<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1150766838320198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvad kan jeg bruge coaching til?

Hvis du, ledergruppen eller medarbejderne står over for nye udfordringer eller har behov for udvikling, er coaching et yderst værdifuldt redskab. Her får du indblik i, hvornår du som leder, topleder eller medarbejder kan have gavn af at kontakte en coach.

I dit arbejdsliv vil du fra tid til anden opleve situationer, hvor du har brug for at stoppe op og reflektere over de udfordringer, du står over for. I disse sammenhænge kan du ved at tale med en coach øge din selvforståelse og undersøge nye mulige handlemåder.

Som leder kan du anvende coaching på flere niveauer. Det er på samme tid muligt at bruge coaching til at sætte kursen for, hvordan du optimerer din egen performance, mens du finder vej mod organisationens mål gennem udvikling af medarbejdernes potentiale.

Coaching er desuden et effektivt navigationsværktøj, som hjælper dig eller dine medarbejdere med at navigere gennem forandringer i arbejdslivet.

Ledercoaching

Som leder kan du bruge coaching til at blive dit eget bedste ledelsesredskab.

Ledercoaching er først og fremmest relevant, når du har et generelt ønske om at udvikle dig selv eller styrke din performance som leder.

Du kan have et ønske om at forbedre dine KPI’er eller have en ambition om at blive en endnu stærkere leder med større gennemslagskraft. Eller måske ønsker du at optimere din evne til at lede og motivere dit team. I disse tilfælde kan coaching styrke dig i at blive mere handlekraftig og nå dine mål med afsæt i dine unikke kompetencer.

Det kan også være, at du ønsker at ruste dig til nogle af de udfordringer, du eller organisationen står overfor. Det kan være samarbejdsproblemer internt i afdelingen, som skal løses, eller du kan stå over for store forandringer, som for eksempel kommende afskedigelser, der skal håndteres på den rette måde.

Topledercoaching

Som executive vil du typisk have brug for ekstern sparring for at vende virksomhedens strategi og visioner med en erfaren – og neutral - sparringspartner. Her vil det altid være mest fordelagtigt at bruge en ekstern coach.

I mange organisationer bruges coaching som strategisk metode til udvikling af organisationen som helhed. Dette foregår eksempelvis ved, at man anvender coaching som et refleksivt og strategisk værktøj i ledergruppen kombineret med individuel coaching af lederne.

Coaching kan sågar være en bærende del af ledelsesfilosofien i forhold til at optimere organisationens samlede performanceniveau gennem fokuseret leder-, team- eller medarbejderudvikling.

Medarbejdercoaching

Medarbejdercoaching er et velegnet redskab, når du som leder ønsker, at medarbejderen udvikler sig i forhold til sin adfærd, ansvarsområde eller performance.

Medarbejderen kan have brug for støtte til at håndtere konkrete forandringer og udfordringer i arbejdslivet, eller der kan være behov for, at medarbejderen optimerer sin præstation, gennemslagskraft eller samarbejdsevne. 

Ønsket om coaching kommer også ofte fra medarbejderen selv, hvis han eller hun har et mål om at udvikle sig eller håndtere stress og arbejdspres på en bedre måde.

Coaching er især velegnet, når man er sit ansvar bevidst, og har brug for at vælge den klogeste måde at varetage ansvaret på.

Vil du høre mere

Udfyld formularen, hvis du ønsker sparring eller har spørgsmål til emnet.
Så kontakter jeg dig.

Carsten Agerlin
Carsten Agerlin
Fagchef for coaching og transitioner i AS3 Transition
Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem
Medarbejderudvikling

Når kontoret er tomt, træder skyggerne frem

Alderisme
Medarbejderudvikling

Tag selv initiativet i forhold til ’Alderisme'

Lær at lave fejl
Medarbejderudvikling

Lav flere intelligente fejl og lær af dem