<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Derfor er coaching så populært

Samtaler, hvor du selv er i centrum, hvor du ser positivt på dine muligheder, udvider dit potentiale og styrker dig i at nå dine mål. Skræddersyet læring er i fokus i dag, og det er ikke tilfældigt, at coaching vækster som metode til udvikling. Men hvorfor er coaching egentlig så populært?

Vi kan meget mere, end vi tror. Hver især rummer vi et potentiale, som kan udvikle sig og overraske positivt, hvis det stimuleres via coaching og i samspil med andre mennesker. Dette perspektiv er en vigtig del af coachingens fundament.

Coaching er et positivt udviklingsredskab

Når du modtager coaching, vil du og din coach altid fokusere på dine ressourcer og muligheder. Coaching er per definition et positivt udviklingsredskab. Metoden bygger nemlig på princippet om, at fokuspersonen allerede har et potentiale i sig, som coachen kan hjælpe med folde ud.

Men coaching kan mere end blot forbedre dit udgangspunkt. I en coachingproces danner dialog, refleksion og læring desuden grundlag for, at nye styrker og potentialer kan vokse frem.

Coaching hjælper dig til at nå dine mål

I et coachingforløb taler du eller dine medarbejdere med en professionel, neutral sparringspartner, som eksempelvis hjælper med at udvikle dit personlige lederskab eller din måde at håndtere arbejdslivets udfordringer på.

Under samtalerne opnår du gennem refleksion og dialog en ny forståelse for de udfordringer, du står i, samt indsigt i, hvordan du kan styrke dine kompetencer og handlekraft i forhold til at nå dine og organisationens mål.

  • Coaching er en proces, der skaber ny læring, øger din forståelse og gør dig handlekraftig

Du er selv hovedpersonen i coaching

Når du modtager coaching, er du selv hovedpersonen, og du har selv ansvaret for din egen læring.

Det er ikke coachens opgave at give konkrete råd i forhold til, hvad du skal gøre, eller præsentere dig for løsninger på eventuelle problemer.

Derimod faciliterer coachen en proces, der giver dig ny viden og indsigt, som øger dine muligheder for selv at skabe løsningerne eller udvikle dig personligt i den retning, du ønsker.

Ud over at være et personligt udviklingsredskab kan coaching også bruges til at fremme organisationens forretningsmæssige mål, når metoden anvendes på strategisk niveau som en metode for organisationsudvikling.

Styrken ved coaching er skræddersyet læring

Uanset om du er topleder eller mellemleder, eller om coachingen er rettet mod medarbejdere, er styrken ved coaching, at læringen foregår på det personlige plan, hvor du dybest set selv kender svarene. Her adskiller coaching sig fra andre udviklingsredskaber, som kurser, sparring, mentoring, rådgiving eller temadage.

Når du selv er hovedpersonen i processen, giver det dig et langt større ejerskab i forhold til det, du får ud af coachingen, og læringen integreres dermed mere effektivt i dit arbejdsliv.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Carsten Agerlin
Carsten Agerlin
Fagchef for coaching og transitioner i AS3 Transition
Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem

Best practice til MUS-samtalen
Medarbejderudvikling

Pust nyt liv i MUS-samtalen - med forberedelse og opfølgning