<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jeg er en mere nærværende og lyttende leder i dag

Coachinguddannelsen har udviklet mig som leder og givet mig nøglen til at skabe tætte og tillidsfulde relationer til mine medarbejdere, fortæller Annika Steiness, afdelingschef for Brandsikkerhed i Rambøll.

Hvordan leder og udvikler man et team af dygtige ingeniører og specialister, som er fagligt langt dygtigere end dig selv?

Den udfordring stod Annika Steiness overfor, da hun for snart fire år siden tog hul på sin lederkarriere. Som ny leder i først Tyréns og siden som afdelingschef for et team af brandrådgivere hos Rambøll, oplevede hun gang på gang at komme til kort i de lidt sværere medarbejdersamtaler som fx ansættelsessamtalen, udviklingssamtalen og opsigelsessamtalen. Eller når hun skulle give sine medarbejdere feedback og sparring.

- Mine medarbejdere er jo de faglige eksperter, ikke mig. Derfor er det min fornemmeste opgave som leder at hjælpe dem til at finde løsningerne og udfolde deres potentiale bedst muligt. Her vaklede jeg lidt som ny leder og savnede nogle konkrete redskaber, fortæller Annika.

Nøglen til god ledelse ligger i nærværet

På et af de lederkurser, hun deltog i som ny leder, stiftede Annika for første gang bekendtskab med coaching, og det blev en øjenåbner for hende.

- Coaching repræsenterer for mig en virkelig behagelig tilgang til ledelse. Her lægger du KPI’erne, faktureringsgraderne og resultaterne til side og fokuserer i stedet på det menneske, du sidder over for. Da jeg første gang oplevede, hvad coaching kan, var jeg slet ikke i tvivl om, at hér var de redskaber, jeg havde savnet.

Hun gik derfor i gang med AS3s erhvervsrettede coachinguddannelse, som hun det sidste halvandet år har taget sideløbende med sit lederjob. Uddannelsen har budt på intensiv læring, træning af konkrete coachingværktøjer i praksis og supervision fra erfarne erhvervscoaches.

Det har været en vild udviklingsrejse, både personligt og fagligt. Nærmest et kvantespring i min forståelse af, hvem jeg er som leder, og hvad god ledelse egentlig er.


- Jeg har fået en meget større forståelse for mine styrker og svagheder og et helt andet blik for, hvordan jeg opbygger tillidsfulde relationer til mine medarbejdere, siger Annika og fortsætter:

- I dag ved jeg, at nøglen til god ledelse ligger i nærværet. Hvis du ikke er fuldt ud til stede som leder og virkelig lytter til dine medarbejdere, kan du ikke skabe den tætte og tillidsfulde relation som er helt afgørende for både trivslen og motivationen.

Nu ved jeg, hvad det vil sige at lytte 

En af de vigtigste kompetencer, hun tager med sig fra coachinguddannelsen, er da også netop evnen til at lytte nysgerrigt og være nærværende i samtalen med sine medarbejdere. Noget hun i dag bruger dagligt og i mange forskellige sammenhænge.

- Det lyder jo så enkelt, men i virkeligheden er det måske noget af det allersværeste som leder. Virkelig at være til stede og lytte. Førhen var jeg virkelig ikke god til tavshed. I stedet for at lytte og være nysgerrig på den anden, havde jeg enormt travlt med at udfylde stilheden og komme med løsninger på dét, jeg troede var problemet. Derfor overså jeg tit, dét der egentlig var på spil i samtalen. Kropssproget og alle de ting, som vi kommunikerer mere indirekte og ubevidst.

I dag lytter Annika meget mere, end hun taler - og det har gjort en verden til forskel for hendes relation til medarbejderne.

- Mit nye team har meget hurtigt åbnet op overfor mig, fordi de mærker, at jeg er oprigtig nysgerrig og interesseret i dem og dét, de fortæller mig. De tør tage ’masken af’ og er trygge ved at komme til mig med alt mellem himmel og jord, både privat og arbejdsmæssigt.

For mig ligger nøglen til god ledelse i nærværet. Uden den kan du ikke bygge en tæt og tillidsfuld relation til mennesker, der gør, at I sammen kan nå fælles mål.

 

Annika Steiness2

Jeg er ikke længere bange for at sige ”det ved jeg ikke”

Medarbejdernes tillid til Annika handler dog ikke kun om, at hun er blevet bedre til at lytte, spørge ind og kommunikere. Hun har gennem uddannelsen også arbejdet med at blive mere åben og transparent som leder.

I dag er hun ikke længere bange for at melde ud, når der er noget, hun ikke ved. Hun er nemlig blevet bevidst om, at hun som leder skal gå forrest, hvis hun vil skabe et trygt og tillidsfuldt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne ikke er bange for at træde  frem som dem, de er.

