<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det første job: 5 råd til dig og din nærmeste leder

Overgangen fra studie til job kan være svær, og mange slår sig på det første møde med et krævende, konkurrencepræget og tempofyldt arbejdsmarked. Her deler erhvervspsykolog Lotte Nielsen ud af egne erfaringer og giver gode råd til dig, der træder ind i dit første job – og til din nærmeste leder, som skal hjælpe dig godt i gang.  


Jeg husker tydeligt den første dag på mit første rigtige ‘voksenjob’. Nyuddannet, nysgerrig og med rigtig meget på spil. Nu skulle jeg for alvor ud at bevise mig selv, gøre et godt indtryk og vise, at jeg var det helt rigtige valg til jobbet.  

Den oplevelse står jeg absolut ikke alene med. For langt de fleste er der nemlig meget på spil, når uddannelse og studieliv skiftes ud med job og arbejdsliv, og det første job er for mange en både forløsende og forvirrende tid.  

Forløsende, fordi du (endelig) er landet i den ‘virkelige verden’ og kan omsætte din viden og dine kompetencer i ‘rigtige’ opgaver til gavn for kolleger, kunder eller borgere.

Forvirrende, fordi din læringskurve er stejl, og du først skal til at lære, hvad det vil sige at have et 8-16 arbejdsliv med opgaver, deadlines og kolleger.  

Hvilke forventninger har de mon til mig? Hvad nu, hvis jeg ikke er god nok? Hvornår afslører de, at jeg ikke kan noget?

Her får du de råd, jeg gerne selv ville have haft, dengang jeg stod i dine sko.  

Pst! Din nærmeste leder kan med fordel læse med. Jeg deler nemlig også fem råd til lederen, som skal hjælpe et ungt menneske godt i gang med arbejdslivet. Hop til leder-rådene her

Fem råd til dig, der træder ind i dit første job

1. Skru forventningerne til dig selv ned

Lettere sagt end gjort, I know. Det er helt normalt, at du har lyst til at gøre en ekstra indsats, særligt i den første tid i et nyt job. Du vil jo gerne gøre et godt indtryk og vise, at de har valgt rigtigt med dig.  

Der er ikke noget galt eller forkert i ønsket om at præstere godt, så længe du ikke tænker, at det skal være perfekt.

Men lad være med at stille for store krav til dig selv - eller gå på kompromis med andre vigtige ting i dit liv. Er forventningerne for store, risikerer du nemlig, at de presser dig negativt frem for at give dig et positivt skub.  

Hold fast i dine fritidsinteresser, se dine venner og få slappet af og ladet op, når du har fri. Jobbet løber ingen steder, og du skal nok nå det hele i fin stil - særligt hvis du husker, at få hele dig med.

2. Vær åben og ærlig  

Både om, hvad du kan, og hvad du ikke kan (endnu). Det er helt ok at vise usikkerhed og sårbarhed, ligesom det er en rigtig god idé at afstemme forventninger til opgaver med både din nærmeste leder og de kolleger, du skal samarbejde med.  

Bare rolig. Din leder ved godt du ikke er et supermenneske!

Ingen forventer, at du løser alle opgaver på egen hånd fra dag ét, og du skyder dig selv i foden, hvis du undlader at stille spørgsmål eller bede om hjælp.  

Vær åben om din usikkerhed og tvivl, og sig det højt, når du har brug for at få afgrænset en opgave eller konkretiseret, hvad det helt præcist er, du skal gøre.  

Jo flere ting du siger højt, jo færre ting fylder (på den dårlige måde) i dit hoved uden for arbejdstid.

3. Sig til og fra

Det er enormt vigtigt at sige fra, hvis opgaven er for svær, eller en deadline er for presset. Faktisk er det dit ansvar at gøre netop det. Din chef og dine kolleger kan ikke gætte dine tanker.

Og kære læser: Nej, du taber ikke ansigt ved at sige fra, tværtimod. Det aftvinger respekt, når bare du gør det på en ordentlig måde og er tydelig omkring, at det ikke handler om manglende lyst eller vilje.

