<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sådan forebygger du dårlig trivsel på arbejdspladsen

Når en virksomhed sætter sig for at øge fokus på trivsel i arbejdsmiljøet, må virksomheden også beslutte, om den ønsker et udbedrende eller forebyggende arbejdsmiljø.

Fokus på trivsel kræver strategiske rammer og mål. Oftest bliver disse mål nået på baggrund af tal fra trivselsmålinger, undersøgelser og spørgeskemaer.

Når man arbejder med trivsel på baggrund af den slags information, så arbejder man med et udbedrende arbejdsmiljø. Her udbedrer man trivselsproblemer, når man har observeret, at de allerede er opstået.

Dårlig trivsel på arbejdspladsen

Det forebyggende arbejdsmiljø

Et forebyggende arbejdsmiljø måler sig ikke frem til en handlingsplan for at komme trivselsproblemer til livs. I stedet forsøger det at forhindre et dårligt arbejdsmiljø (og dermed mistrivsel) i at opstå. 

At sikre det gode, forebyggende arbejdsmiljø kræver rollemodeller.

Først og fremmest må topledelsen gå forrest og definere trivsel som et afgørende parameter for virksomhedens fortsatte succes. De skal definere ansvaret for trivsel tydeligt og tildele trivselsroller for alle ledere og medarbejdere.

Download stress guide - gratis e-bog

Forebyggelse stiller krav til nærmeste leder

Et forebyggende arbejdsmiljø sætter også - og måske især - krav til den nærmeste leder. Den nærmeste leder skal også være rollemodel for medarbejderne, for det er her, kontaktfladen mellem medarbejdere og topledelse etableres.

Når medarbejderne ser deres leder vise de gode eksempler i dagligdagen giver det tillid til topledelsens trivselsindsats.

De gode dagligdagseksempler, såsom at holde pauser, skabe nærvær, indgå i dialoger og være anerkendende over for andre, kommer ikke kun medarbejderne, men også lederen selv til gode. For ledere skal også trives.

New call-to-action

Fordele ved forebyggende arbejdsmiljø

Det er afgørende for et forebyggende arbejdsmiljø og for at undgå dårlig trivsel på arbejdspladsen, at alle ledere og medarbejdere får viden om og en forståelse for, hvordan man håndterer trivsel. Derfor er det en omfattende og langsigtet investering.

Det er dog en investering, som i sidste ende betaler sig. Der er nemlig en lang række klare fordele ved at arbejde med et forebyggende frem for et udbedrende arbejdsmiljø.

God trivsel, sikret af et forebyggende arbejdsmiljø, skaber rammer for et højere performanceniveau, og mindsker også omkostninger ved sygefravær, ulykker og mindre forsikringspræmier.

Værktøj til digital trivselsmåling

Her ser du, hvordan AS3s eget værktøj til online trivselsmåling fungerer. Systemet hedder Evi og er udviklet i samarbejde med vores kunder. 

Se mere om trivselsmålinger med Evi

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Lisbeth Bygsø-Petersen
Lisbeth Bygsø-Petersen
COO i AS3 Transition - Trivsel, Udvikling og Outplacement. Konsulent, coach og facilitator.