<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sådan opnår du personlig succes gennem coaching

Coaching giver dig mere end blot en løsning på en konkret udfordring. Coaching giver nemlig øget selvindsigt i rollen som eksempelvis leder og et helt nyt mind-set, som styrker dig i at løse arbejdsrelaterede udfordringer i fremtiden. Udgangspunktet for din coaching er nemlig dig selv.

Du ved det godt. Det er dig selv, der rummer nøglen til din succes. Men ind imellem kan det være svært at finde præcis den nøgle, der passer til situationen.

Sommetider kan du have brug for andre øjne på dine kompetencer og på de udfordringer, du står i, for at kunne udnytte dit potentiale bedst muligt. Eller du ønsker professionel dialog eller en fortrolig sparringspartner, som hjælper dig til at nå dine mål.

Uanset hvilke udfordringer, du møder, vil et coachingforløb kunne hjælpe dig med at skabe afklaring og finde en retning for, hvilken vej du vil gå.

Hvordan fungerer coaching i praksis?

Du vil typisk henvende dig til en coach, fordi du ønsker at løse et konkret problem, oplever en udfordring eller har et bestemt tema, du ønsker at udvikle dig indenfor.

Eksempel: En leder ønsker at styrke sin gennemslagskraft over for medarbejderne og i ledergruppen

Sammen med coachen udforsker lederen forskellige perspektiver for, hvordan lederen gerne vil ses og opfattes.

Coachen stiller afklarende spørgsmål som:

  • Hvad ville det tilføre din lederrolle?
  • Hvad vil du gerne opnå?
  • Hvad vil du være i stand til, når du har opnået det?

Herefter undersøges det nærmere, hvad det er, der driver fokuspersonen. Hvad er det, lederen bliver motiveret af?

Under samtalerne udvikler lederen gradvist en ny og dybere forståelse for sit tema. Med coachens hjælp reflekterer lederen over, hvordan hans eller hendes adfærd og samarbejde med ledergruppen og medarbejderne vil se ud, når han/hun har styrket sin gennemslagskraft.

På den baggrund udforskes det, hvem han/hun så er – og vil være - som leder.

Fokusér på drivkraften i stedet for udfordringen

Ved at udforske de forskellige scenarier og perspektiver øger lederen sin selvforståelse i rollen som leder.

Og ved at finde ind til sin drivkraft og motivation, i stedet for blot at arbejde med at finde en løsning på den konkrete udfordring, får lederen et bedre grundlag for fremadrettet at løse sine ledelsesmæssige udfordringer.

Når man med coaching udforsker sit lederpotentiale på denne vis, integreres læringen ikke kun på adfærdsniveau, men også på identitetsniveau.

Lederens drivkraft og motivation er den benzin, der skal bringe ham/hende fremad. Ved at fokusere på det, der driver, i stedet for blot at fokusere på den aktuelle forhindring, skabes der rigtig gode muligheder for at skabe succes i fremtiden.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Carsten Agerlin
Carsten Agerlin
Fagchef for coaching og transitioner i AS3 Transition
Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem

Best practice til MUS-samtalen
Medarbejderudvikling

Pust nyt liv i MUS-samtalen - med forberedelse og opfølgning