På samme måde skal du sige til, hvis du savner udfordringer, flere opgaver eller mere ansvar. I begge situationer viser du, at du tager ansvar for både dig selv, din udvikling, din trivsel og dit arbejde.  

4. Opbyg gode arbejdsvaner

De vaner, du opbygger i den første del af dit arbejdsliv, kommer med stor sandsynlighed til at hænge ved. Du skal holde i mange år, så vær opmærksom på, at de er gode for dig.  

Hold små pauser i løbet af dagen og giv din hjerne en pause i det fri. Spis frokost med kollegerne, gå hjem i ordentlig tid og undlad så vidt muligt at arbejde videre om aftenen.  

Det er ok at give den en ekstra skalle i perioder, men bliver overarbejde normalen, skal du reagere.

Tal med din leder og dine kolleger, hvis du er i tvivl om, hvilke forventninger der er til dig og dit arbejde. Hvis du fx er usikker på, hvor hurtigt du forventes at besvare en mail, eller hvor lang tid du har til at løse en opgave.  

Men husk, du skal passe på dig selv – du må ikke forvente, at andre gør det for dig.  

5. Dyrk det sociale

Jobbet er mere end opgaver, deadlines og møder. Brug tid på at lære dine kolleger at kende både i og uden for arbejdstid. Deltag i sociale arrangementer og vis, at du gerne vil fællesskabet.

Du behøver ikke blive tætte venner med alle på dit arbejde, men det har stor betydning for din trivsel, at du har kolleger, du kan betro dig til, både når det går op og ned.

Gode relationer gør det nemmere at række ud, når du har brug for hjælp eller trænger til at dele noget, som er svært eller sårbart.  

Fem råd til din nærmeste leder

1. Sørg for grundig onboarding

Din unge medarbejder skal i gang med en stejl læringskurve og en omstilling, som kræver tid og ekstra ressourcer af jer begge. Det er ikke gjort med en buket blomster, rundvisning og et par ugers skemalagt introforløb.  

Sæt minimum 3-6 måneder af, hvor I ofte checker ind og taler om opgaver, udfordringer og trivsel.

Husk, at onboarding ikke kun handler om faglighed, processer og værktøjer. Værdier, arbejdsliv og kultur tager også tid at få under huden, og du bærer et stort ansvar for, at din unge medarbejder får en god start på arbejdslivet og nogle sunde arbejdsvaner.  

Overvej at tilknytte din nyuddannede medarbejder en ‘buddy’/erfaren kollega, som kan være en vejviser i den første periode af ansættelsen.  

En buddy’s fornemmeste opgave er at introducere til både den formelle kultur – og måske især den uformelle kultur. Find derfor en person, der er “street wise” i virksomheden og som stadig husker, hvordan det var at være ny og derfor har blik for de uskrevne regler og normer, der er på jeres arbejdsplads.

2. Afstem forventninger

Sørg for, at din nyuddannede medarbejder ikke er i tvivl om, hvilke forventninger du har til ham eller hende. Uklare forventninger har det nemlig med at forplante sig til undren, tvivl og i værste fald usikkerhed.  

Gør det gerne helt konkret, når I taler om jobbet og opgaverne:  

  • Hvor hurtigt forventes det fx, at man svarer på mails på jeres arbejdsplads?  
  • Hvor lang tid regner du med, at en given opgave tager?  
  • Hvem kan din medarbejder gå til, hvis der opstår tvivl eller spørgsmål?

Gør det også klart, hvad du ikke forventer. Din medarbejder kan ikke nødvendigvis regne ud mellem linjerne, hvad du tænker er ‘godt nok’ eller ‘hurtigt nok’.  

Jo mere åben og transparent du er om dine forventninger, jo lettere bliver det for din medarbejder at afgrænse opgaverne og føle sig som en succes.  