- Jeg siger det åbent ud i mødelokalet eller på kontoret, hvis jeg er usikker på noget, eller hvis jeg fx ikke kan svare på et spørgsmål. På den måde taler jeg meget bevidst imod en kultur, hvor ’lederen skal kunne det hele’, og jeg kan mærke, at min adfærd smitter af på mine medarbejdere. For hvis jeg som leder tør vise sårbarhed og usikkerhed, er det jo pludselig også ok, at de taler åbent om de ting, de har svært ved. Eller melder ud, hvis de har lavet en fejl.

Jeg er ikke længere bange for at vise, når jeg er usikker på noget, og jeg kan mærke, at det smitter positivt af på mine medarbejdere.


Den åbne og tillidsfulde tilgang bruger Annika også, når hun eksempelvis skal indføre nye redskaber eller arbejdsgange i teamet. I stedet for bare at fortælle, hvad der nu skal ske, og hvad hun forventer af medarbejderne, gør hun i dag meget ud af at forklare hvorfor.

- De skal kunne se både formålet og meningen med det, ellers bliver det aldrig en succes. Derfor forsøger jeg at sætte mig i deres sted og vende perspektivet om: Hvorfor oplever de det måske som svært? Hvordan kan det omvendt styrke dem i deres arbejde? Når jeg tager dialogen herfra, giver det en meget mere ærlig og åben snak, som i sidste ende øger sandsynligheden for, at vi sammen når i mål.

På samme måde arbejder hun bevidst på at lære sine medarbejderne at sige fra, når de oplever for stort et arbejdspres. Også her oplever hun, at tilliden og den psykologiske tryghed er helt afgørende for, at medarbejderne tør melde ærligt ud.

- Jeg ved godt, at de har travlt i forvejen, når jeg kommer med en ny opgave. Og de er ikke vant til, at et nej er okay. Men som leder er jeg dybt afhængig af den ærlighed, for ellers risikerer jeg at sætte deres trivsel over styr. Derfor gør jeg meget ud af at italesætte det og reagere positivt, når de så faktisk siger nej. Så de oplever, at det ikke bare er tomme ord, men noget jeg virkelig mener.

Det er fedt at mærke, at den udvikling jeg har været igennem som leder, gør så stor en forskel for mine medarbejdere.

Tillid og tryghed er i dag afgørende i mit lederskab

Den tætte relation til medarbejdere, oplever Annika som en stor gevinst i hverdagen. Nu kan hun bedre træde til og hjælpe, hvis der eksempelvis er bøvl på hjemmefronten, hvis en opgave driller, eller hvis samarbejdet mellem to kolleger volder udfordringer. De er nemlig ikke bange for at fortælle hende om det, fordi hun hverken dømmer dem eller sætter dem i en bås.

- Jeg har fået en meget større indsigt i, hvem de er som mennesker og hvorfor, de reagerer, som de gør. Den indsigt er afgørende for mig som leder, for den gør mig i stand til at støtte dem, lige præcis dér, hvor de har behov for det. Det gør også, at jeg kan give sparring og feedback på en måde, som er langt mere konkret og brugbar for den enkelte.

Annikas fokus på tillid og ærlighed har ikke kun haft indvirkning på hendes relation til medarbejderne. Også internt i teamet kan hun mærke en stor forskel.

- Selvom de ikke har kendt hinanden særlig længe, er de ikke bange for at dele dét, der er svært og sårbart med hinanden. Det gør, at de på kort tid har fået en stor forståelse og respekt for hinandens styrker og svagheder, hvilket er en kæmpe fordel for samarbejdet og den interne dynamik i teamet.

Trivslen og det stærke sammenhold i hendes afdeling er heller ikke gået upåagtet hen i branchen og i de faglige cirkler, hvor Annika og hendes kolleger bevæger sig. Flere har fået øjnene op for, at der er noget særligt på færde i hendes team, og for nylig oplevede hun sågar, at en kandidat bragte emnet op under en ansættelsessamtale.

- Han sagde direkte til mig: ”Annika, man snakker jo om dig i branchen, så nu blev jeg altså nødt til at møde dig. Du er jo ikke brandrådgiver, så hvorfor er det, at folk er så glade for at være i dit team. Hvad er det, du kan?”

- Den slags oplevelser gør mig selvfølgelig stolt, og bekræfter mig i, at jeg har fat i noget rigtigt. Det er fedt at mærke, at den udvikling jeg har været igennem som leder i kraft af coachinguddannelsen, gør så stor en forskel for mine medarbejdere, slutter hun.

Er du blevet nysgerrig på om vores erhvervsrettede coachinguddannelse ku' være noget for dig?

Læs mere om uddannelsen lige her - og kom med til et af vores uforpligtende informationsmøder, som vi afholder online flere gange om året. 

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Anne Lindskov Hededal
Anne Lindskov Hededal
Content & Campaign manager i AS3 Transition og AS3 Executive
Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem
Medarbejderudvikling

Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem

Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem