<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Krisen fortsætter: Danmarks største virksomheder forventer fyringer

4 ud af 10 af Danmarks største virksomheder forventer at skulle fyre medarbejdere i andet halvår af 2020. Det viser en omfattende analyse, som AS3 har gennemført blandt de 1.000 største, danske virksomheder.

Coronapandemien har bidt sig fast på det danske jobmarked, og der er ikke udsigt til, at arbejdsløshedskøerne bliver voldsomt meget kortere den kommende tid.

Det viser AS3's nye, omfattende undersøgelse, som er gennemført i august 2020 blandt landets 1.000 største virksomheder i samarbejde med Rambøll Management.

Her svarer 40 % af virksomhederne med mere end 500 ansatte, at de forventer at skulle reducere antallet af danske medarbejdere i løbet af efteråret 2020.

Dansk erhvervsliv er således på ingen måde gennem den økonomiske krise som følge af covid-19, og vi kan kun frygte, at arbejdsløsheden vil stige i en lang periode endnu.

Ingen personalegrupper går fri

Ifølge analysen er det først og fremmest timelønnede medarbejdere, der bliver ramt af afskedigelserne. 44 % af de største virksomheder med over 500 ansatte forventer således at reducere antallet af timelønnede i anden halvdel af 2020. For funktionærerne er tallet lidt lavere – her er det 37 % af virksomhederne, der forventer at reducere antallet af funktionærer.

Undersøgelsen er gennemført netop før offentliggørelsen af trepartsaftalen om jobdeling, og det kan godt få indflydelse på tallene for timelønnede. Derimod kan det ikke forventes at jobdelingsordningen får nogen større effekt for de påtænkte opsigelser for ledere og funktionærer.

32 % af virksomhederne med over 500 ansatte forventer at opsige ledere, og 9 % forventer at opsige direktører.

Store brancheforskelle

AS3’s analyse viser dog betydelige forskelle i forventningerne til jobudviklingen på brancheniveau.

Særligt inden for transportbranchen og IT/Kommunikation er der udsigt til nedgang i antallet af ansatte i andet halvår af 2020.

Mere optimistiske er de største virksomheder inden for Bygge og anlæg, Detail, Erhvervsservice og Medicinal. Her forventer virksomhederne en stigende beskæftigelse.

I den beskæftigelsestunge industrisektor forventer 26 % af virksomhederne at gennemføre opsigelser i andet halvår af 2020. Det kan få betydelige, negative konsekvenser for det danske arbejdsmarked på kort sigt. Dels er der tale om mange ansatte, og dels er de store industrivirksomheder meget afhængige af eksporten.

Virksomhederne hjælper fortsat opsagte videre

Flertallet af top-1.000-virksomhederne tager et stort samfundsansvar og tilbyder deres opsagte medarbejdere forskellige former for outplacement-forløb og jobrådgivning.

Hos de største virksomhederne med over 500 ansatte har hele 79 % et tilbud til deres opsagte. Det sikrer, at medarbejderne kan komme videre i deres arbejdsliv.

---

Artiklen er oprindeligt bragt i flere danske medier (bl.a. Berlingske, se artiklen "Fire ud af ti store virksomheder forventer fyringer")

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Jørgen Uhrbrand
Jørgen Uhrbrand
Partner og direktør i AS3 Transition
Gitte Hou
Opsigelse

Opsagt i en moden alder – hvad nu?

En juridisk guide til opsigelse af en medarbejder
Opsigelse

10 regler for opsigelse af en medarbejder - en juridisk guide

Tiden efter en opsigelsesrunde
Opsigelse

Efter opsigelsesrunden: Hold fokus på de blivende medarbejdere