Husk, at forventningsafstemning går begge veje. Hvilke forventninger har dine unge medarbejdere mon til dig og til jobbet?

3. Opbyg tillid

En tillidsfuld relation til din nyuddannede medarbejder er afgørende, hvis du vil være sikker på, at han eller hun kommer til dig, når tvivl eller usikkerhed presser på.  

Det er ikke nok at sige, at din dør altid står åben, eller at alle spørgsmål er velkomne. Tillid og psykologisk tryghed er forudsætningen for, at døren åbnes og spørgsmålene rent faktisk bliver stillet.  

Det tager tid at opbygge tillid, og det kræver, at du viser en oprigtig interesse i din medarbejder, fagligt men også personligt.  

Tillid går begge veje, og du skal være villig til at give noget af dig selv. Del gavmildt ud af din egen usikkerhed, fejl og mangler og gør det på den måde trygt for din medarbejder at gøre det samme - og i det hele taget betro sig til dig.  

4. Anerkend indsats og udvikling

Som nærmeste leder er du din unge medarbejders vigtigste læremester og anker i et helt nyt arbejdsliv. Selvom du ikke nødvendigvis har samme faglige baggrund eller indsigt, kan du stadig bidrage til en positiv udvikling. Det gør du ved at vise interesse, lytte, stille nysgerrige spørgsmål og give motiverende, konkret og konstruktiv feedback.  

Anerkendelse er vigtigt, ikke kun for nyuddannede, men for os alle. Du kan dog med fordel dele ekstra rundhåndet ud af anerkendelsen over for din nyuddannede medarbejder. De erfaringer, man gør sig i det første job, har nemlig afgørende betydning for et ungt menneskes tiltro til sig selv og til et godt arbejdsliv.  

  • Du kan fx anerkende din nye medarbejder for en bestemt måde at håndtere en situation på.
  • Du kan bemærke, hvordan din medarbejders indsats har haft positive indvirkninger for kolleger, kunder eller borgere.  
  • Eller måske har du bemærket en udvikling hos din medarbejder - eller at han eller hun har åbnet sig op og delt sine tanker, frustrationer og glæder med dig.

Anerkend ikke kun de gode resultater, men også indsatsen og den udvikling, du oplever hos din medarbejder. Vi mennesker bliver nemlig mere motiverede, når vi oplever at blive lyttet til, og at vores indsats og udvikling bliver set.

5. Støt op om sunde arbejdsvaner

Det er vigtigt, at man som ung får opbygget sunde arbejdsvaner, der sikrer en god trivsel og balance mellem arbejde og privatliv.  

Om du vil det eller ej, kigger din medarbejder mod dig som nærmeste leder. Du er både rollemodel og repræsentant for den kultur, der hersker på arbejdspladsen. Derfor skal du være bevidst om din adfærd og din kommunikation.  

Går du fortravlet rundt på gangene? Springer du ofte frokosten over? Taler du pænt til alle omkring dig? Løfter du øjenbrynet, hvis en medarbejder går tidligt?

Gå forrest med det gode eksempel og vis din medarbejder, at I efterlever de gode værdier i praksis, passer på hinanden og i det hele taget har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø.  

Du kan eksempelvis italesætte det positivt, når en medarbejder:

  • giver dig konstruktivt modspil.
  • går til tiden.
  • prioriterer et sygt barn derhjemme.  
  • eller løser opgaven til tilfredsstillende 80 % i en travl periode.  

Det skaber tryghed og viser, at der er plads til at være sig selv og et helt menneske på jeres arbejdsplads. 

God arbejdslyst! 

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Lotte Nielsen
Lotte Nielsen
Erhvervspsykolog, coach og ledelseskonsulent samt ansvarlig for stressforebyggelse og -coaching hos AS3 Transition.
Medarbejderudvikling

Faglige vitaminer til din ferieramte hjerne

Spil din leder god og få den leder, du fortjener
Medarbejderudvikling

Spil din leder god og få den leder, du fortjener

Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem
Medarbejderudvikling

Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem