold til stress. Ja, faktisk kan vi gå så langt som at sige, at trivsel og stress udelukker hinanden. Hvor der er trivsel, er der ingen stress.

En stresset medarbejder kan til gengæld ikke trives – i hvert fald ikke på længere sigt. Derfor vil virksomheder, der gør en indsats i forhold til medarbejdernes trivsel, opleve et tydeligt fald i sygefravær.

At trives og være presset

Det er vigtigt at være opmærksom på forskellen mellem at være stresset og at være presset. Stress er skadeligt og nedbryder trivsel på den lange bane.

At være presset derimod er en almindelig del af et arbejdsliv, og vi vil alle i perioder opleve, at der er flere arbejdsopgaver end vanligt. En medarbejder, der i en periode oplever at være presset, kan samtidig sagtens trives.

 

At have mange opgaver på sit bord udelukker ikke almindelige trivselsparametre som et godt samarbejde med kolleger, en oplevelse af tilfredsstillende opgaveløsning eller mening i sit arbejdsliv.

Stress skader til gengæld samarbejdsrelationer og evnen til at kommunikere og løse opgaver. Det er ikke foreneligt med at trives.

Presset i en længere periode

Dermed ikke sagt, at et presset arbejdsliv er holdbart på længere sigt. I en begrænset periode kan det lade gøre at arbejde over evne og samtidig trives.

Men hvis presset står på i en længere periode, over flere måneder eksempelvis, risikerer medarbejderen at udvikle stress. Vi anbefaler, at en periode med pres efterfølges af en vis restitutionstid, hvor medarbejderen kan geare ned.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Lotte Nielsen
Lotte Nielsen
Erhvervspsykolog, coach og ledelseskonsulent samt ansvarlig for stressforebyggelse og -coaching hos AS3 Transition.